پرتغال

Markets Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Currency 1.13 1.15 1.14 1.13 1.13 1.1
Stock Market 4807.37 5263 5213 5163 5114 4922
Government Bond 10Y 1.68 1.93 1.99 2.05 2.11 2.38
Overview Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Growth Rate 0.30 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4
GDP Annual Growth Rate 2.10 2.2 2 2.1 1.9 1.7
Unemployment Rate 6.70 6.9 7.2 6.4 5.6 6
Inflation Rate 0.90 1.3 1.7 1.8 1.9 1.9
Inflation Rate Mom -0.40 0.3 0.5 -0.2 0.6 0.4
Interest Rate 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Balance of Trade -1592.89 -1392 -1080 -940 -1180 -1230
Current Account 166.54 -160 -120 51 551 -90
Current Account to GDP 0.50 0.4 0.6 0.6 0.6 0.5
Government Debt to GDP 125.70 123 119 119 119 115
Government Budget -3.00 -1.2 -0.9 -0.9 -0.9 -0.7
Business Confidence 2.30 2.2 1.9 2.2 2.5 1.5
Consumer Confidence -1.80 -1.2 -2 -1.4 -0.6 -2
Retail Sales MoM 2.30 0.4 0.7 0.5 0.5 0.4
Corporate Tax Rate 21.00 21 21 21 21 21
Personal Income Tax Rate 48.00 48 48 48 48 48
GDP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Growth Rate 0.30 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4
GDP Annual Growth Rate 2.10 2.2 2 2.1 1.9 1.7
GDP 217.57 225 232 232 232 240
GDP Constant Prices 46017.00 45922 45913 46185 46308 47357
Gross Fixed Capital Formation 8154.00 7977 8003 8142 8206 8226
GDP per capita 23116.58 23700 24500 24500 24500 25100
GDP per capita PPP 27936.90 28500 29100 29100 29100 29600
GDP From Agriculture 823.90 865 848 837 829 892
GDP From Construction 1610.30 1654 1658 1666 1620 1706
GDP From Manufacturing 5643.50 5792 5661 5628 5679 5973
GDP From Services 8585.40 8521 8592 8652 8640 8787
GDP From Transport 3332.30 3294 3247 3311 3353 3397
GDP From Utilities 1231.60 1220 1227 1215 1239 1258
Gross National Product 50587.13 49828 48431 50941 50907 51384
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Unemployment Rate 6.70 6.9 7.2 6.4 5.6 6
Employed Persons 4811.20 4890 4910 4920 4940 4990
Unemployed Persons 351.70 320 300 285 275 260
Part Time Employment 505.00 560 570 575 580 600
Full Time Employment 4397.70 4380 4400 4420 4440 4510
Employment Rate 55.40 54.8 54.9 55 55.2 55.9
Labor Force Participation Rate 59.40 59.8 59.9 60 60 60.1
Long Term Unemployment Rate 3.10 3.7 3.7 3.6 3.6 3.2
Youth Unemployment Rate 21.40 19.5 19.2 18.8 18.4 16.5
Labour Costs 96.70 107 102 97.4 98.5 108
Job Vacancies 12833.00 10185 16100 14300 12300 10412
Wages 1148.29 1250 1280 1290 1320 1410
Wages in Manufacturing 103.36 145 109 119 108 157
Wage Growth 3.50 4.5 3.2 2.5 2.3 2.6
Minimum Wages 676.67 677 700 700 700 720
Population 10.29 10.29 10.28 10.28 10.28 10.28
Retirement Age Women 66.33 66.33 66.42 66.42 66.42 66.5
Retirement Age Men 66.33 66.33 66.42 66.42 66.42 66.5
Unemployment Change 788.00 -3700 -12100 -20500 -6600 -3200
Wages Low Skilled 659.00 650 700 700 700 750
Wages High Skilled 1430.00 1450 1500 1500 1500 1650
Productivity 108.70 103 99.7 104 110 104
Living Wage Family 990.00 890 1150 1150 1150 1205
Living Wage Individual 670.00 650 700 700 700 850
Employment Change -0.30 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5
Prices Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation Rate 0.90 1.3 1.7 1.8 1.9 1.9
Inflation Rate Mom -0.40 0.3 0.5 -0.2 0.6 0.4
Consumer Price Index CPI 103.90 104 104 106 106 108
Harmonised Consumer Prices 103.43 104 104 106 106 107
Core Consumer Prices 103.78 104 105 106 106 108
Core Inflation Rate 0.49 1.1 1.2 1.5 1.6 1.8
Producer Prices 105.40 103 104 106 107 108
Producer Prices Change 4.80 2.5 2.2 2.3 2.1 2.4
CPI Housing Utilities 108.84 108 109 109 110 111
CPI Transportation 100.86 101 100 103 103 104
Food Inflation 0.28 1.5 1.9 2 1.9 2
GDP Deflator 1.10 1.5 1.7 1.7 1.9 2.2
Money Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Interest Rate 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Interbank Rate -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.07 0.43
Money Supply M0 28051.00 30200 30900 31600 32200 34500
Money Supply M1 128150.00 156200 159700 165100 184100 244400
Money Supply M2 217529.00 251500 256100 261200 268800 293300
Banks Balance Sheet 370642.00 395100 405100 408100 411200 429200
Loans to Private Sector 71600.00 81400 85900 88440 89950 98200
Private Debt to GDP 257.50 252 248 248 248 244
Loan Growth 0.10 0.9 1 1.5 1.7 2
Central Bank Balance Sheet 109894.00 119500 122500 125200 128500 151250
Trade Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Balance of Trade -1592.89 -1392 -1080 -940 -1180 -1230
Current Account 166.54 -160 -120 51 551 -90
Current Account to GDP 0.50 0.4 0.6 0.6 0.6 0.5
Imports 6748.21 5750 6480 6190 6250 6110
Exports 5155.32 4320 5680 5250 5070 4850
External Debt 407313.05 412300 414100 415900 416800 423300
Foreign Direct Investment -940.86 450 340 450 360 120
Capital Flows 228.71 304 480 -280 320 287
Remittances 325.95 396 285 307 295 402
Tourism Revenues 1778.22 1020 1000 1410 1950 1400
Gold Reserves 382.50 383 383 383 383 383
Tourist Arrivals 4451477.00 1774000 2990000 4722000 4750000 2153000
Weapons Sales 56.00 60 80 80 80 50
Government Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Government Debt to GDP 125.70 123 119 119 119 115
Government Budget -3.00 -1.2 -0.9 -0.9 -0.9 -0.7
Government Budget Value -1197.00 -3160 -1670 -3900 -2810 -2310
Government Spending 8504.70 8557 8542 8568 8559 8824
Government Spending to GDP 45.90 45.1 44.7 44.7 44.7 44.2
Government Revenues 35514.00 45410 10050 22050 35400 47250
Government Debt 246767.00 254000 257400 259100 261900 271000
Fiscal Expenditure 33206.00 48570 11720 25950 38210 49560
Asylum Applications 60.00 45 50 51 60 35
Taxes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate Tax Rate 21.00 21 21 21 21 21
Personal Income Tax Rate 48.00 48 48 48 48 48
Sales Tax Rate 23.00 23 23 23 23 23
Social Security Rate 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
Social Security Rate For Companies 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
Social Security Rate For Employees 11.00 11 11 11 11 11
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Business Confidence 2.30 2.2 1.9 2.2 2.5 1.5
Industrial Production -0.30 2.8 2.7 2.5 2.7 2.4
Industrial Production Mom -0.90 0.5 2.9 -0.2 -2.6 0.5
Manufacturing Production -1.70 3.6 2.5 2.2 2.6 2.3
Capacity Utilization 81.16 80.9 81 81.5 81.4 81.4
Changes in Inventories 366.18 56 163 150 45 88
Car Registrations 13956.00 21550 28600 25150 16200 25420
Leading Economic Index 1.90 1.8 1.7 1.8 1.9 2.4
Mining Production 14.40 6.9 2.5 1.7 2.2 2
Electricity Production 4522.00 4620 4950 4700 4750 4720
Consumer Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Consumer Confidence -1.80 -1.2 -2 -1.4 -0.6 -2
Retail Sales MoM 2.30 0.4 0.7 0.5 0.5 0.4
Retail Sales YoY 5.20 3.8 3.2 3 2.8 2.2
Consumer Spending 29467.80 29351 29416 29458 29654 30267
Personal Savings 4.40 4.5 4.2 4.4 4.9 5.8
Consumer Credit 115287.00 115400 115500 115600 115700 116900
Personal Spending 1.40 1.8 1.8 1.7 1.8 2
Bank Lending Rate 2.81 2.75 2.75 2.75 3 3.5
Disposable Personal Income 40921.50 42960 43250 43860 44150 46120
Gasoline Prices 1.73 1.81 1.78 1.75 1.71 1.59
Households Debt To GDP 68.70 65.7 61.1 61.1 61.1 57.8
Households Debt To Income 100.95 99.8 95.1 95.1 95.1 91.9
Housing Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Construction Output 4.30 3.6 3.2 3 2.6 2
Housing Index 128.49 136 138 140 142 149
Building Permits 1622.00 1400 1690 1720 1970 1620
Home Ownership Rate 74.70 74.2 74 74 74 73.8


پرتغال - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.