لهستان - نرخ بیکاری

Poland Unemployment Rate
width
height
Forecast Data Chart

تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2019-03-25 09:00 AM نرخ بیکاری Feb 6.1% 6.1% 6.1%
2019-04-24 08:00 AM نرخ بیکاری Mar 5.9% 6.1% 5.9%
2019-05-27 08:00 AM نرخ بیکاری Apr 5.6% 5.9% 5.6%
2019-06-26 08:00 AM نرخ بیکاری May 5.4% 5.6% 5.4%
2019-07-23 08:00 AM نرخ بیکاری Jun 5.4% 5.3%
2019-08-26 08:00 AM نرخ بیکاری Jul
2019-09-24 08:00 AM نرخ بیکاری Aug


لهستان کار آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 5.40 5.60 20.70 0.30 در صد
افراد شاغل 16274.00 16409.00 16617.00 15177.00 هزار
افراد بیکار 878.40 906.00 3344.20 56.00 هزار
نرخ بیکاری بلند مدت 0.90 1.00 11.60 0.90 در صد
نرخ بیکاری جوانان 10.70 10.60 44.20 10.60 در صد
هزینه های کار 111.40 104.70 115.00 82.50 نقاط شاخص
بهره وری 123.30 145.90 145.90 66.20 نقاط شاخص
پست های خالی شغلی 98.40 88.80 120.30 5.30 هزار
دستمزد 5014.94 4863.74 5014.94 1008.03 PLN / ماه
دستمزد در تولید 4905.02 4956.85 4956.85 2722.47 PLN / ماه
رشد دستمزد 5.30 7.70 13.16 0.38 در صد
حداقل دستمزد 523.09 480.20 523.09 158.94 EUR / ماه
جمعیت 37.98 37.97 38.67 29.48 میلیون
سن بازنشستگی زنان 60.00 60.00 60.58 60.00
سن بازنشستگی مردان 65.00 65.00 65.58 65.00
قسمت مدت زمان اشتغال 1011.50 1005.50 1396.00 991.80 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 56.10 56.80 57.10 53.20 در صد
تغییر اشتغال 2.80 2.70 5.80 -2.40 در صد
نرخ اشتغال 67.20 67.30 68.00 50.40 در صد
استخدام تمام وقت 14914.60 15040.30 15230.90 11844.00 هزار


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - لهستان - نرخ بیکاری.