لهستان

بازارها آخرین مرجع
پول 3.85 2019-04
بازار سهام 60643 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.91 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 2018-12
نرخ بیکاری 5.9 2019-03
نرخ تورم 1.7 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-03
نرخ بهره 1.5 2019-04
موازنه تجاری -1327 2019-02
حساب جاری -1386 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2018-12
بودجه دولت -0.4 2018-12
اطمینان کسب و کار 6.8 2019-03
شاخص PMI تولید 48.7 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 7.2 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.4 2019-02
نرخ مالیات شرکت 19 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی 525 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 587672 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 145217 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 15751 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27216 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.9 2019-03
افراد شاغل 16409 2018-12
افراد بیکار 986 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 1 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 11.3 2019-02
هزینه های کار 104 2018-12
بهره وری 146 2018-12
پست های خالی شغلی 90.4 2019-02
دستمزد 5015 2019-03
حداقل دستمزد 523 2019-06
رشد دستمزد 5.7 2019-03
دستمزد در تولید 4688 2019-02
جمعیت 37.98 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
تغییر اشتغال 3 2019-03
نرخ اشتغال 68 2018-09
استخدام تمام وقت 15040 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 56.8 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 1006 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.7 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 176 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2019-03
اندازه اصل تورم 1.4 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 2018-12
قیمت تولید 106 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 2.5 2019-03
قیمت صادرات 105 2018-12
قیمت واردات 106 2018-12
تورم مواد غذایی 2.6 2019-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 2019-04
نرخ بهره بین بانکی 1.62 2019-04
عرضه پول M0 257281 2019-03
عرضه پول M1 1010349 2019-03
عرضه پول M2 1442834 2019-03
عرضه پول M3 1457187 2019-03
ترازنامه بانک 2015621 2019-02
ذخایر ارزی 112943 2019-03
نرخ بهره سپرده 0.5 2019-04
نسبت ذخیره نقدی 3.5 2019-04
ترازنامه بانک مرکزی 447380 2019-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 122 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1327 2019-02
حساب جاری -1386 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.7 2018-12
صادرات 18324 2019-02
واردات 19651 2019-02
بدهی خارجی 358789 2018-12
رابطه مبادله 98.8 2018-12
گردش سرمایه -177 2019-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 199053 2017-12
حواله 607 2018-12
ذخایر طلا 129 2019-03
تولید نفت خام 21 2018-12
شاخص تروریسم 0.72 2017-12
فروش اسلحه 3 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2018-12
بودجه دولت -0.4 2018-12
ارزش بودجه دولت -794 2019-02
هزینه های دولت 113526 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.2 2017-12
درآمدهای دولت 64776 2019-02
بدهی های دولت 954637 2019-01
هزینه های مالی 65570 2019-02
درخواست پناهندگی 240 2019-03
ارزیابی اعتبار 67.17
مخارج نظامی 9519 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 36.12 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.41 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.71 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 6.8 2019-03
شاخص PMI تولید 48.7 2019-03
تولید صنعتی 5.6 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.9 2019-02
تولید صنعتی 6.3 2019-03
استفاده از ظرفیت 81.1 2019-03
میزان سفارشات جدید 112 2019-02
تغییرات موجودی انبار 14555 2018-12
تولید خودرو 38.5 2019-02
ثبت خودرو 50118 2019-03
سرعت اینترنت 12610 2017-03
آدرس های IP 6362131 2017-03
تولید سیمان 955 2019-02
شاخص رقابتی 68.16 2018-12
رتبه رقابتی 37 2018-12
سود شرکت سهامی 162745 2018-12
شاخص فساد مالی 60 2018-12
رتبه فساد مالی 36 2018-12
آسانی کسب و کار 33 2018-12
تولید الکتریسیته 13631 2019-02
استخراج معدن 4.7 2019-03
تولید فولاد 800 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 7.2 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.4 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.1 2019-03
هزینه های مصرف کننده 293972 2018-12
پس انداز های شخصی 0.73 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 728326 2019-02
قیمت گازوئیل 1.28 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 35.2 2018-09
بدهی خانوار به درآمد 59.96 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 15.1 2019-02
شاخص مسکن 116 2018-12
جواز ساختمان 12606 2019-02
نرخ مالکیت مسکن 84.2 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لهستان - شاخص های اقتصادی.