لهستان

بازارها آخرین مرجع
پول 3.91 2019-08
بازار سهام 55228 2019-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.58 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.4 2019-06
نرخ بیکاری 5.3 2019-06
نرخ تورم 2.9 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-07
نرخ بهره 1.5 2019-07
موازنه تجاری -77 2019-06
حساب جاری 21 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2018-12
بودجه دولت -0.4 2018-12
اطمینان کسب و کار 4.1 2019-07
شاخص PMI تولید 47.4 2019-07
ضریب اطمینان مصرف کننده 9 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.8 2019-06
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2019-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.4 2019-06
تولید ناخالص داخلی 586 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 512504 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 68309 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 16640 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28752 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.3 2019-06
افراد شاغل 16274 2019-03
افراد بیکار 869 2019-07
نرخ بیکاری بلند مدت 0.9 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 10.9 2019-06
هزینه های کار 111 2019-03
بهره وری 123 2019-03
پست های خالی شغلی 83.9 2019-06
دستمزد 4839 2019-06
حداقل دستمزد 523 2019-06
رشد دستمزد 5.3 2019-06
دستمزد در تولید 4923 2019-06
جمعیت 37.98 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
تغییر اشتغال 2.8 2019-06
نرخ اشتغال 67.2 2019-03
استخدام تمام وقت 14915 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 55.9 2019-03
قسمت مدت زمان اشتغال 1012 2019-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.9 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 179 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-07
اندازه اصل تورم 2.2 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 2019-03
قیمت تولید 106 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده 0.6 2019-06
قیمت صادرات 105 2019-04
قیمت واردات 104 2019-04
تورم مواد غذایی 6.8 2019-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2019-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 2019-07
نرخ بهره بین بانکی 1.62 2019-08
عرضه پول M0 260653 2019-06
عرضه پول M1 1046547 2019-06
عرضه پول M2 1465475 2019-06
عرضه پول M3 1478218 2019-06
ترازنامه بانک 2058509 2019-06
ذخایر ارزی 116529 2019-07
نرخ بهره سپرده 0.5 2019-07
نسبت ذخیره نقدی 3.5 2019-06
ترازنامه بانک مرکزی 462956 2019-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 122 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -77 2019-06
حساب جاری 21 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.7 2018-12
صادرات 18068 2019-06
واردات 18145 2019-06
بدهی خارجی 347419 2019-03
رابطه مبادله 101 2019-04
گردش سرمایه 1195 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 199053 2017-12
حواله 649 2019-03
ذخایر طلا 129 2019-06
تولید نفت خام 21 2019-04
شاخص تروریسم 0.72 2017-12
فروش اسلحه 21 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2018-12
بودجه دولت -0.4 2018-12
ارزش بودجه دولت -5040 2019-06
هزینه های دولت 92341 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.5 2018-12
درآمدهای دولت 192177 2019-06
بدهی های دولت 976142 2019-05
هزینه های مالی 197218 2019-06
درخواست پناهندگی 205 2019-06
ارزیابی اعتبار 67.17
مخارج نظامی 10749 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 44.69 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.98 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.71 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 4.1 2019-07
شاخص PMI تولید 47.4 2019-07
تولید صنعتی -2.7 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.1 2019-06
تولید صنعتی -3.4 2019-06
استفاده از ظرفیت 81.8 2019-09
میزان سفارشات جدید 95.2 2019-06
تغییرات موجودی انبار 11029 2019-03
تولید خودرو 39.2 2019-06
ثبت خودرو 45050 2019-06
سرعت اینترنت 12610 2017-03
آدرس های IP 6362131 2017-03
تولید سیمان 1745 2019-06
شاخص رقابتی 68.16 2018-12
رتبه رقابتی 37 2018-12
سود شرکت سهامی 43049 2019-03
شاخص فساد مالی 60 2018-12
رتبه فساد مالی 36 2018-12
آسانی کسب و کار 33 2018-12
تولید الکتریسیته 12863 2019-06
استخراج معدن -1.9 2019-06
تولید فولاد 780 2019-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 9 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.8 2019-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.3 2019-06
هزینه های مصرف کننده 321818 2019-03
پس انداز های شخصی -8.99 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 747161 2019-06
قیمت گازوئیل 1.35 2019-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 35.2 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 58.45 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 3.8 2019-06
شاخص مسکن 118 2019-03
جواز ساختمان 48668 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 84 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لهستان - شاخص های اقتصادی.