فیلیپین

بازارها آخرین مرجع
پول 52.3 2019-08
بازار سهام 7796 2019-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.36 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.5 2019-06
نرخ بیکاری 5.1 2019-06
نرخ تورم 2.4 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-07
نرخ بهره 4.25 2019-08
موازنه تجاری -2473000 2019-06
حساب جاری -435 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2018-12
بودجه دولت -3.2 2018-12
اطمینان کسب و کار 40.5 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.3 2019-06
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.5 2019-06
تولید ناخالص داخلی 331 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2483615 2019-06
تولید ناخالص ملی 2872412 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 650875 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 3022 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7942 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 147497 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 264202 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 547022 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 32944 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 119397 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1479208 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 84766 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 80208 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.1 2019-06
افراد شاغل 42242 2019-06
افراد بیکار 2286 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 61.39 2019-06
دستمزد 10458 2016-12
دستمزد در تولید 1661 2018-12
جمعیت 107 2018-12
نرخ اشتغال 94.87 2019-06
حداقل دستمزد 537 2018-11
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.4 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 119 2019-07
اندازه اصل تورم 3.2 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 186 2019-06
قیمت تولید 135 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده 1 2019-06
CPI مسکن آب و برق 114 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2019-07
قیمت صادرات 91.45 2019-06
تورم مواد غذایی 1.9 2019-07
قیمت واردات 116 2019-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.25 2019-08
عرضه پول M0 1182022 2019-06
عرضه پول M1 3940453 2019-06
عرضه پول M2 11152970 2019-06
عرضه پول M3 11776034 2019-06
ترازنامه بانک 1215 2019-02
ذخایر ارزی 85180 2019-07
نرخ بهره سپرده 3.75 2019-08
نسبت ذخیره نقدی 18 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 5145 2019-03
نرخ وام 4.75 2019-08
وام به بانک 282483 2019-06
وام به بخش خصوصی 7453735 2019-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2473000 2019-06
حساب جاری -435 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
صادرات 6008000 2019-06
واردات 8480000 2019-06
بدهی خارجی 78960 2018-12
گردش سرمایه 2.84 2019-03
حواله 2289532 2019-06
ورود توریست 621719 2019-05
ذخایر طلا 198 2019-06
تولید نفت خام 14 2019-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 242 2019-05
شاخص تروریسم 7.18 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2018-12
بودجه دولت -3.2 2018-12
ارزش بودجه دولت -41838 2019-06
هزینه های دولت 327069 2019-06
درآمدهای دولت 233886 2019-06
هزینه های مالی 275724 2019-06
ارزیابی اعتبار 53.12
مخارج نظامی 3753 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 11.36 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 40.5 2019-06
تولید صنعتی -9.6 2019-06
استفاده از ظرفیت 84.25 2019-06
تغییرات موجودی انبار -27209 2019-06
سرعت اینترنت 5451 2017-03
آدرس های IP 1536948 2017-03
شاخص رقابتی 62.13 2018-12
رتبه رقابتی 56 2018-12
شاخص فساد مالی 36 2018-12
رتبه فساد مالی 99 2018-12
آسانی کسب و کار 124 2018-12
شاخص PMI تولید 52.1 2019-07
مجموع فروش خودرو 9397 2019-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.3 2019-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.6 2019-05
هزینه های مصرف کننده 1646010 2019-06
پس انداز های شخصی 4549060 2019-06
نرخ وام بانکی 7.21 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 373 2019-03
قیمت گازوئیل 1.03 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2019-05
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 10621 2019-03
جواز ساختمان 39762 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فیلیپین - شاخص های اقتصادی.