فیلیپین

بازارها آخرین مرجع
پول 52.25 2019-06
بازار سهام 7909 2019-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.34 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.6 2019-03
نرخ بیکاری 5.1 2019-06
نرخ تورم 3.2 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-05
نرخ بهره 4.5 2019-05
موازنه تجاری -3499024 2019-04
حساب جاری -435 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2018-12
بودجه دولت -3 2018-12
اطمینان کسب و کار 35.2 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.5 2019-03
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.6 2019-03
تولید ناخالص داخلی 314 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2257007 2019-03
تولید ناخالص ملی 2831542 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 707316 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 2891 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7599 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 157625 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 201456 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 554839 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 22504 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 91987 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1301961 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 76553 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 67147 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.1 2019-06
افراد شاغل 42242 2019-06
افراد بیکار 2286 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 61.39 2019-06
دستمزد 10458 2016-12
دستمزد در تولید 1661 2018-12
جمعیت 107 2018-12
نرخ اشتغال 94.87 2019-06
حداقل دستمزد 537 2018-11
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.2 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 2019-05
قیمت مصرف کننده اصلی 119 2019-05
اندازه اصل تورم 3.5 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 186 2019-03
قیمت تولید 139 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 3.8 2019-04
CPI مسکن آب و برق 114 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-05
قیمت صادرات 102 2019-03
تورم مواد غذایی 3.4 2019-05
قیمت واردات 119 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 2019-05
عرضه پول M0 1217026 2019-04
عرضه پول M1 3948629 2019-04
عرضه پول M2 11064501 2019-04
عرضه پول M3 11668580 2019-04
ترازنامه بانک 1215 2019-02
ذخایر ارزی 85020 2019-05
نرخ بهره سپرده 4 2019-05
نسبت ذخیره نقدی 18 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 4851 2018-12
نرخ وام 5 2019-05
وام به بانک 293737 2019-04
وام به بخش خصوصی 7416523 2019-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -3499024 2019-04
حساب جاری -435 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
صادرات 5506244 2019-04
واردات 9005268 2019-04
بدهی خارجی 78960 2018-12
گردش سرمایه 2.84 2019-03
حواله 2514000 2019-03
ورود توریست 687726 2018-12
ذخایر طلا 198 2019-06
تولید نفت خام 14 2019-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 586 2019-03
شاخص تروریسم 7.18 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2018-12
بودجه دولت -3 2018-12
ارزش بودجه دولت 86872 2019-04
هزینه های دولت 252373 2019-03
درآمدهای دولت 308676 2019-04
هزینه های مالی 221804 2019-04
ارزیابی اعتبار 53.12
مخارج نظامی 3753 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 11.36 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 35.2 2019-03
تولید صنعتی -10.8 2019-04
استفاده از ظرفیت 84.28 2019-04
تغییرات موجودی انبار 36468 2019-03
سرعت اینترنت 5451 2017-03
آدرس های IP 1536948 2017-03
شاخص رقابتی 62.13 2018-12
رتبه رقابتی 56 2018-12
شاخص فساد مالی 36 2018-12
رتبه فساد مالی 99 2018-12
آسانی کسب و کار 124 2018-12
شاخص PMI تولید 51.2 2019-05
مجموع فروش خودرو 7661 2019-04
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.5 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.6 2019-04
هزینه های مصرف کننده 1568670 2019-03
پس انداز های شخصی 4572967 2019-04
نرخ وام بانکی 7.42 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 373 2019-03
قیمت گازوئیل 1.03 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2019-04
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 10603 2018-12
جواز ساختمان 39762 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فیلیپین - شاخص های اقتصادی.