فیلیپین

بازارها آخرین مرجع
پول 52.18 2019-04
بازار سهام 7894 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.99 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.3 2018-12
نرخ بیکاری 5.2 2019-03
نرخ تورم 3.3 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-03
نرخ بهره 4.75 2019-03
موازنه تجاری -2788142 2019-02
حساب جاری -201 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2018-12
بودجه دولت -3 2018-12
اطمینان کسب و کار 35.2 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.5 2019-03
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.3 2018-12
تولید ناخالص داخلی 314 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2486518 2018-12
تولید ناخالص ملی 2790598 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 751769 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2891 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7599 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 182999 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 272512 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 598370 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 19574 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 104258 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1397922 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 177329 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 71189 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.2 2019-03
افراد شاغل 41368 2019-03
افراد بیکار 2202 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 60.19 2019-03
دستمزد 10458 2016-12
دستمزد در تولید 1661 2018-12
جمعیت 107 2018-12
نرخ اشتغال 94.76 2019-03
حداقل دستمزد 537 2018-11
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.3 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 118 2019-03
اندازه اصل تورم 3.5 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 199 2018-12
قیمت تولید 139 2019-02
تغییر قیمت تولید کننده 3.6 2019-02
CPI مسکن آب و برق 113 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2019-03
قیمت صادرات 108 2018-12
تورم مواد غذایی 3.4 2019-03
قیمت واردات 119 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.75 2019-03
عرضه پول M0 1142900 2019-02
عرضه پول M1 3829135 2019-02
عرضه پول M2 10907469 2019-02
عرضه پول M3 11497070 2019-02
ترازنامه بانک 1215 2019-02
ذخایر ارزی 83199 2019-03
نرخ بهره سپرده 4.25 2019-03
نسبت ذخیره نقدی 18 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 4851 2018-12
نرخ وام 5.25 2019-03
وام به بانک 255056 2019-02
وام به بخش خصوصی 7251538 2019-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2788142 2019-02
حساب جاری -201 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
صادرات 5177448 2019-02
واردات 7965590 2019-02
بدهی خارجی 78960 2018-12
گردش سرمایه 8.12 2018-12
حواله 2300797 2019-02
ورود توریست 687726 2018-12
ذخایر طلا 198 2019-03
تولید نفت خام 14 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 610 2019-01
شاخص تروریسم 7.18 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2018-12
بودجه دولت -3 2018-12
ارزش بودجه دولت -58410 2019-03
هزینه های دولت 236548 2018-12
درآمدهای دولت 202085 2019-02
هزینه های مالی 278458 2019-02
ارزیابی اعتبار 53.12
مخارج نظامی 4508 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 11.36 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 35.2 2019-03
تولید صنعتی -5.5 2019-02
استفاده از ظرفیت 84.25 2019-02
تغییرات موجودی انبار -6996 2018-12
سرعت اینترنت 5451 2017-03
آدرس های IP 1536948 2017-03
شاخص رقابتی 62.13 2018-12
رتبه رقابتی 56 2018-12
شاخص فساد مالی 36 2018-12
رتبه فساد مالی 99 2018-12
آسانی کسب و کار 124 2018-12
شاخص PMI تولید 51.5 2019-03
مجموع فروش خودرو 8471 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.5 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.4 2019-02
هزینه های مصرف کننده 1791824 2018-12
پس انداز های شخصی 4603832 2019-02
نرخ وام بانکی 6.68 2019-02
تسهیلات اعتباری خریدار 359 2018-12
قیمت گازوئیل 0.99 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 2019-02
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 10603 2018-12
جواز ساختمان 40369 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فیلیپین - شاخص های اقتصادی.