فیلیپین

بازارها آخرین مرجع
پول 50.63 2019-12
بازار سهام 7702 2019-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.55 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.2 2019-09
نرخ بیکاری 4.5 2019-12
نرخ تورم 1.3 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.25 2019-11
نرخ بهره 4 2019-12
موازنه تجاری -3250388 2019-10
حساب جاری 567 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2018-12
بودجه دولت -3.2 2018-12
اطمینان کسب و کار 37.3 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.6 2019-09
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.2 2019-09
تولید ناخالص داخلی 331 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2357386 2019-09
تولید ناخالص ملی 2926854 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 723340 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 3022 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7942 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 139356 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 273632 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 500264 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 15706 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 102490 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1406839 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 67805 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 88701 2019-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.5 2019-12
افراد شاغل 43146 2019-12
افراد بیکار 2050 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 61.47 2019-12
دستمزد در تولید 113 2019-06
جمعیت 107 2018-12
نرخ اشتغال 95.46 2019-12
حداقل دستمزد 537 2018-11
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.3 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.25 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121 2019-11
قیمت مصرف کننده اصلی 120 2019-11
اندازه اصل تورم 2.6 2019-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 191 2019-09
قیمت تولید 134 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده -0.4 2019-10
CPI مسکن آب و برق 114 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2019-11
قیمت صادرات 90.93 2019-09
تورم مواد غذایی 0 2019-11
قیمت واردات 113 2019-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4 2019-12
عرضه پول M0 1211793 2019-10
عرضه پول M1 4135091 2019-10
عرضه پول M2 11480045 2019-10
عرضه پول M3 12126092 2019-10
ترازنامه بانک 2107 2019-09
ذخایر ارزی 86390 2019-11
نرخ بهره سپرده 3.5 2019-12
نسبت ذخیره نقدی 15 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 5096 2019-09
نرخ وام 4.5 2019-12
وام به بانک 287383 2019-10
وام به بخش خصوصی 7672240 2019-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -3250388 2019-10
حساب جاری 567 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
صادرات 6317328 2019-10
واردات 9567716 2019-10
بدهی خارجی 78960 2018-12
گردش سرمایه 6.85 2019-06
حواله 2379042 2019-09
ورود توریست 606553 2019-09
ذخایر طلا 198 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 566 2019-09
شاخص تروریسم 7.14 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2018-12
بودجه دولت -3.2 2018-12
ارزش بودجه دولت -49262 2019-10
هزینه های دولت 272140 2019-09
درآمدهای دولت 261553 2019-10
هزینه های مالی 310815 2019-10
ارزیابی اعتبار 60 2019-12
مخارج نظامی 3753 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 11.36 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 37.3 2019-09
تولید صنعتی -4.3 2019-10
استفاده از ظرفیت 84.47 2019-10
تغییرات موجودی انبار -26361 2019-09
سرعت اینترنت 5451 2017-03
آدرس های IP 1536948 2017-03
شاخص رقابتی 61.87 2019-12
رتبه رقابتی 64 2019-12
شاخص فساد مالی 36 2018-12
رتبه فساد مالی 99 2018-12
آسانی کسب و کار 95 2019-12
شاخص PMI تولید 51.4 2019-11
مجموع فروش خودرو 10083 2019-10
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.6 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.8 2019-08
هزینه های مصرف کننده 1569559 2019-09
پس انداز های شخصی 4683570 2019-10
نرخ وام بانکی 6.99 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 415 2019-09
قیمت گازوئیل 1.02 2019-11
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 12232 2019-06
جواز ساختمان 43394 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فیلیپین - شاخص های اقتصادی.