فیلیپین

بازارها آخرین مرجع
پول 51.18 2019-10
بازار سهام 7885 2019-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.57 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.5 2019-06
نرخ بیکاری 5.4 2019-09
نرخ تورم 0.9 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-09
نرخ بهره 4 2019-09
موازنه تجاری -2408791 2019-08
حساب جاری 567 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2018-12
بودجه دولت -3.2 2018-12
اطمینان کسب و کار 37.3 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.6 2019-09
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.5 2019-06
تولید ناخالص داخلی 331 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2483615 2019-06
تولید ناخالص ملی 2872412 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 650875 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 3022 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7942 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 147497 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 264202 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 547022 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 32944 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 119397 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1479208 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 84766 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 80208 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.4 2019-09
افراد شاغل 42953 2019-09
افراد بیکار 2432 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 62.06 2019-09
دستمزد 10458 2016-12
دستمزد در تولید 113 2019-06
جمعیت 107 2018-12
نرخ اشتغال 94.64 2019-09
حداقل دستمزد 537 2018-11
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.9 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 120 2019-09
اندازه اصل تورم 2.7 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 186 2019-06
قیمت تولید 136 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده 1.6 2019-08
CPI مسکن آب و برق 113 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2019-09
قیمت صادرات 91.45 2019-06
تورم مواد غذایی -0.9 2019-09
قیمت واردات 116 2019-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4 2019-09
عرضه پول M0 1166417 2019-08
عرضه پول M1 4018553 2019-08
عرضه پول M2 11198689 2019-08
عرضه پول M3 11857341 2019-08
ترازنامه بانک 2265 2019-08
ذخایر ارزی 86160 2019-09
نرخ بهره سپرده 3.75 2019-09
نسبت ذخیره نقدی 18 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 5160 2019-08
نرخ وام 4.75 2019-09
وام به بانک 302542 2019-08
وام به بخش خصوصی 7579963 2019-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2408791 2019-08
حساب جاری 567 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
صادرات 6250908 2019-08
واردات 8659699 2019-08
بدهی خارجی 78960 2018-12
گردش سرمایه 6.85 2019-06
حواله 2589236 2019-08
ورود توریست 702843 2019-08
ذخایر طلا 198 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 543 2019-07
شاخص تروریسم 7.18 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2018-12
بودجه دولت -3.2 2018-12
ارزش بودجه دولت -2488 2019-08
هزینه های دولت 327069 2019-06
درآمدهای دولت 279745 2019-08
هزینه های مالی 282233 2019-08
ارزیابی اعتبار 53.12
مخارج نظامی 3753 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 11.36 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 37.3 2019-09
تولید صنعتی -7.9 2019-08
استفاده از ظرفیت 84.35 2019-08
تغییرات موجودی انبار -27209 2019-06
سرعت اینترنت 5451 2017-03
آدرس های IP 1536948 2017-03
شاخص رقابتی 61.87 2019-12
رتبه رقابتی 64 2019-12
شاخص فساد مالی 36 2018-12
رتبه فساد مالی 99 2018-12
آسانی کسب و کار 124 2018-12
شاخص PMI تولید 51.8 2019-09
مجموع فروش خودرو 9721 2019-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.6 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.6 2019-07
هزینه های مصرف کننده 1646010 2019-06
پس انداز های شخصی 4598144 2019-08
نرخ وام بانکی 7.11 2019-08
تسهیلات اعتباری خریدار 396 2019-06
قیمت گازوئیل 1.05 2019-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 12232 2019-06
جواز ساختمان 43394 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فیلیپین - شاخص های اقتصادی.