فیلیپین

بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 52.39 51.19 51.4 51.6 51.81 52.23
بازار سهام 7938.35 7807 7700 7596 7492 7290
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.43 4.88 5.02 5.17 5.32 5.63
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.6 1.4 1.2 0.3 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.50 6.7 6.5 6.5 6.6 6.4
نرخ بیکاری 5.10 5.2 5.4 5.2 5.2 5.2
نرخ تورم 2.40 2 3 3.9 4.2 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.5 0.3 0.3 0.5 0.2
نرخ بهره 4.25 4 4 4 4 3.75
موازنه تجاری -2473000.00 -3980000 -4140000 -3800000 -3800000 -3480000
حساب جاری -435.05 153 367 -150 -200 589
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -2.1 -2.1 -2.3 -2.3 -2.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 40 40 38 38 39
بودجه دولت -3.20 -3.2 -3.2 -3.1 -3.1 -3.1
اطمینان کسب و کار 40.50 43 45 46 42 50
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.30 3.4 7.5 10 6 7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.6 1.4 1.2 0.3 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.50 6.7 6.5 6.5 6.6 6.4
تولید ناخالص داخلی 330.91 356 356 390 390 390
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2483615.37 2293866 2658088 2648142 2648142 2833522
تولید ناخالص ملی 2872412.32 2877779 2983149 2971987 2971987 3180037
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 650874.92 727636 803641 800634 800634 856681
تولید ناخالص داخلی سرانه 3022.00 3063 3063 3170 3170 3170
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7942.50 7900 7900 8400 8400 8400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 147497.00 139390 195626 194894 194894 208537
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 264202.00 240699 291315 290225 290225 310542
تولید ناخالص داخلی از ساخت 547022.00 503125 639658 637264 637264 681875
تولید ناخالص داخلی از معادن 32944.00 17946 20925 20846 20846 22306
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 119397.00 99711 111452 111035 111035 118808
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1479208.00 1358891 1494379 1488787 1488787 1593008
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 84765.58 151748 189565 188855 188855 202076
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 80208.00 85502 76101 75816 75816 81124
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 5.10 5.2 5.4 5.2 5.2 5.2
افراد بیکار 2286.00 2285 2300 2260 2260 2200
نرخ مشارکت نیروی کار 61.39 63 63.7 63.7 63.7 64
دستمزد 10458.00 12000 12000 12000 12000 12500
دستمزد در تولید 1660.90 1600 1720 1720 1720 1950
جمعیت 107.00 106 106 107 107 107
نرخ اشتغال 94.87 94.7 94.5 94.6 94.6 94.3
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 2.40 2 3 3.9 4.2 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.5 0.3 0.3 0.5 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120.20 122 122 124 125 127
قیمت مصرف کننده اصلی 119.30 121 122 122 123 127
اندازه اصل تورم 3.20 3.6 3.7 3.5 3 4.1
قیمت تولید 135.30 137 133 141 139 136
تغییر قیمت تولید کننده 1.00 1.8 0.5 1.6 2.5 2.3
تورم مواد غذایی 1.90 4.5 4.2 4.2 3.8 3.9
CPI مسکن آب و برق 113.70 114 115 118 118 119
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.10 109 108 110 111 112
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 4.25 4 4 4 4 3.75
عرضه پول M2 11152970.15 11270000 11350000 11350000 11350000 11880000
ذخایر ارزی 85180.00 82900 83100 81800 82000 82500
ترازنامه بانک 1214.60 1145 1185 1185 1185 1280
نرخ بهره سپرده 3.75 4.25 4.25 4.25 4 4.25
نرخ وام 4.75 5.25 5.25 5.25 5 5.25
وام به بانک 282483.21 263000 275000 275000 275000 299000
وام به بخش خصوصی 7453735.35 7810000 8150000 7876285 7681353 9300000
نسبت ذخیره نقدی 18.00 18 17 17 17 19
ترازنامه بانک مرکزی 5145.37 5334 5358 5300 5320 5400
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -2473000.00 -3980000 -4140000 -3800000 -3800000 -3480000
حساب جاری -435.05 153 367 -150 -200 589
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -2.1 -2.1 -2.3 -2.3 -2.3
واردات 8480000.00 9950000 8820000 8450000 9460000 8940000
صادرات 6008000.00 5970000 4650000 6090000 5890000 4750000
بدهی خارجی 78959.57 73000 73000 73500 84092 73500
حواله 2289532.10 2450000 2930000 2930000 2620000 2900000
ورود توریست 621719.00 523000 697000 660000 550000 700000
ذخایر طلا 197.90 197 197 197 197 197
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 242.00 900 950 800 840 1050
تولید نفت خام 14.00 14 15 15 15 30
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 40 40 38 38 39
بودجه دولت -3.20 -3.2 -3.2 -3.1 -3.1 -3.1
ارزش بودجه دولت -41838.00 13000 -42000 -42000 -42000 -54000
هزینه های دولت 327068.78 258555 252869 251923 251923 269559
درآمدهای دولت 233886.00 215000 241000 212000 242000 254000
هزینه های مالی 275724.00 308000 321000 326000 307000 336000
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 40.50 43 45 46 42 50
تولید صنعتی -9.60 2.9 5.2 4.2 3.5 5.3
تغییرات موجودی انبار -27208.58 -6800 15700 15700 15700 19300
مجموع فروش خودرو 9397.00 9100 8500 9000 7500 8900
شاخص PMI تولید 52.10 53 53.6 53.4 52.5 54.4
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.30 3.4 7.5 10 6 7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.60 1.2 1.5 2.5 2.6 3.6
هزینه های مصرف کننده 1646009.73 1529409 1915460 1908292 1908292 2041880
نرخ وام بانکی 7.21 7.27 7.27 7.27 7.42 7.27
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 0.8 -0.1 -0.2 0.5 0.1
تسهیلات اعتباری خریدار 373.30 340 384 382 382 409
قیمت گازوئیل 1.03 1 0.98 0.95 0.93 0.93
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص مسکن 10621.00 10690 12100 11500 11800 14000
جواز ساختمان 39762.00 43100 42250 41000 40500 42000


فیلیپین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.