پرو

بازارها آخرین مرجع
پول 3.34 2019-02
بازار سهام 20391 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.43 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2018-09
نرخ بیکاری 6.5 2019-01
نرخ تورم 2.13 2019-01
نرخ بهره 2.75 2019-02
موازنه تجاری 1076 2018-12
حساب جاری -1172 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.5 2017-12
بودجه دولت -3.2 2017-12
اطمینان کسب و کار 58 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 93 2019-01
نرخ مالیات شرکت 29.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2018-09
تولید ناخالص داخلی 211 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 131738 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 29341 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 6173 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12237 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6505 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7656 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16732 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 16778 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6977 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14133 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7368 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2416 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.5 2019-01
افراد شاغل 4982 2018-12
افراد بیکار 325 2018-12
دستمزد 1693 2018-12
حداقل دستمزد 930 2019-01
جمعیت 31.83 2017-12
نرخ اشتغال 93.9 2018-12
هزینه زندگی خانواده 1710 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 995 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3830 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1250 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.13 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 133 2019-01
اندازه اصل تورم 2.53 2019-01
قیمت تولید 109 2019-01
قیمت صادرات 116 2018-12
قیمت واردات 121 2018-12
CPI مسکن آب و برق 134 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118 2019-01
تورم مواد غذایی 1.53 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.07 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.75 2019-02
نرخ بهره بین بانکی 4.92 2019-02
عرضه پول M0 50844 2018-12
عرضه پول M1 96279 2018-12
عرضه پول M2 204194 2018-12
ذخایر ارزی 62566 2019-01
وام به بخش خصوصی 191296 2018-12
نرخ بهره سپرده 2.65 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1076 2018-12
حساب جاری -1172 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 2017-12
صادرات 4227 2018-12
واردات 3152 2018-12
بدهی خارجی 75267 2018-09
رابطه مبادله 95.99 2018-12
حواله 823 2018-09
ورود توریست 4032339 2017-12
ذخایر طلا 34.7 2019-03
تولید نفت خام 44 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2171 2018-09
شاخص تروریسم 2.95 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.5 2017-12
بودجه دولت -3.2 2017-12
ارزش بودجه دولت 3689 2019-01
هزینه های دولت 16481 2018-09
درآمدهای دولت 11340 2019-01
هزینه های مالی 6686 2019-01
ارزیابی اعتبار 60.2
مخارج نظامی 1946 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 29.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 58 2019-01
تولید صنعتی 11.97 2018-11
تغییرات موجودی انبار -3936 2018-09
شاخص اقتصادی مقدم 4.73 2018-12
سرعت اینترنت 6232 2017-03
آدرس های IP 1032242 2017-03
شاخص رقابتی 61.26 2018-12
رتبه رقابتی 63 2018-12
تولید مس 214253 2018-11
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
آسانی کسب و کار 68 2018-12
تولید فولاد 101 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 93 2019-01
هزینه های مصرف کننده 86337 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 71090 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 346999 2018-11
نرخ وام بانکی 0.82 2019-01
قیمت گازوئیل 0.91 2019-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پرو - شاخص های اقتصادی.