پرو

بازارها آخرین مرجع
پول 3.38 2019-08
بازار سهام 19088 2019-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.43 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.2 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-03
نرخ بیکاری 6 2019-07
نرخ تورم 2.11 2019-07
نرخ بهره 2.5 2019-08
موازنه تجاری 802 2019-06
حساب جاری -1664 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.8 2018-12
بودجه دولت -3.5 2018-12
اطمینان کسب و کار 49 2019-07
ضریب اطمینان مصرف کننده 92 2019-06
نرخ مالیات شرکت 29.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.2 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-03
تولید ناخالص داخلی 222 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 127354 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 26949 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 6454 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12794 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6360 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7136 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16066 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 15833 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6495 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12889 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7683 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2570 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6 2019-07
افراد شاغل 4908 2019-07
افراد بیکار 314 2019-07
دستمزد 1689 2019-06
حداقل دستمزد 930 2019-06
جمعیت 32.16 2018-12
نرخ اشتغال 94 2019-07
هزینه زندگی خانواده 1710 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 995 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3830 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1250 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.11 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 135 2019-07
اندازه اصل تورم 2.27 2019-07
قیمت تولید 108 2019-07
قیمت صادرات 115 2019-06
قیمت واردات 122 2019-06
CPI مسکن آب و برق 135 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118 2019-07
تورم مواد غذایی 1.84 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.5 2019-08
نرخ بهره بین بانکی 4.29 2019-08
عرضه پول M0 47740 2019-05
عرضه پول M1 93558 2019-05
عرضه پول M2 204730 2019-05
ذخایر ارزی 66789 2019-07
وام به بخش خصوصی 193821 2019-06
نرخ بهره سپرده 2.65 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 802 2019-06
حساب جاری -1664 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2018-12
صادرات 3985 2019-06
واردات 3183 2019-06
بدهی خارجی 80696 2019-03
رابطه مبادله 94.12 2019-06
حواله 800 2019-03
ورود توریست 4419430 2018-12
ذخایر طلا 34.7 2019-06
تولید نفت خام 54 2019-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2781 2019-03
شاخص تروریسم 2.95 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.8 2018-12
بودجه دولت -3.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -3757 2019-07
هزینه های دولت 12786 2019-03
درآمدهای دولت 8885 2019-07
هزینه های مالی 10672 2019-07
ارزیابی اعتبار 60.2
مخارج نظامی 2689 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 29.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 49 2019-07
تولید صنعتی -6.77 2019-05
تغییرات موجودی انبار -459 2019-03
شاخص اقتصادی مقدم 2.62 2019-06
سرعت اینترنت 6232 2017-03
آدرس های IP 1032242 2017-03
شاخص رقابتی 61.26 2018-12
رتبه رقابتی 63 2018-12
تولید مس 188004 2019-04
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
آسانی کسب و کار 68 2018-12
تولید طلا 10742 2019-04
تولید فولاد 105 2019-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 92 2019-06
هزینه های مصرف کننده 84957 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 75809 2019-06
اعتبار بخش خصوصی 347727 2019-02
نرخ وام بانکی 0.91 2019-07
قیمت گازوئیل 0.97 2019-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پرو - شاخص های اقتصادی.