پرو

بازارها آخرین مرجع
پول 3.29 2019-04
بازار سهام 20938 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.43 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.5 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.8 2018-12
نرخ بیکاری 8.2 2019-03
نرخ تورم 2.25 2019-03
نرخ بهره 2.75 2019-04
موازنه تجاری 326 2019-02
حساب جاری -242 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.8 2018-12
بودجه دولت -3.2 2017-12
اطمینان کسب و کار 59.6 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 94 2019-03
نرخ مالیات شرکت 29.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.5 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی 211 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 141392 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 35719 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6173 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12237 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6428 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9460 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 18916 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 17091 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7644 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 15081 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7480 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2532 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.2 2019-03
افراد شاغل 4830 2019-03
افراد بیکار 429 2019-03
دستمزد 1777 2019-02
حداقل دستمزد 931 2019-02
جمعیت 31.83 2017-12
نرخ اشتغال 91.8 2019-03
هزینه زندگی خانواده 1710 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 995 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3830 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1250 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.25 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 131 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 135 2019-03
اندازه اصل تورم 2.67 2019-03
قیمت تولید 108 2019-03
قیمت صادرات 114 2019-02
قیمت واردات 121 2019-02
CPI مسکن آب و برق 135 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118 2019-03
تورم مواد غذایی 1.9 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.73 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.75 2019-04
نرخ بهره بین بانکی 4.47 2019-04
عرضه پول M0 48331 2019-02
عرضه پول M1 94063 2019-02
عرضه پول M2 204022 2019-02
ذخایر ارزی 63151 2019-03
وام به بخش خصوصی 189245 2019-02
نرخ بهره سپرده 2.65 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 326 2019-02
حساب جاری -242 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2018-12
صادرات 3521 2019-02
واردات 3195 2019-02
بدهی خارجی 78263 2018-12
رابطه مبادله 94.21 2019-02
حواله 831 2018-12
ورود توریست 4032339 2017-12
ذخایر طلا 34.7 2019-03
تولید نفت خام 48 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 613 2018-12
شاخص تروریسم 2.95 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.8 2018-12
بودجه دولت -3.2 2017-12
ارزش بودجه دولت 989 2019-03
هزینه های دولت 19378 2018-12
درآمدهای دولت 10507 2019-03
هزینه های مالی 7362 2019-03
ارزیابی اعتبار 60.2
مخارج نظامی 1946 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 29.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 59.6 2019-03
تولید صنعتی -5.66 2019-01
تغییرات موجودی انبار -3236 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.09 2019-02
سرعت اینترنت 6232 2017-03
آدرس های IP 1032242 2017-03
شاخص رقابتی 61.26 2018-12
رتبه رقابتی 63 2018-12
تولید مس 201217 2019-01
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
آسانی کسب و کار 68 2018-12
تولید فولاد 90 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 94 2019-03
هزینه های مصرف کننده 84719 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 72706 2019-02
اعتبار بخش خصوصی 347727 2019-02
نرخ وام بانکی 0.85 2019-03
قیمت گازوئیل 0.89 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پرو - شاخص های اقتصادی.