پرو

بازارها آخرین مرجع
پول 3.34 2019-06
بازار سهام 20364 2019-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.43 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.2 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-03
نرخ بیکاری 6.7 2019-05
نرخ تورم 2.73 2019-05
نرخ بهره 2.75 2019-06
موازنه تجاری 259 2019-04
حساب جاری -1664 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.8 2018-12
بودجه دولت -3.5 2018-12
اطمینان کسب و کار 55.9 2019-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 100 2019-04
نرخ مالیات شرکت 29.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.2 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-03
تولید ناخالص داخلی 211 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 127354 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 26949 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 6173 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12237 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6360 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7136 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16066 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 15833 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6495 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12889 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7683 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2570 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.7 2019-05
افراد شاغل 4868 2019-05
افراد بیکار 350 2019-05
دستمزد 1784 2019-04
حداقل دستمزد 930 2019-04
جمعیت 32.16 2018-12
نرخ اشتغال 93.3 2019-05
هزینه زندگی خانواده 1710 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 995 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3830 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1250 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.73 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132 2019-05
قیمت مصرف کننده اصلی 135 2019-05
اندازه اصل تورم 2.58 2019-05
قیمت تولید 109 2019-05
قیمت صادرات 117 2019-04
قیمت واردات 124 2019-04
CPI مسکن آب و برق 136 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119 2019-05
تورم مواد غذایی 2.74 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.15 2019-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.75 2019-06
نرخ بهره بین بانکی 4.49 2019-06
عرضه پول M0 47746 2019-04
عرضه پول M1 96742 2019-04
عرضه پول M2 203497 2019-04
ذخایر ارزی 66421 2019-05
وام به بخش خصوصی 192159 2019-04
نرخ بهره سپرده 2.65 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 259 2019-04
حساب جاری -1664 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2018-12
صادرات 3719 2019-04
واردات 3460 2019-04
بدهی خارجی 80696 2019-03
رابطه مبادله 94.93 2019-04
حواله 800 2019-03
ورود توریست 4419430 2018-12
ذخایر طلا 34.7 2019-06
تولید نفت خام 47 2019-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2781 2019-03
شاخص تروریسم 2.95 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.8 2018-12
بودجه دولت -3.5 2018-12
ارزش بودجه دولت 251 2019-05
هزینه های دولت 12786 2019-03
درآمدهای دولت 11370 2019-05
هزینه های مالی 8820 2019-05
ارزیابی اعتبار 60.2
مخارج نظامی 2689 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 29.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 55.9 2019-04
تولید صنعتی 3.69 2019-03
تغییرات موجودی انبار -459 2019-03
شاخص اقتصادی مقدم 0.02 2019-04
سرعت اینترنت 6232 2017-03
آدرس های IP 1032242 2017-03
شاخص رقابتی 61.26 2018-12
رتبه رقابتی 63 2018-12
تولید مس 209864 2019-03
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
آسانی کسب و کار 68 2018-12
تولید فولاد 105 2019-04
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 100 2019-04
هزینه های مصرف کننده 84957 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 74150 2019-04
اعتبار بخش خصوصی 347727 2019-02
نرخ وام بانکی 0.88 2019-05
قیمت گازوئیل 0.94 2019-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پرو - شاخص های اقتصادی.