پاراگوئه

بازارها آخرین مرجع
پول 6088 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.2 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2018-09
نرخ بیکاری 5.9 2018-06
نرخ تورم 2.4 2019-01
نرخ بهره 5.25 2019-01
موازنه تجاری -279039 2019-01
حساب جاری -339 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.1 2017-12
بودجه دولت -1.5 2017-12
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.2 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2018-09
تولید ناخالص داخلی 29.73 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10800544 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 3906 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8827 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50075362 2018-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2968456797 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3144232362 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10275217431 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 24592922659 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3550193212 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.9 2018-06
حداقل دستمزد 2113 2019-01
جمعیت 6.85 2017-12
افراد شاغل 3285378 2018-06
هزینه زندگی خانواده 2556300 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1529700 2018-12
افراد بیکار 207732 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4899500 2018-12
دستمزد در تولید 275 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2700600 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.4 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-01
اندازه اصل تورم 2.4 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-01
CPI مسکن آب و برق 104 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 2019-01
تورم مواد غذایی -1 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-01
قیمت تولید 123 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 2.3 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.25 2019-01
نرخ بهره سپرده 3.94 2017-12
ذخایر ارزی 6656 2019-01
عرضه پول M0 13756571 2018-12
عرضه پول M1 30155797 2018-12
عرضه پول M2 49724754 2018-12
عرضه پول M3 84731555 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -279039 2019-01
حساب جاری -339 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2017-12
صادرات 646011 2019-01
واردات 925050 2019-01
ذخایر طلا 8.2 2019-03
گردش سرمایه 750 2018-09
بدهی خارجی 6402602 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 228 2018-09
شاخص تروریسم 3.44 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.1 2017-12
بودجه دولت -1.5 2017-12
ارزیابی اعتبار 41.25
بدهی های دولت 8036 2018-12
هزینه های دولت 6246659 2018-09
مخارج نظامی 333 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 25.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1375 2017-03
آدرس های IP 206156 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1820558 2018-09
شاخص رقابتی 53.38 2018-12
رتبه رقابتی 95 2018-12
شاخص فساد مالی 29 2018-12
رتبه فساد مالی 132 2018-12
آسانی کسب و کار 113 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 0.6 2018-11
تولید فولاد 3 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 37266801 2018-09
قیمت گازوئیل 0.77 2019-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پاراگوئه - شاخص های اقتصادی.