پاراگوئه

بازارها آخرین مرجع
پول 6439 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3 2019-06
نرخ بیکاری 7.4 2019-06
نرخ تورم 2.6 2019-09
نرخ بهره 4 2019-09
موازنه تجاری -373509 2019-09
حساب جاری 60.7 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.2 2018-12
بودجه دولت -1.3 2018-12
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3 2019-06
تولید ناخالص داخلی 40.84 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9285613 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 5394 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12063 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50854979 2019-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4057615355 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2840605462 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9693483544 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 25297398875 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3565313864 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.4 2019-06
حداقل دستمزد 2193 2019-08
جمعیت 7.05 2018-12
افراد شاغل 3291091 2019-06
هزینه زندگی خانواده 2556300 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1529700 2018-12
افراد بیکار 264683 2019-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4899500 2018-12
دستمزد در تولید 282 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2700600 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.6 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2019-08
اندازه اصل تورم 2.5 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-09
CPI مسکن آب و برق 105 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 2019-08
تورم مواد غذایی 1.3 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-09
قیمت تولید 122 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده 0.2 2019-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4 2019-09
نرخ بهره سپرده 3.94 2017-12
ذخایر ارزی 6660 2019-08
عرضه پول M0 12017482 2019-08
عرضه پول M1 29021007 2019-08
عرضه پول M2 49388972 2019-08
عرضه پول M3 87966587 2019-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -373509 2019-09
حساب جاری 60.7 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-12
صادرات 649018 2019-09
واردات 1022527 2019-09
ذخایر طلا 8.19 2019-09
گردش سرمایه 28.9 2019-06
بدهی خارجی 6935238 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 145 2019-06
شاخص تروریسم 3.44 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.2 2018-12
بودجه دولت -1.3 2018-12
ارزیابی اعتبار 41.25
بدهی های دولت 8615 2019-07
هزینه های دولت 6729500 2019-06
مخارج نظامی 379 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 25.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 2019-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1375 2017-03
آدرس های IP 206156 2017-03
تغییرات موجودی انبار 2093939 2019-06
شاخص رقابتی 53.63 2019-12
رتبه رقابتی 97 2019-12
شاخص فساد مالی 29 2018-12
رتبه فساد مالی 132 2018-12
آسانی کسب و کار 113 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 0.7 2019-07
تولید فولاد 2 2019-08
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 38110139 2019-06
قیمت گازوئیل 0.77 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پاراگوئه - شاخص های اقتصادی.