پاناما

Markets Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Currency 1.00 1 1 1 1 1
Stock Market 452.98 457 455 453 451 443
Overview Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Annual Growth Rate 3.10 4.2 4.6 4.7 4.7 5
Unemployment Rate 6.10 6.3 6.5 6.5 6.5 6.4
Inflation Rate 1.00 1.6 1.5 1.6 1.6 1.8
Interest Rate 1.36 1.75 1.75 1.75 1.5 2.25
Balance of Trade -1212426.86 -985000 -1018500 -978000 -1019000 -1050000
Current Account -748.00 -900 -785 -800 -802 -700
Current Account to GDP -6.10 -5.7 -5.4 -5.4 -5.4 -5
Government Debt to GDP 39.20 39.7 42 42 42 43
Government Budget -3.10 -3.2 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Corporate Tax Rate 25.00 25 25 25 25 25
Personal Income Tax Rate 25.00 25 25 25 25 25
GDP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Annual Growth Rate 3.10 4.2 4.6 4.7 4.7 5
GDP 61.84 66.45 70 70 70 76.8
GDP per capita 11513.28 11540 12000 12000 12000 13200
GDP per capita PPP 22267.00 23200 24100 24100 24100 25500
GDP Constant Prices 10084.25 10903 10784 10558 10700 11987
GDP From Agriculture 187.81 208 187 197 238 208
GDP From Construction 1409.21 1630 1730 1475 1639 1730
GDP From Manufacturing 555.80 515 554 582 550 545
GDP From Mining 162.46 193 201 170 190 212
GDP From Transport 1441.84 1555 1446 1510 1426 1630
GDP From Utilities 400.11 419 425 419 428 460
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Unemployment Rate 6.10 6.3 6.5 6.5 6.5 6.4
Population 4.10 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3
Wages 1146.00 1400 1500 1500 1500 1600
Prices Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation Rate 1.00 1.6 1.5 1.6 1.6 1.8
Inflation Rate Mom 0.10 0.6 0.7 0.6 0.06 0.5
Food Inflation 0.40 0.4 0.8 0.95 1.2 0.8
Consumer Price Index Cpi 105.57 106 107 107 107 110
Cpi Housing Utilities 102.30 103 103 103 104 107
CPI Transportation 107.85 106 107 110 109 109
Money Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Interest Rate 1.36 1.75 1.75 1.75 1.5 2.25
Deposit Interest Rate 2.16 2.55 2.55 2.55 2.3 3.05
Trade Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Balance of Trade -1212426.86 -985000 -1018500 -978000 -1019000 -1050000
Current Account -748.00 -900 -785 -800 -802 -700
Current Account to GDP -6.10 -5.7 -5.4 -5.4 -5.4 -5
Imports 1265881.00 1165000 1085000 1040000 1080000 1100000
Exports 53454.00 50000 66500 62000 61000 65000
Capital Flows -1562.00 -1900 -2000 -1582 -1481 -1300
Foreign Direct Investment 1365.90 1100 1300 1420 1530 1465
Government Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Government Debt to GDP 39.20 39.7 42 42 42 43
Government Budget -3.10 -3.2 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Taxes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate Tax Rate 25.00 25 25 25 25 25
Personal Income Tax Rate 25.00 25 25 25 25 25
Social Security Rate 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Social Security Rate For Companies 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Social Security Rate For Employees 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industrial Production 0.30 1.3 1.1 1.2 1.2 1.4
Leading Economic Index 2.96 4.4 4.8 4.7 5.2 5.3
Consumer Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Gasoline Prices 0.88 0.87 0.85 0.83 0.82 0.76


پاناما - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.