پاکستان - ارزش بودجه دولت

Pakistan Government Budget Value
width
height
Forecast Data Chart

پاکستان دولت آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.50 67.00 87.90 56.40 در صد
بودجه دولت -6.60 -5.80 8.80 -8.80 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -2260.40 -1863.80 0.00 -2260.40 PKR - میلیارد
هزینه های دولت 1587677.00 1390837.00 1587677.00 840345.00 PKR - میلیون
درآمدهای دولت 5228.00 4936.70 5228.00 2566.50 PKR - میلیارد
بدهی های دولت 32240.20 33023.90 33023.90 9266.90 PKR - میلیارد
هزینه های مالی 7488.40 6800.50 7488.40 732.50 PKR - میلیارد
ارزیابی اعتبار 19.09
مخارج نظامی 12686.00 11461.00 12686.00 566.00 USD - میلیون


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - پاکستان - ارزش بودجه دولت.