پاکستان - ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

Pakistan GDP Deflator
width
height
Forecast Data Chart

پاکستان قیمت ها آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 12.55 11.63 37.81 -10.32 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 257.87 255.94 257.87 62.82 نقاط شاخص
اندازه اصل تورم 8.20 8.20 11.40 3.40 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 284.14 262.55 284.14 100.00 نقاط شاخص
قیمت تولید 275.49 274.74 275.49 20.05 نقاط شاخص
قیمت صادرات 820.20 807.90 820.20 1.20 نقاط شاخص
قیمت واردات 1396.80 1328.50 1637.30 0.60 نقاط شاخص
نرخ تورم (ماهانه) 0.75 1.38 3.33 -1.32 در صد
تورم مواد غذایی 13.35 10.68 13.35 -1.06 در صد
CPI مسکن آب و برق 237.71 237.57 237.71 131.23 نقاط شاخص
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 234.20 235.99 235.99 141.37 نقاط شاخص
تغییر قیمت تولید کننده 15.63 13.56 35.90 -3.70 در صد


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - پاکستان - ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی.