نروژ - افراد بیکار

Norway Unemployed Persons
width
height
Forecast Data Chart

تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2019-03-29 09:00 AM افراد بیکار Mar 78.32K 79.11K
2019-05-03 08:00 AM افراد بیکار Apr 76.66K 78.07K
2019-05-31 08:00 AM افراد بیکار May 77.79K 76.66K 76.2K
2019-06-28 08:00 AM افراد بیکار Jun 77.02K 77.69K 77.3K
2019-08-02 08:00 AM افراد بیکار Jul 77.02K
2019-08-30 08:00 AM افراد بیکار Aug
2019-09-27 08:00 AM افراد بیکار Sep


نروژ کار آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 3.20 3.50 5.10 2.40 در صد
افراد شاغل 2717.00 2717.00 2717.00 1991.00 هزار
افراد بیکار 77016.00 77690.00 188587.00 38220.00
نرخ مشارکت نیروی کار 69.90 70.10 74.10 60.20 در صد
نرخ بیکاری بلند مدت 0.90 0.90 2.00 0.30 در صد
نرخ بیکاری جوانان 9.20 9.60 15.70 6.80 در صد
بهره وری 102.80 102.27 102.80 57.16 نقاط شاخص
هزینه های کار 122.30 122.80 133.40 53.40 نقاط شاخص
پست های خالی شغلی 75700.00 59700.00 78500.00 1395.00
رشد دستمزد 3.35 2.97 18.56 1.07 در صد
دستمزد در تولید 108.00 103.90 152.20 78.90 نقاط شاخص
جمعیت 5.30 5.26 5.30 3.57 میلیون
سن بازنشستگی زنان 62.00 62.00 62.00 62.00
سن بازنشستگی مردان 62.00 62.00 62.00 62.00
قسمت مدت زمان اشتغال 672.50 673.10 699.00 531.90 هزار
دستمزد 47220.00 45380.00 47220.00 20126.00 NOK / ماه
تغییر اشتغال 0.50 0.50 1.60 -1.00 در صد
نرخ اشتغال 67.20 67.60 71.80 63.00 در صد
استخدام تمام وقت 1906.10 1916.10 1950.10 1558.80 هزار


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - نروژ - افراد بیکار.