نروژ - نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

Norway GDP Growth Rate
width
height
Forecast Data Chart

تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2018-11-13 07:00 AM تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q3 0.6% 0.4% 0.6%
2018-11-13 07:00 AM GDP Growth Mainland QoQ Q4 0.3% 0.7% 0.6%
2019-02-08 07:00 AM تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q4 0.5% 0.6% 0.6%
2019-05-13 06:00 AM تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 -0.1% 0.6% 0.6%
2019-08-29 06:00 AM تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q2 -0.1%
2019-11-12 07:00 AM تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q3


نروژ تولید ناخالص داخلی آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10 0.60 4.00 -2.60 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 1.90 10.20 -4.30 در صد
تولید ناخالص داخلی 434.75 399.49 523.50 5.16 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 815323.00 815921.00 815921.00 293066.00 NOK - میلیون
تولید ناخالص ملی 931425.00 900014.00 931425.00 55200.00 NOK - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 211997.00 214657.00 214657.00 70683.00 NOK - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 92121.40 91451.40 92121.40 23183.56 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 65441.40 64965.40 65441.40 42813.80 USD
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5357.00 5383.00 6287.00 2811.00 NOK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 51364.00 50465.00 51364.00 20757.00 NOK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 53009.00 52996.00 57142.00 38563.00 NOK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 1290.00 1237.00 1776.00 572.00 NOK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 49428.00 49088.00 49428.00 22268.00 NOK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5076.00 5077.00 5751.00 2952.00 NOK - میلیون


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - نروژ - نرخ رشد تولید ناخالص داخلی.