نیجریه - نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

Nigeria GDP Annual Growth Rate
width
height
Forecast Data Chart

تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2018-08-27 07:40 AM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) 1.5% 1.9%
2018-12-10 08:00 AM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) 1.8% 1.5%
2019-02-12 07:30 AM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) 2.4% 1.8% 2.1%
2019-05-20 07:30 AM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) 2.01% 2.4% 2.1%
2019-08-23 07:40 AM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) 2.01%
2019-11-25 08:00 AM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه)


نیجریه تولید ناخالص داخلی آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -13.80 5.30 10.59 -13.98 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.01 2.40 19.17 -7.81 در صد
تولید ناخالص داخلی 375.77 404.70 568.50 4.20 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16419993.02 19041437.59 19041437.59 56260.04 NGN - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2742192.51 2454034.29 2876293.00 17236.65 NGN - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 2412.41 2455.90 2563.10 1089.10 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5338.45 5434.70 5671.90 2750.10 USD
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3597916.08 4978775.48 5288339.21 2594759.86 NGN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 671448.37 662431.53 747860.30 369190.91 NGN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1608461.83 1686416.37 1718985.30 875408.17 NGN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 1500081.65 1344156.80 2406675.90 1228692.98 NGN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 307550.32 427538.21 614330.87 307550.32 NGN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7196009.75 6068482.62 7196009.75 4564086.31 NGN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 288637.00 277338.67 288637.00 144848.60 NGN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 64825.41 127728.46 127728.46 51342.43 NGN - میلیون


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - نیجریه - نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه.