نیوزیلند - جمعیت

New Zealand Population
width
height
Forecast Data Chart

نیوزیلند کار آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 3.90 4.20 11.20 3.30 در صد
افراد شاغل 2680.00 2658.00 2680.00 1499.00 هزار
افراد بیکار 109.00 115.00 189.00 69.00 هزار
تغییر اشتغال 0.80 -0.20 2.60 -1.80 در صد
نرخ مشارکت نیروی کار 70.40 70.40 71.00 63.00 در صد
هزینه های کار 1192.00 1184.00 1192.00 698.00 نقاط شاخص
بهره وری 124.48 124.63 126.93 86.54 نقاط شاخص
پست های خالی شغلی 200.05 200.67 207.35 55.20 نقاط شاخص
دستمزد 32.42 32.04 32.42 13.07 NZD / ساعت
دستمزد در تولید 30.68 30.64 30.68 12.44 NZD / ساعت
حداقل دستمزد 17.70 16.50 17.70 10.25 NZD / ساعت
جمعیت 4.93 4.84 4.93 2.37 میلیون
سن بازنشستگی زنان 65.00 65.00 65.00 65.00
سن بازنشستگی مردان 65.00 65.00 65.00 65.00
نرخ بیکاری جوانان 10.30 13.10 15.30 10.20 در صد
قسمت مدت زمان اشتغال 537.00 528.00 555.00 264.00 هزار
نرخ اشتغال 67.70 67.50 68.20 56.40 در صد
استخدام تمام وقت 2147.00 2130.00 2147.00 1177.00 هزار


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - نیوزیلند - جمعیت.