نیوزیلند

بازارها آخرین مرجع
پول 0.66 2019-12
بازار سهام 11276 2019-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.42 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2019-06
نرخ بیکاری 4.2 2019-09
نرخ تورم 1.5 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-09
نرخ بهره 1 2019-11
موازنه تجاری -1013 2019-10
حساب جاری -1106 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.9 2018-12
بودجه دولت 1.9 2018-12
اطمینان کسب و کار -26.4 2019-11
شاخص PMI تولید 52.6 2019-10
ضریب اطمینان مصرف کننده 103 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.6 2019-09
جواز ساختمان 3286 2019-10
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2019-06
تولید ناخالص داخلی 205 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 63427 2019-06
تولید ناخالص ملی 66286 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15651 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 38001 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36355 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3379 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3886 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6056 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 774 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2786 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 42434 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3032 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1753 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.2 2019-09
افراد شاغل 2641 2019-09
افراد بیکار 115 2019-09
تغییر اشتغال 0.2 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 70.4 2019-09
هزینه های کار 1202 2019-09
بهره وری 127 2019-06
پست های خالی شغلی 193 2019-09
دستمزد 32.71 2019-09
حداقل دستمزد 17.7 2019-04
دستمزد در تولید 31.02 2019-09
جمعیت 4.93 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
نرخ اشتغال 67.5 2019-09
استخدام تمام وقت 2120 2019-09
قسمت مدت زمان اشتغال 520 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 10.6 2019-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.5 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1039 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 1039 2019-09
اندازه اصل تورم 1.5 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1211 2019-06
قیمت تولید 1164 2019-09
قیمت صادرات 1233 2019-09
قیمت واردات 843 2019-09
CPI مسکن آب و برق 1073 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1028 2019-09
تورم مواد غذایی 2.5 2019-10
انتظارات تورم 1.8 2019-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1 2019-11
نرخ بهره بین بانکی 1.53 2019-09
عرضه پول M0 7015 2019-10
عرضه پول M1 76187 2019-10
عرضه پول M3 321673 2019-10
ترازنامه بانک 584096 2019-09
ذخایر ارزی 27414 2019-10
نرخ بهره سپرده 1.1 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 25202 2019-10
وام به بخش خصوصی 118208 2019-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1013 2019-10
حساب جاری -1106 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-12
صادرات 5035 2019-10
واردات 6048 2019-10
بدهی خارجی 284710 2019-06
رابطه مبادله 1462 2019-09
گردش سرمایه -14 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4994 2019-06
ورود توریست 261770 2019-09
تولید نفت خام 23 2019-07
شاخص قیمت جهانی لبنیات -0.5 2019-12
شاخص تروریسم 0.14 2018-12
فروش اسلحه 6 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.9 2018-12
بودجه دولت 1.9 2018-12
ارزش بودجه دولت 5534 2018-12
هزینه های دولت 11638 2019-06
درآمدهای دولت 119293 2019-12
هزینه های مالی 111439 2019-12
درخواست پناهندگی 32 2018-10
ارزیابی اعتبار 93 2019-12
بدهی های دولت 57495 2018-12
مخارج نظامی 2307 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 11 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 3 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -26.4 2019-11
شاخص PMI تولید 52.6 2019-10
تولید صنعتی -0.4 2019-06
استفاده از ظرفیت 92.4 2019-09
تغییرات موجودی انبار 42 2019-06
ثبت خودرو 5334 2019-10
سرعت اینترنت 14709 2017-03
آدرس های IP 1778178 2017-03
شاخص رقابتی 76.75 2019-12
رتبه رقابتی 19 2019-12
پی ام آی مرکب 54.5 2019-10
شاخص فساد مالی 87 2018-12
رتبه فساد مالی 2 2018-12
آسانی کسب و کار 1 2019-12
شاخص PMI خدمات 55.4 2019-10
تولید فولاد 51.42 2019-10
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 103 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.6 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.5 2019-09
هزینه های مصرف کننده 39273 2019-06
اعتبار بخش خصوصی 475403 2019-10
نرخ وام بانکی 9 2019-10
هزینه کارت اعتباری 5701 2019-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 94.4 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 164 2019-06
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 3286 2019-10
شاخص مسکن 1.4 2019-09
میزان ساخت و ساز 11.8 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 64.8 2013-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیوزیلند - شاخص های اقتصادی.