نیوزیلند - ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

New Zealand GDP Deflator
width
height
Forecast Data Chart

نیوزیلند قیمت ها آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 1.70 1.50 44.00 -15.30 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.10 8.90 -4.10 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1032.00 1026.00 1032.00 16.50 نقاط شاخص
قیمت مصرف کننده اصلی 1032.00 1026.00 1032.00 512.60 نقاط شاخص
اندازه اصل تورم 1.70 1.40 7.91 0.00 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1195.00 1190.00 1195.00 589.00 نقاط شاخص
قیمت تولید 1151.00 1148.00 1158.00 165.78 نقاط شاخص
قیمت صادرات 1173.00 1203.00 1269.00 85.30 نقاط شاخص
قیمت واردات 829.00 859.00 1128.00 70.43 نقاط شاخص
انتظارات تورم 1.86 2.01 8.30 1.60 در صد
CPI مسکن آب و برق 1060.00 1053.00 1060.00 536.80 نقاط شاخص
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1023.00 1017.00 1099.90 743.20 نقاط شاخص
تورم مواد غذایی 0.90 0.50 25.20 -2.00 در صد


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - نیوزیلند - ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی.