هلند

بازارها آخرین مرجع
پول 1.13 2019-02
بازار سهام 540 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.31 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2018-12
نرخ بیکاری 3.6 2018-12
نرخ تورم 2.2 2019-01
نرخ بهره 0 2019-01
موازنه تجاری 3572 2018-12
حساب جاری 20485 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 56.7 2017-12
بودجه دولت 1.1 2017-12
اطمینان کسب و کار 5.8 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده -2 2019-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.7 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 52 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2018-12
تولید ناخالص داخلی 826 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 187078 2018-12
تولید ناخالص ملی 178311 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 39591 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 53598 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48473 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3043 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8072 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21485 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 1982 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 10616 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 34829 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8103 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1115 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.6 2018-12
افراد شاغل 8869 2018-12
افراد بیکار 329 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 1.3 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 6.6 2018-12
هزینه های کار 102 2018-09
بهره وری 33.97 2018-12
پست های خالی شغلی 255 2018-12
حداقل دستمزد 1616 2019-06
رشد دستمزد 1.98 2019-01
دستمزد در تولید 115 2019-01
جمعیت 17.12 2018-12
سن بازنشستگی زنان 66 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66 2018-12
تغییر اشتغال 0.5 2018-09
نرخ اشتغال 77.7 2018-09
استخدام تمام وقت 4309 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 71 2018-12
هزینه زندگی خانواده 1560 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1120 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 4290 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2920 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.2 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2019-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-01
اندازه اصل تورم 1.5 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2018-12
قیمت تولید 104 2018-12
قیمت صادرات 101 2018-12
قیمت واردات 102 2018-12
CPI مسکن آب و برق 106 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2019-01
تورم مواد غذایی 3 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-01
تغییر قیمت تولید کننده 0.58 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-01
نرخ بهره بین بانکی -0.31 2019-01
عرضه پول M0 63229 2018-12
عرضه پول M1 409563 2018-12
عرضه پول M2 846277 2018-12
عرضه پول M3 875476 2018-12
ترازنامه بانک 2314197 2018-12
ذخایر ارزی 34583 2019-01
وام به بخش خصوصی 305217 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 362876 2018-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 308 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 3572 2018-12
حساب جاری 20485 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.2 2017-12
صادرات 38719 2018-12
واردات 35147 2018-12
بدهی خارجی 4085645 2018-09
رابطه مبادله 99.4 2018-12
گردش سرمایه 24486 2018-09
حواله 38.1 2018-06
ذخایر طلا 612 2019-03
تولید نفت خام 16 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -24697 2018-06
شاخص تروریسم 1.96 2017-12
فروش اسلحه 1167 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 56.7 2017-12
بودجه دولت 1.1 2017-12
هزینه های دولت 44795 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.6 2017-12
درآمدهای دولت 51.2 2018-12
بدهی های دولت 413628 2018-06
هزینه های مالی 49.6 2018-12
درخواست پناهندگی 2030 2018-08
ارزیابی اعتبار 99.65
ارزش بودجه دولت 1.5 2018-12
مخارج نظامی 9780 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 52 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 46.34 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.69 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 27.65 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 5.8 2019-01
تولید صنعتی 0.4 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0 2018-11
تولید صنعتی -4.2 2018-12
استفاده از ظرفیت 83.9 2019-03
تغییرات موجودی انبار -621 2018-12
ورشکستگی 385 2019-01
ثبت خودرو 47701 2019-01
سرعت اینترنت 17388 2017-03
آدرس های IP 9382252 2017-03
شاخص رقابتی 82.38 2018-12
رتبه رقابتی 6 2018-12
شاخص فساد مالی 82 2018-12
رتبه فساد مالی 8 2018-12
آسانی کسب و کار 36 2018-12
تولید الکتریسیته 10785 2018-12
شاخص PMI تولید 55.1 2019-01
استخراج معدن -14.6 2018-11
تولید فولاد 567 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -2 2019-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.7 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.3 2018-12
هزینه های مصرف کننده 82362 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 331011 2017-12
پس انداز های شخصی 9.52 2018-09
اعتبار بخش خصوصی 1027109 2018-12
نرخ وام بانکی 0.83 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 15948 2018-09
قیمت گازوئیل 1.89 2019-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 104 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 209 2017-12
هزینه های شخصی 2.3 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 4.3 2018-12
شاخص مسکن 127 2018-12
جواز ساختمان 5564 2018-11
نرخ مالکیت مسکن 69.4 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هلند - شاخص های اقتصادی.