هلند

بازارها آخرین مرجع
پول 1.12 2019-04
بازار سهام 570 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.2 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2018-12
نرخ بیکاری 3.3 2019-03
نرخ تورم 2.8 2019-03
نرخ بهره 0 2019-04
موازنه تجاری 5130 2019-02
حساب جاری 27505 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 56.7 2017-12
بودجه دولت 1.1 2017-12
اطمینان کسب و کار 6.1 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -4 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.5 2019-02
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 52 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2018-12
تولید ناخالص داخلی 826 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 187451 2018-12
تولید ناخالص ملی 189907 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 39810 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 53598 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48473 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3043 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8133 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21462 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 1990 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 12358 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 35093 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8286 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1127 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.3 2019-03
افراد شاغل 8916 2019-03
افراد بیکار 307 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 1.3 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 6.4 2019-02
هزینه های کار 108 2018-12
بهره وری 33.97 2018-12
پست های خالی شغلی 255 2018-12
حداقل دستمزد 1616 2019-06
رشد دستمزد 2.16 2019-03
دستمزد در تولید 116 2019-03
جمعیت 17.12 2018-12
سن بازنشستگی زنان 66 2019-12
سن بازنشستگی مردان 66 2019-12
تغییر اشتغال 0.5 2018-09
نرخ اشتغال 77.7 2018-09
استخدام تمام وقت 4299 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 71 2019-03
هزینه زندگی خانواده 1560 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1120 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 4324 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2920 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.8 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2019-03
اندازه اصل تورم 1.9 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2018-12
قیمت تولید 105 2019-02
قیمت صادرات 103 2019-02
قیمت واردات 103 2019-02
CPI مسکن آب و برق 108 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2019-03
تورم مواد غذایی 3.6 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 2.23 2019-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-04
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2019-03
عرضه پول M0 64046 2019-02
عرضه پول M1 410025 2019-02
عرضه پول M2 849424 2019-02
عرضه پول M3 878364 2019-02
ترازنامه بانک 2369256 2019-02
ذخایر ارزی 34398 2019-03
وام به بخش خصوصی 311147 2019-02
ترازنامه بانک مرکزی 347468 2019-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 308 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 5130 2019-02
حساب جاری 27505 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.8 2018-12
صادرات 41128 2019-02
واردات 35997 2019-02
بدهی خارجی 3921875 2018-12
رابطه مبادله 100 2019-02
گردش سرمایه 25105 2018-12
حواله 38.1 2018-06
ذخایر طلا 612 2019-03
تولید نفت خام 15 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -24697 2018-06
شاخص تروریسم 1.96 2017-12
فروش اسلحه 1167 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 56.7 2017-12
بودجه دولت 1.1 2017-12
هزینه های دولت 44944 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.6 2017-12
درآمدهای دولت 51.2 2018-12
بدهی های دولت 401858 2018-12
هزینه های مالی 49.6 2018-12
درخواست پناهندگی 1875 2019-03
ارزیابی اعتبار 99.65
ارزش بودجه دولت 1.5 2018-12
مخارج نظامی 9780 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 52 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 46.34 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.69 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 27.65 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 6.1 2019-03
تولید صنعتی -0.3 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.5 2019-02
تولید صنعتی 0.5 2019-02
استفاده از ظرفیت 83.9 2019-03
تغییرات موجودی انبار -25 2018-12
ورشکستگی 354 2019-03
ثبت خودرو 29947 2019-02
سرعت اینترنت 17388 2017-03
آدرس های IP 9382252 2017-03
شاخص رقابتی 82.38 2018-12
رتبه رقابتی 6 2018-12
شاخص فساد مالی 82 2018-12
رتبه فساد مالی 8 2018-12
آسانی کسب و کار 36 2018-12
تولید الکتریسیته 10582 2019-02
شاخص PMI تولید 52.5 2019-03
استخراج معدن 1.8 2019-02
تولید فولاد 572 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -4 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.5 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.3 2019-02
هزینه های مصرف کننده 82475 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 346950 2018-12
پس انداز های شخصی 15.73 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 1027109 2018-12
نرخ وام بانکی 0.86 2019-02
تسهیلات اعتباری خریدار 16017 2018-12
قیمت گازوئیل 1.93 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 103 2018-09
بدهی خانوار به درآمد 209 2017-12
هزینه های شخصی 0.9 2019-01
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 10.4 2019-02
شاخص مسکن 129 2019-02
جواز ساختمان 3846 2019-01
نرخ مالکیت مسکن 69.4 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هلند - شاخص های اقتصادی.