هلند

Markets Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Currency 1.14 1.15 1.14 1.13 1.13 1.1
Stock Market 494.45 548 543 538 533 513
Government Bond 10Y 0.40 0.63 0.68 0.72 0.77 0.98
Overview Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Growth Rate 0.20 0.4 0.4 0.5 0.4 0.6
GDP Annual Growth Rate 2.40 2.7 2.8 2.6 2.6 2.3
Unemployment Rate 3.70 4.2 4.4 4.5 4.6 5.1
Inflation Rate 2.00 1.7 1.9 2 2.1 2.3
Interest Rate 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Balance of Trade 4850.00 4520 6700 7100 4528 5050
Current Account 16769.50 22600 26900 19500 21500 25100
Current Account to GDP 10.20 9.4 9 9 9 8.5
Government Debt to GDP 56.70 54.4 51.1 51.1 51.1 48
Government Budget 1.10 1.2 1.5 1.5 1.5 1.7
Business Confidence 7.20 5.7 6.9 6.5 6.2 2
Consumer Confidence 13.00 15 18 16 12 10
Corporate Tax Rate 25.00 25 25 25 25 25
Personal Income Tax Rate 52.00 52 52 52 52 52
GDP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Growth Rate 0.20 0.4 0.4 0.5 0.4 0.6
GDP Annual Growth Rate 2.40 2.7 2.8 2.6 2.6 2.3
GDP 826.20 851 875 875 875 888
GDP Constant Prices 186378.00 188688 189863 190853 191224 197854
Gross National Product 180625.43 188041 181506 185322 185322 197175
Gross Fixed Capital Formation 39123.00 39008 40071 40450 40140 40902
GDP per capita 53597.83 53800 54200 54200 54200 54700
GDP per capita PPP 48472.54 48900 49500 49500 49500 50100
GDP From Agriculture 3214.00 3273 3295 2515 3298 3432
GDP From Construction 7366.91 7793 8432 9026 7558 8171
GDP From Manufacturing 19796.00 21570 20551 21475 20311 22618
GDP From Mining 1973.37 2416 2368 2194 2025 2534
GDP From Public Administration 12100.00 12465 10850 12415 12415 13070
GDP From Services 34595.25 35006 34016 36460 35495 36706
GDP From Transport 8149.00 8315 7847 8361 8361 8718
GDP From Utilities 1025.00 1153 1036 1105 1052 1209
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Unemployment Rate 3.70 4.2 4.4 4.5 4.6 5.1
Minimum Wages 1594.20 1594 1614 1614 1614 1626
Wages in Manufacturing 114.60 114 114 116 116 120
Population 17.12 17.12 17.18 17.18 17.18 17.26
Retirement Age Women 66.00 66 66.25 66 66 66.5
Retirement Age Men 66.00 66 66.25 66 66 66.5
Living Wage Family 1560.00 1549 1560 1577 1587 1560
Wages Low Skilled 1760.00 1690 1690 1786 1798 1750
Wages High Skilled 2920.00 3000 3000 2916 2912 3050
Prices Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation Rate 2.00 1.7 1.9 2 2.1 2.3
Consumer Price Index CPI 104.07 104 104 105 106 108
Harmonised Consumer Prices 103.37 103 104 105 106 107
Core Consumer Prices 103.54 103 104 104 105 107
Producer Prices 107.20 108 106 108 109 113
Producer Prices Change 4.89 2 2.1 2.2 2.1 2.1
CPI Housing Utilities 106.71 105 106 106 109 109
CPI Transportation 104.85 104 104 107 108 109
Food Inflation 0.90 1.1 1.5 1.7 1.7 1.9
Money Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Interest Rate 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Interbank Rate -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.07 0.43
Private Debt to GDP 308.20 295 287 287 287 274
Trade Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Balance of Trade 4850.00 4520 6700 7100 4528 5050
Current Account 16769.50 22600 26900 19500 21500 25100
Current Account to GDP 10.20 9.4 9 9 9 8.5
Imports 40025.00 38680 38400 37400 36504 41750
Exports 44875.00 43200 45100 44500 41032 46800
Terms of Trade 99.60 101 101 101 101 101
Government Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Government Debt to GDP 56.70 54.4 51.1 51.1 51.1 48
Government Budget 1.10 1.2 1.5 1.5 1.5 1.7
Government Spending 44573.00 45567 45781 45757 45732 47780
Government Spending to GDP 42.60 42.2 42 42 42.6 41.9
Government Budget Value -8.90 -1.61 12.23 0.98 -2.16 -1.46
Taxes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate Tax Rate 25.00 25 25 25 25 25
Personal Income Tax Rate 52.00 52 52 52 52 52
Sales Tax Rate 21.00 21 21 21 21 21
Social Security Rate 46.34 46.34 46.34 46.34 46.34 46.34
Social Security Rate For Companies 18.69 18.69 18.69 18.69 18.69 18.69
Social Security Rate For Employees 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Business Confidence 7.20 5.7 6.9 6.5 6.2 2
Manufacturing Production 3.40 4.4 3.8 3.6 2.77 2
Manufacturing Pmi 56.10 58 57.4 56.9 56.37 55
Consumer Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Consumer Confidence 13.00 15 18 16 12 10
Retail Sales YoY 3.30 4 3.8 3.4 2.38 2.5
Consumer Spending 82352.00 82858 84139 84195 84493 86883
Bank Lending Rate 0.96 1 1 1 1.25 1.75
Personal Spending 2.20 1.1 2.3 2.31 2.3 1
Gasoline Prices 1.90 1.95 1.91 1.88 1.84 1.71
Housing Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Housing Index 125.70 126 128 129 136 136


هلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.