نپال

Markets آخرین مرجع
Currency 115 2018-12
Overview آخرین مرجع
GDP Annual Growth Rate 6.3 2017-12
Unemployment Rate 3.2 2017-12
Inflation Rate 4.7 2018-10
Interest Rate 6.5 2018-10
Balance of Trade -113689 2018-07
Current Account -74891 2017-12
Current Account to GDP -0.4 2017-12
Government Debt to GDP 26.8 2017-12
Government Budget -6.4 2017-12
GDP آخرین مرجع
GDP Annual Growth Rate 6.3 2017-12
GDP 24.47 2017-12
GDP per capita 728 2017-12
GDP per capita PPP 2443 2017-12
GDP Constant Prices 881798 2017-12
GDP From Agriculture 254673 2017-12
GDP From Construction 50878 2017-12
GDP From Manufacturing 52408 2017-12
GDP From Mining 3949 2017-12
GDP From Public Administration 16560 2017-12
GDP From Services 112493 2017-12
GDP From Transport 85785 2017-12
GDP From Utilities 18070 2017-12
Gross Fixed Capital Formation 271870 2017-12
Labour آخرین مرجع
Unemployment Rate 3.2 2017-12
Population 29.3 2017-12
Prices آخرین مرجع
Inflation Rate 4.7 2018-10
Consumer Price Index Cpi 125 2018-10
Export Prices 170 2018-07
Food Inflation 3.4 2018-10
Import Prices 116 2018-07
Money آخرین مرجع
Interest Rate 6.5 2018-10
Trade آخرین مرجع
Balance of Trade -113689 2018-07
Current Account -74891 2017-12
Current Account to GDP -0.4 2017-12
Exports 6922 2018-07
Imports 120610 2018-07
Gold Reserves 6.12 2017-03
Foreign Direct Investment 13504 2017-12
Terms Of Trade 147 2018-07
Terrorism Index 4.39 2016-12
Government آخرین مرجع
Government Debt to GDP 26.8 2017-12
Government Budget -6.4 2017-12
Credit Rating 15
Government Spending 101188 2017-12
Military Expenditure 360 2017-12
Taxes آخرین مرجع
Sales Tax Rate 13 2018-12
Business آخرین مرجع
Internet Speed 3369 2017-03
IP Addresses 181620 2017-03
Changes In Inventories 311052 2017-12
Competitiveness Index 50.79 2018-12
Competitiveness Rank 109 2018-12
Corruption Index 31 2017-12
Corruption Rank 122 2017-12
Ease of Doing Business 110 2018-12
Consumer آخرین مرجع
Consumer Spending 678045 2017-12
Housing آخرین مرجع
Home Ownership Rate 85.26 2011-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نپال - شاخص های اقتصادی.