موناکو


بازارها آخرین مرجع
پول 1.13 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 6.07 USD - میلیارد 2011-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5569 EUR - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
جمعیت 0.04 میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -489 EUR - میلیون 2018-06
صادرات 531 EUR - میلیون 2018-06
واردات 1020 EUR - میلیون 2018-06
دولت آخرین مرجع
ارزیابی اعتبار 15
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 18895 KBps 2017-03
آدرس های IP 19167 IP 2017-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 12.98 mm 2015-12
درجه حرارت 5.92 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: موناکو - شاخص های اقتصادی.