مکزیک - دستمزد

Ok
width
height
Mexico Average Daily Wages
مکزیک کار آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 3.60 3.80 6.42 2.22 در صد
افراد شاغل 55201939.00 54936719.00 55201939.00 37970852.00
افراد بیکار 2147638.00 2014496.00 3012574.00 915418.00
نرخ مشارکت نیروی کار 60.10 60.40 61.47 58.18 در صد
هزینه های کار 94.30 93.30 130.60 71.50 نقاط شاخص
بهره وری 93.40 92.60 104.70 85.00 نقاط شاخص
دستمزد 373.22 374.46 380.72 129.28 MXN / روز
دستمزد در تولید 2.60 2.60 3.80 2.00 USD / ساعت
حداقل دستمزد 102.68 102.68 102.68 0.01 MXN / روز
جمعیت 125.33 124.04 125.33 38.68 میلیون
سن بازنشستگی زنان 65.00 65.00 65.00 65.00
سن بازنشستگی مردان 65.00 65.00 65.00 65.00
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5390.00 5280.00 5390.00 4870.00 MXN / ماه
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 17200.00 15600.00 17200.00 13700.00 MXN / ماه
هزینه زندگی خانواده 7900.00 7700.00 7900.00 7700.00 MXN / ماه
هزینه زندگی انفرادی 4320.00 4130.00 4320.00 4130.00 MXN / ماه
نرخ اشتغال 96.35 96.20 97.23 93.58 در صد


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - مکزیک - دستمزد.