مکزیک - نرخ تورم

Mexico Inflation Rate
width
height
Forecast Data Chart

تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2019-05-09 01:00 PM نرخ تورم (سالانه) Apr 4.41% 4% 4.4%
2019-06-07 01:00 PM نرخ تورم (سالانه) May 4.28% 4.41% 4.36%
2019-07-09 11:00 AM نرخ تورم (سالانه) Jun 3.95% 4.28% 3.95%
2019-08-08 11:00 AM نرخ تورم (سالانه) Jul 3.78% 3.95% 3.79%
2019-09-09 11:00 AM نرخ تورم (سالانه) Aug 3.78%
2019-10-09 11:00 AM نرخ تورم (سالانه) Sep
2019-11-07 12:00 PM نرخ تورم (سالانه) Oct


مکزیک قیمت ها آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 3.78 3.95 179.73 2.13 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.38 0.06 15.46 -0.74 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.69 103.30 103.69 0.01 نقاط شاخص
قیمت مصرف کننده اصلی 103.79 103.53 103.79 0.09 نقاط شاخص
اندازه اصل تورم 3.82 3.85 176.90 2.30 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 131.48 131.27 131.48 15.01 نقاط شاخص
قیمت تولید 131.72 131.44 131.72 61.28 نقاط شاخص
قیمت صادرات 113.37 114.94 143.98 32.38 نقاط شاخص
قیمت واردات 232.56 233.03 234.72 42.20 نقاط شاخص
تغییر قیمت تولید کننده 3.38 2.49 9.81 0.92 در صد
انتظارات تورم 3.88 3.97 17.21 3.19 در صد
CPI مسکن آب و برق 101.28 101.40 105.10 58.21 نقاط شاخص
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.29 103.87 104.29 0.06 نقاط شاخص
تورم مواد غذایی 5.44 5.60 11.03 0.03 در صد


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - مکزیک - نرخ تورم.