مکزیک - نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

Mexico GDP Annual Growth Rate
width
height
Forecast Data Chart

تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2018-11-23 02:00 PM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی 2.5% 2.6% 2.6%
2019-01-30 02:00 PM تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی 1.8% 2.5% 2.6%
2019-02-25 02:00 PM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی 1.7% 2.5% 1.8%
2019-04-30 01:00 PM تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی 1.3% 1.7%
2019-05-24 01:00 PM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی 1.7% 1.3%
2019-07-31 01:00 PM تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی
2019-08-23 01:00 PM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی


مکزیک تولید ناخالص داخلی آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 0.20 3.20 -5.70 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30 1.70 9.00 -9.10 در صد
تولید ناخالص داخلی 1150.89 1077.78 1314.56 13.04 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18614517.00 18568290.00 18614517.00 9736483.00 MXN - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3751715.65 3778904.08 3839534.10 1475314.61 MXN - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 9946.16 9871.67 9946.16 3047.11 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17336.47 17206.63 17336.47 10456.94 USD
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 711166.10 490607.15 711166.10 326544.91 MXN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1304744.00 1290048.00 1349021.00 616361.00 MXN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2936747.00 2964295.00 2964295.00 1579762.00 MXN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 849324.00 894981.00 1339290.00 849324.00 MXN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 716017.67 686645.27 747616.63 552862.50 MXN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12146159.32 11623933.11 12146159.32 5606905.89 MXN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1224615.00 1207871.00 1224615.00 557632.00 MXN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 268315.00 295364.00 295364.00 93738.00 MXN - میلیون


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - مکزیک - نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه.