مالزی

بازارها آخرین مرجع
پول 4.13 2019-04
بازار سهام 1622 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.93 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.7 2018-12
نرخ بیکاری 3.3 2019-02
نرخ تورم -0.4 2019-02
نرخ بهره 3.25 2019-03
موازنه تجاری 11062 2019-02
حساب جاری 10834 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.9 2017-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 95.3 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 98 2018-12
نرخ مالیات شرکت 24 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 28 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.7 2018-12
تولید ناخالص داخلی 315 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 322596 2018-12
تولید ناخالص ملی 313 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 72420 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 11521 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26808 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 25482 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13695 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 73565 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 25461 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 180577 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.3 2019-02
افراد شاغل 15027 2019-02
افراد بیکار 516 2019-02
نرخ مشارکت نیروی کار 68.5 2019-02
پست های خالی شغلی 275496 2018-12
حداقل دستمزد 1100 2019-12
دستمزد در تولید 3706 2019-02
جمعیت 32.05 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
هزینه زندگی خانواده 1970 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1150 2018-12
دستمزد 2880 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.4 2019-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121 2019-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 2018-12
قیمت تولید 105 2019-02
قیمت واردات 116 2019-02
تورم مواد غذایی 1 2019-02
اندازه اصل تورم 0.3 2019-02
CPI مسکن آب و برق 121 2019-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 2019-02
قیمت صادرات 114 2019-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-02
تغییر قیمت تولید کننده -1.6 2019-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.25 2019-03
نرخ بهره بین بانکی 3.65 2019-04
عرضه پول M0 97659 2019-02
عرضه پول M1 422239 2019-02
عرضه پول M2 1855162 2019-02
عرضه پول M3 1885045 2019-02
ترازنامه بانک 2657519 2019-02
ذخایر ارزی 104679 2019-02
وام به بخش خصوصی 1864845 2019-02
نرخ بهره سپرده 2.9 2017-12
نسبت ذخیره نقدی 3.5 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 451071 2019-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 11062 2019-02
حساب جاری 10834 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2018-12
صادرات 66605 2019-02
واردات 55543 2019-02
بدهی خارجی 924887 2018-12
رابطه مبادله 98 2019-02
درآمد گردشگری 84135 2018-12
ورود توریست 2352422 2018-12
ذخایر طلا 38.9 2019-03
تولید نفت خام 650 2018-12
گردش سرمایه 164 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12882 2018-12
شاخص تروریسم 2.7 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.9 2017-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
ارزش بودجه دولت 3868 2018-09
هزینه های دولت 49985 2018-12
درآمدهای دولت 58920 2018-09
هزینه های مالی 55051 2018-09
ارزیابی اعتبار 66.23
مخارج نظامی 3505 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 28 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 20 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 95.3 2018-12
تولید صنعتی 1.7 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2 2019-02
تولید صنعتی 3.7 2019-02
تغییرات موجودی انبار -2065 2018-12
تولید خودرو 37201 2019-02
ثبت خودرو 114600 2019-01
شاخص اقتصادی مقدم 1.3 2019-01
سرعت اینترنت 8945 2017-03
آدرس های IP 1704176 2017-03
تولید سیمان 1185 2019-02
شاخص همزمان 138 2019-01
شاخص رقابتی 74.38 2018-12
رتبه رقابتی 25 2018-12
شاخص فساد مالی 47 2018-12
رتبه فساد مالی 61 2018-12
آسانی کسب و کار 15 2018-12
شاخص PMI تولید 47.2 2019-03
استخراج معدن -5 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 98 2018-12
هزینه های مصرف کننده 174550 2018-12
نرخ وام بانکی 5.02 2019-02
قیمت گازوئیل 0.51 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.5 2019-02
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 1.1 2018-09
میزان ساخت و ساز 4.1 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالزی - شاخص های اقتصادی.