مالزی

بازارها آخرین مرجع
پول 4.08 2019-02
بازار سهام 1721 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.9 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.7 2018-12
نرخ بیکاری 3.3 2018-12
نرخ تورم -0.7 2019-01
نرخ بهره 3.25 2019-01
موازنه تجاری 10429 2018-12
حساب جاری 10834 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 2016-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.9 2017-12
بودجه دولت -3 2017-12
اطمینان کسب و کار 95.3 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 108 2018-09
نرخ مالیات شرکت 24 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 28 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.7 2018-12
تولید ناخالص داخلی 314 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 322596 2018-12
تولید ناخالص ملی 313 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 72420 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 11521 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26808 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 25482 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13695 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 73565 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 25461 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 180577 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.3 2018-12
افراد شاغل 14986 2018-12
افراد بیکار 514 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 68.5 2018-12
پست های خالی شغلی 275496 2018-12
حداقل دستمزد 1100 2019-12
دستمزد در تولید 3575 2018-11
جمعیت 32.05 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
هزینه زندگی خانواده 1970 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1150 2018-12
دستمزد 2880 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.7 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 2018-12
قیمت تولید 104 2018-12
قیمت واردات 118 2018-12
تورم مواد غذایی 1 2019-01
اندازه اصل تورم 0.2 2019-01
CPI مسکن آب و برق 120 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 2019-01
قیمت صادرات 116 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2019-01
تغییر قیمت تولید کننده -3.7 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.25 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 3.65 2019-02
عرضه پول M0 94543 2018-12
عرضه پول M1 427538 2018-12
عرضه پول M2 1866205 2018-12
عرضه پول M3 1875628 2018-12
ترازنامه بانک 2648157 2018-12
ذخایر ارزی 103565 2019-01
وام به بخش خصوصی 1856380 2018-12
نرخ بهره سپرده 2.9 2017-12
نسبت ذخیره نقدی 3.5 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 447591 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 10429 2018-12
حساب جاری 10834 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 2016-12
صادرات 83274 2018-12
واردات 72845 2018-12
بدهی خارجی 924887 2018-12
رابطه مبادله 98.2 2018-12
درآمد گردشگری 82200 2017-12
ورود توریست 2092378 2018-09
ذخایر طلا 38.9 2019-03
تولید نفت خام 606 2018-08
گردش سرمایه 164 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12882 2018-12
شاخص تروریسم 2.7 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.9 2017-12
بودجه دولت -3 2017-12
ارزش بودجه دولت 3868 2018-09
هزینه های دولت 49985 2018-12
درآمدهای دولت 58920 2018-09
هزینه های مالی 55051 2018-09
ارزیابی اعتبار 66.23
مخارج نظامی 3505 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 28 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 20 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 95.3 2018-12
تولید صنعتی 3.4 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.6 2018-12
تولید صنعتی 4.4 2018-12
تغییرات موجودی انبار -2065 2018-12
تولید خودرو 38419 2018-12
ثبت خودرو 102366 2018-10
شاخص اقتصادی مقدم -1.4 2018-12
سرعت اینترنت 8945 2017-03
آدرس های IP 1704176 2017-03
تولید سیمان 1426 2018-12
شاخص همزمان 137 2018-12
شاخص رقابتی 74.38 2018-12
رتبه رقابتی 25 2018-12
شاخص فساد مالی 47 2018-12
رتبه فساد مالی 61 2018-12
آسانی کسب و کار 15 2018-12
شاخص PMI تولید 47.9 2019-01
استخراج معدن 1 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 108 2018-09
هزینه های مصرف کننده 174550 2018-12
نرخ وام بانکی 5.02 2018-12
قیمت گازوئیل 0.48 2019-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.2 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.4 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 1.1 2018-09
میزان ساخت و ساز 4.1 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالزی - شاخص های اقتصادی.