مالزی - ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

Malaysia GDP Deflator
width
height
Forecast Data Chart

مالزی قیمت ها آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 1.40 1.50 23.90 -2.40 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121.50 121.40 121.50 24.30 نقاط شاخص
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105.00 105.00 105.00 65.00 نقاط شاخص
قیمت تولید 104.50 105.50 115.37 66.83 نقاط شاخص
قیمت واردات 118.10 118.90 120.70 85.30 نقاط شاخص
تورم مواد غذایی 2.40 2.30 5.67 0.40 در صد
تغییر قیمت تولید کننده -1.80 -1.50 22.50 -18.20 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.00 3.94 -1.52 در صد
اندازه اصل تورم 2.00 1.90 3.60 -0.20 در صد
قیمت صادرات 115.20 115.30 116.30 92.50 نقاط شاخص
CPI مسکن آب و برق 121.10 121.10 121.10 99.40 نقاط شاخص
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114.60 114.40 120.40 97.10 نقاط شاخص


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - مالزی - ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی.