مالزی

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 4.07 4.1 4.12 4.13 4.14 4.16
بازار سهام 1721.39 1668 1653 1638 1622 1593
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.89 4.09 4.11 4.13 4.15 4.19
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.4 0.5 1.5 1.5 1.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.70 4.2 4.1 3.8 3.7 3.2
نرخ بیکاری 3.30 3.2 3.1 3.1 3 3.4
نرخ تورم 0.20 1 1.2 1.1 1.4 1.9
نرخ بهره 3.25 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
موازنه تجاری 10429.18 5100 5850 4475 7000 5000
حساب جاری 10834.00 12700 11800 11500 11300 13200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.30 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.90 55 55 55 55 53
بودجه دولت -3.00 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.6
اطمینان کسب و کار 95.30 106 105 104 106 112
ضریب اطمینان مصرف کننده 107.50 112 118 120 115 113
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.4 0.5 1.5 1.5 1.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.70 4.2 4.1 3.8 3.7 3.2
تولید ناخالص داخلی 314.50 348 348 348 348 364
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 322596.00 301932 307741 318873 325731 337457
تولید ناخالص ملی 313.30 293 299 307 314 325
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 72420.00 76047 81196 78586 80276 83166
تولید ناخالص داخلی سرانه 11521.45 12001 12001 12001 12001 12227
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26808.16 27225 27225 27225 27225 27956
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 25482.00 22910 22508 26300 26866 27833
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13695.00 14727 14220 15185 15170 15716
تولید ناخالص داخلی از ساخت 73565.00 68857 72651 73232 74807 77500
تولید ناخالص داخلی از معادن 25461.00 26175 25047 23671 23648 24500
تولید ناخالص داخلی از خدمات 180577.00 165558 170262 178450 182288 188850
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 3.30 3.2 3.1 3.1 3 3.4
افراد شاغل 14986.00 14950 14980 15010 15100 15500
افراد بیکار 514.20 509 509 510 510 511
نرخ مشارکت نیروی کار 68.50 68.8 69.1 69.2 69.4 70.7
پست های خالی شغلی 275496.00 352000 349000 347500 345000 357000
حداقل دستمزد 1100.00 1100 1100 1100 1100 1100
دستمزد در تولید 3575.00 3690 3790 3820 3800 4100
جمعیت 32.05 32.9 32.9 32.9 32.4 32.75
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
دستمزد 2880.00 3200 3200 3200 3200 3400
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.20 1 1.2 1.1 1.4 1.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121.10 124 122 123 124 127
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115.00 118 119 122 126 132
قیمت تولید 103.80 109 108 110 107 110
قیمت واردات 117.70 118 118 118 119 121
تورم مواد غذایی 0.70 3.1 3.6 3.8 4 4.1
تغییر قیمت تولید کننده -3.70 2.5 1.3 1.6 1.9 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.8 -0.3 0.5 0.8 0.3
اندازه اصل تورم 0.40 0.9 1.5 1.9 2.3 2.5
قیمت صادرات 115.50 115 115 116 116 118
CPI مسکن آب و برق 120.10 121 121 122 123 126
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.10 120 119 119 121 123
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 3.25 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
عرضه پول M0 94543.34 99000 100700 101500 102900 105500
عرضه پول M1 427538.05 417500 419100 421000 423500 437000
نرخ بهره بین بانکی 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65
عرضه پول M2 1866205.09 1820000 1840000 1870000 1890000 1960000
عرضه پول M3 1875628.10 1830000 1850000 1870000 1910000 2040000
ذخایر ارزی 103564.60 104700 105100 105800 106200 108700
ترازنامه بانک 2648156.57 2610000 2630000 2639000 2670000 2850000
وام به بخش خصوصی 1856379.84 1843000 1849000 1855000 1862000 1885000
نرخ بهره سپرده 2.90 3 3 3 3 3
ترازنامه بانک مرکزی 447590.93 477000 479000 481500 485000 512000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 10429.18 5100 5850 4475 7000 5000
حساب جاری 10834.00 12700 11800 11500 11300 13200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.30 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2
واردات 72844.93 73200 71400 73800 75500 76800
صادرات 83274.10 83400 83100 82750 82500 87000
بدهی خارجی 924887.22 941000 947000 953000 957500 968000
رابطه مبادله 98.20 97.71 98.05 97.97 97.32 97.11
درآمد گردشگری 82200.00 83800 83800 83800 83800 84100
ورود توریست 2092378.00 2520000 2650000 2440000 2370000 2250000
ذخایر طلا 38.90 37.6 37.4 37.4 37.4 37.8
تولید نفت خام 606.00 661 657 666 672 667
گردش سرمایه 164.26 -7400 -12000 -5300 4900 7800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12882.00 13700 9800 7500 14100 15900
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.90 55 55 55 55 53
بودجه دولت -3.00 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.6
ارزش بودجه دولت 3868.30 -3200 -5600 -500 1300 2800
هزینه های دولت 49985.00 35343 38483 39088 39051 40456
درآمدهای دولت 58919.60 56100 54500 60800 61500 66000
هزینه های مالی 55051.30 59300 60100 61300 60200 63200
مخارج نظامی 3505.40 3750 3750 3750 3750 3870
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 95.30 106 105 104 106 112
تولید صنعتی 3.40 4.2 3.8 2.7 3.6 4.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.60 -0.7 1.8 3.2 1.7 1.1
تولید صنعتی 4.40 4.9 5.2 5.5 5.7 6.9
تغییرات موجودی انبار -2065.00 2300 -3700 1500 -590 -4610
تولید خودرو 38419.00 41948 41943 40003 39900 42800
ثبت خودرو 102366.00 111000 115000 119000 125000 146000
شاخص اقتصادی مقدم 0.30 0.4 -0.3 -0.9 0.4 1.8
استخراج معدن 1.00 0.8 1.2 1.4 1.5 1.6
شاخص PMI تولید 47.90 50 49.1 49.8 49.9 49.2
تولید سیمان 1426.00 1580 1530 1490 1450 1900
شاخص همزمان 136.90 136 137 137 138 139
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 107.50 112 118 120 115 113
هزینه های مصرف کننده 174550.00 166225 170023 183464 187409 194156
نرخ وام بانکی 5.02 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.20 2.1 1.3 0.7 3.1 2.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.40 7.7 8.2 8.5 7.3 6.9
قیمت گازوئیل 0.48 0.47 0.46 0.45 0.44 0.44
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.00 66.6 66.4 66.3 66.1 65.7
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص مسکن 1.10 7.8 7.3 6.9 6.7 7.7
میزان ساخت و ساز 4.10 11.3 10.7 10.1 9.9 13


مالزی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.