مقدونیه

بازارها آخرین مرجع
پول 54.35 2019-06
بازار سهام 3756 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2019-03
نرخ بیکاری 17.8 2019-03
نرخ تورم 1.4 2019-05
نرخ بهره 2.25 2019-05
موازنه تجاری -258765 2019-04
حساب جاری -44.5 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.7 2018-12
بودجه دولت -2.7 2017-12
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2019-03
تولید ناخالص داخلی 11.34 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 156355 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 135318 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5245 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13111 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 17.8 2019-03
افراد شاغل 789414 2019-03
افراد بیکار 171329 2019-03
دستمزد 36476 2019-03
جمعیت 2.08 2018-12
نرخ اشتغال 46.9 2019-03
استخدام تمام وقت 726 2018-09
پست های خالی شغلی 8459 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 57.1 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 15.9 2018-09
حداقل دستمزد 12165 2018-07
قسمت مدت زمان اشتغال 24.5 2018-09
رشد دستمزد 2.1 2019-01
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.4 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 112 2019-04
اندازه اصل تورم 1 2019-04
تورم مواد غذایی 2.3 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-05
قیمت تولید 105 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 1.7 2019-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.25 2019-05
ترازنامه بانک 578989 2019-01
نرخ بهره سپرده 0.15 2019-05
ترازنامه بانک مرکزی 213234 2019-01
نرخ وام 2.75 2019-05
عرضه پول M0 30826 2019-01
عرضه پول M1 143808 2019-01
عرضه پول M2 309351 2019-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -258765 2019-04
حساب جاری -44.5 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-12
صادرات 594323 2019-04
واردات 853087 2019-04
گردش سرمایه -37.5 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -31.08 2018-09
ذخایر طلا 6.9 2019-06
بدهی خارجی 8400 2019-09
شاخص تروریسم 0.65 2017-12
ورود توریست 850 2019-04
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.7 2018-12
بودجه دولت -2.7 2017-12
ارزش بودجه دولت -971 2019-04
هزینه های دولت 25141 2019-03
درآمدهای دولت 17850 2019-04
بدهی های دولت 4344 2019-12
هزینه های مالی 18821 2019-04
ارزیابی اعتبار 47.5
مخارج نظامی 109 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 5.5 2019-04
تولید صنعتی 8.8 2019-03
تغییرات موجودی انبار 67659 2017-12
سرعت اینترنت 7708 2017-03
آدرس های IP 377561 2017-03
اطمینان کسب و کار 31.8 2019-04
شاخص رقابتی 56.62 2018-12
رتبه رقابتی 84 2018-12
شاخص فساد مالی 37 2018-12
رتبه فساد مالی 93 2018-12
آسانی کسب و کار 10 2018-12
تولید فولاد 22.2 2019-04
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 99274 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 159413 2019-04
قیمت گازوئیل 1.31 2019-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.1 2019-04
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -17.8 2019-02
شاخص مسکن 94.45 2019-03
جواز ساختمان 240 2019-04
نرخ مالکیت مسکن 88.7 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مقدونیه - شاخص های اقتصادی.