مقدونیه

بازارها آخرین مرجع
پول 54.08 2019-02
بازار سهام 3704 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2018-09
نرخ بیکاری 20.8 2018-09
نرخ تورم 1.2 2019-01
نرخ بهره 2.5 2019-01
موازنه تجاری -203285 2018-12
حساب جاری 80.5 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.7 2017-12
بودجه دولت -2.7 2017-12
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2018-09
تولید ناخالص داخلی 11.34 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 172067 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 135318 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5245 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13111 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 20.8 2018-09
افراد شاغل 759445 2018-09
افراد بیکار 199325 2018-09
دستمزد 36017 2018-11
جمعیت 2.08 2018-12
نرخ اشتغال 45.1 2018-09
استخدام تمام وقت 726 2018-09
پست های خالی شغلی 8459 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 56.97 2018-09
نرخ بیکاری بلند مدت 15.9 2018-09
حداقل دستمزد 12165 2018-07
قسمت مدت زمان اشتغال 24.5 2018-09
رشد دستمزد 4.9 2018-10
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.2 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 113 2018-12
اندازه اصل تورم 0.6 2018-12
تورم مواد غذایی 0.6 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-01
قیمت تولید 102 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده -0.8 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.5 2019-01
ترازنامه بانک 570805 2018-11
نرخ بهره سپرده 0.15 2019-01
ترازنامه بانک مرکزی 199885 2018-09
نرخ وام 3 2019-01
عرضه پول M0 30665 2018-09
عرضه پول M1 136333 2018-09
عرضه پول M2 309351 2019-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -203285 2018-12
حساب جاری 80.5 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 2017-12
صادرات 547860 2018-12
واردات 751145 2018-12
گردش سرمایه 79.5 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -31.08 2018-09
ذخایر طلا 6.9 2019-03
بدهی خارجی 8433 2018-06
شاخص تروریسم 0.65 2017-12
ورود توریست 566 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.7 2017-12
بودجه دولت -2.7 2017-12
ارزش بودجه دولت -2098 2018-12
هزینه های دولت 24736 2018-09
درآمدهای دولت 19108 2018-12
بدهی های دولت 4302 2018-09
هزینه های مالی 21206 2018-12
ارزیابی اعتبار 47.5
مخارج نظامی 110 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 7.9 2018-12
تولید صنعتی 6.1 2018-12
تغییرات موجودی انبار 67659 2017-12
سرعت اینترنت 7708 2017-03
آدرس های IP 377561 2017-03
اطمینان کسب و کار 30 2019-01
شاخص رقابتی 56.62 2018-12
رتبه رقابتی 84 2018-12
شاخص فساد مالی 37 2018-12
رتبه فساد مالی 93 2018-12
آسانی کسب و کار 10 2018-12
تولید فولاد 27.3 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 107564 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 147829 2018-05
قیمت گازوئیل 1.13 2019-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.9 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 12 2018-11
شاخص مسکن 95.24 2018-03
جواز ساختمان 292 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 88.7 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مقدونیه - شاخص های اقتصادی.