مقدونیه

بازارها آخرین مرجع
پول 54.38 2019-08
بازار سهام 3932 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2019-03
نرخ بیکاری 17.8 2019-03
نرخ تورم 0.8 2019-07
نرخ بهره 2.25 2019-06
موازنه تجاری -93041 2019-06
حساب جاری -44.5 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.7 2018-12
بودجه دولت -2.7 2017-12
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2019-03
تولید ناخالص داخلی 12.67 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 156355 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 135318 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5394 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13483 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 17.8 2019-03
افراد شاغل 789414 2019-03
افراد بیکار 171329 2019-03
دستمزد 37520 2019-05
جمعیت 2.08 2018-12
نرخ اشتغال 46.9 2019-03
استخدام تمام وقت 749 2019-03
پست های خالی شغلی 9100 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 57.1 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 13.3 2019-03
حداقل دستمزد 12165 2018-07
قسمت مدت زمان اشتغال 29 2019-03
رشد دستمزد 3.5 2019-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.8 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 2019-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 114 2019-07
اندازه اصل تورم 1.3 2019-07
تورم مواد غذایی 1 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-07
قیمت تولید 104 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده 1.4 2019-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.25 2019-06
ترازنامه بانک 609155 2019-05
نرخ بهره سپرده 0.15 2019-05
ترازنامه بانک مرکزی 213835 2019-05
نرخ وام 2.75 2019-05
عرضه پول M0 32212 2019-05
عرضه پول M1 150383 2019-05
عرضه پول M2 316573 2019-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -93041 2019-06
حساب جاری -44.5 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-12
صادرات 601452 2019-06
واردات 694493 2019-06
گردش سرمایه -37.5 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -31.08 2018-09
ذخایر طلا 6.9 2019-06
بدهی خارجی 8400 2019-09
شاخص تروریسم 0.65 2017-12
ورود توریست 1193 2019-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.7 2018-12
بودجه دولت -2.7 2017-12
ارزش بودجه دولت -2039 2019-06
هزینه های دولت 25141 2019-03
درآمدهای دولت 15595 2019-06
بدهی های دولت 4344 2019-12
هزینه های مالی 17634 2019-06
ارزیابی اعتبار 47.5
مخارج نظامی 109 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -2.7 2019-06
تولید صنعتی -6.7 2019-06
تغییرات موجودی انبار 67659 2017-12
سرعت اینترنت 7708 2017-03
آدرس های IP 377561 2017-03
اطمینان کسب و کار 32.1 2019-07
شاخص رقابتی 56.62 2018-12
رتبه رقابتی 84 2018-12
شاخص فساد مالی 37 2018-12
رتبه فساد مالی 93 2018-12
آسانی کسب و کار 10 2018-12
تولید فولاد 24.6 2019-06
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 99274 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 163963 2019-06
قیمت گازوئیل 1.26 2019-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.8 2019-06
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -22.3 2019-05
شاخص مسکن 94.45 2019-03
جواز ساختمان 202 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 88.7 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مقدونیه - شاخص های اقتصادی.