لوکزامبورگ

بازارها آخرین مرجع
پول 1.12 2019-04
بازار سهام 1490 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2018-12
نرخ بیکاری 5.2 2019-02
نرخ تورم 2.2 2019-03
نرخ بهره 0 2019-04
موازنه تجاری -0.54 2019-01
حساب جاری -560 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 2017-12
بودجه دولت 1.5 2017-12
اطمینان کسب و کار 107 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 0.9 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2019-02
نرخ مالیات شرکت 27.08 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2018-12
تولید ناخالص داخلی 62.4 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12369 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2460 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 107865 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 94278 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.2 2019-02
افراد شاغل 456110 2019-02
افراد بیکار 15508 2019-02
نرخ بیکاری بلند مدت 1.6 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 12.9 2019-02
هزینه های کار 102 2019-01
دستمزد 5301 2017-12
حداقل دستمزد 2071 2019-12
جمعیت 0.6 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.7 2018-12
نرخ اشتغال 66.9 2018-09
استخدام تمام وقت 232 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 60 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 49 2018-12
بهره وری 100 2018-12
دستمزد در تولید 102 2019-01
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.2 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-02
اندازه اصل تورم 1.8 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 124 2018-12
قیمت تولید 110 2019-02
CPI مسکن آب و برق 106 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2019-03
تورم مواد غذایی 1.19 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.16 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 4.8 2019-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-04
عرضه پول M0 3.6 2019-02
عرضه پول M1 256 2019-02
عرضه پول M2 292 2019-02
عرضه پول M3 257 2019-02
ترازنامه بانک 1094772 2019-01
ذخایر ارزی 835 2019-03
وام به بخش خصوصی 26854 2019-02
ترازنامه بانک مرکزی 236603 2019-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 475 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -0.54 2019-01
حساب جاری -560 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.8 2018-12
صادرات 1.1 2019-01
واردات 1.65 2019-01
بدهی خارجی 3661926 2018-12
گردش سرمایه 713 2018-12
ذخایر طلا 2.2 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -241212 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 2017-12
بودجه دولت 1.5 2017-12
ارزش بودجه دولت 839 2017-12
هزینه های دولت 2186 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.1 2017-12
درآمدهای دولت 24571 2017-12
هزینه های مالی 23824 2017-12
درخواست پناهندگی 275 2018-12
ارزیابی اعتبار 100
مخارج نظامی 310 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 27.08 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 25.12 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 107 2019-03
تولید صنعتی -4.7 2018-12
تولید صنعتی -5.5 2018-12
استفاده از ظرفیت 80.1 2019-03
تغییرات موجودی انبار 0.39 2017-12
ورشکستگی 904 2017-12
ثبت خودرو 5621 2019-03
سرعت اینترنت 11591 2017-03
آدرس های IP 178495 2017-03
شاخص رقابتی 76.63 2018-12
رتبه رقابتی 19 2018-12
شاخص فساد مالی 81 2018-12
رتبه فساد مالی 9 2018-12
آسانی کسب و کار 66 2018-12
تولید الکتریسیته 69 2019-02
استخراج معدن -48.6 2019-01
تولید فولاد 155 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 0.9 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.1 2018-12
هزینه های مصرف کننده 3854 2018-12
پس انداز های شخصی 21.98 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1753 2019-02
نرخ وام بانکی 1.73 2019-02
قیمت گازوئیل 1.29 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 72.3 2018-09
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 1.4 2018-11
شاخص مسکن 124 2018-12
جواز ساختمان 443 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 74.7 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لوکزامبورگ - شاخص های اقتصادی.