قرقیزستان - آدرس های IP

Kyrgyzstan IP Addresses
width
height
Forecast Data Chart

قرقیزستان تجارت آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
تولید صنعتی 21.40 17.80 105.80 -44.10 در صد
تولید صنعتی 25.90 21.10 152.30 -53.00 در صد
سرعت اینترنت 3814.45 3600.34 3814.45 713.10 KBps
آدرس های IP 125795.00 124937.00 139592.00 9481.00 IP
شاخص اقتصادی مقدم 5.70 5.30 17.30 -11.30 در صد
استخراج معدن -30.20 32.70 242.10 -60.50 در صد
آسانی کسب و کار 70.00 77.00 80.00 41.00
شاخص فساد مالی 29.00 29.00 29.00 18.00 امتیاز
رتبه فساد مالی 132.00 135.00 166.00 87.00
تغییرات موجودی انبار 6114.60 10728.30 10728.30 -10681.50 سوم - میلیون
شاخص رقابتی 53.02 51.90 53.02 3.34 امتیاز
رتبه رقابتی 97.00 100.00 127.00 97.00