قرقیزستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

 


20/05/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
KG
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی APR 21.4% 17.8%
27/05/2019 واقعی قبلی
04:00 AM
KG
تصمیم نرخ بهره 4.50%
12/06/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
KG
نرخ تورم (سالانه) MAY -0.5%
10:20 AM
KG
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه MAY 5.7%
13/06/2019 واقعی قبلی
02:45 PM
KG
PPI (سالانه) MAY -1.8%
17/06/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
KG
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 3.7%


قرقیزستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.