قزاقستان

بازارها آخرین مرجع
پول 379 2019-04
بازار سهام 2383 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2018-12
نرخ بیکاری 4.8 2019-03
نرخ تورم 4.8 2019-03
نرخ بهره 9 2019-04
موازنه تجاری 2339 2019-02
حساب جاری 1413 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.4 2017-12
بودجه دولت -1.4 2018-12
اطمینان کسب و کار 6 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 79 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 18.3 2019-03
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 159 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 58786 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7683 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 10857 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24056 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2455882 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3176597 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6834679 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 8909459 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 888538 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 32023586 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4871974 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1108182 2018-12
تولید ناخالص ملی 51966817 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.8 2019-03
افراد بیکار 441 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 2.2 2018-12
دستمزد 172066 2019-03
حداقل دستمزد 42500 2019-01
جمعیت 17.92 2017-12
افراد شاغل 8710 2018-12
هزینه زندگی خانواده 128600 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 85600 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 137400 2018-12
دستمزد در تولید 211448 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 73200 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 3.9 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.8 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 762 2019-03
اندازه اصل تورم 5.66 2019-03
قیمت تولید 1150 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2019-03
قیمت صادرات 99.9 2019-02
تورم مواد غذایی 6.5 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 6.4 2018-12
قیمت واردات 99.9 2019-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 11.2 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9 2019-04
نرخ بهره بین بانکی 10 2019-04
عرضه پول M0 2134988 2019-02
عرضه پول M1 5507657 2019-02
عرضه پول M2 14814967 2019-02
عرضه پول M3 19720819 2019-02
ترازنامه بانک 24876764416 2018-11
ذخایر ارزی 27033 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 7806307 2019-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 2339 2019-02
حساب جاری 1413 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-12
صادرات 4548 2019-02
واردات 2209 2019-02
بدهی خارجی 158787 2018-12
گردش سرمایه 98.1 2018-12
ذخایر طلا 353 2019-03
تولید نفت خام 1956 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6701 2018-12
حواله 164 2018-12
شاخص تروریسم 2.23 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.4 2017-12
بودجه دولت -1.4 2018-12
ارزش بودجه دولت -240447 2019-03
هزینه های دولت 3632435 2018-09
درآمدهای دولت 2926932 2019-03
بدهی های دولت 15702268 2018-12
ارزیابی اعتبار 61.25
هزینه های مالی 2811681 2019-03
مخارج نظامی 1184 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 11 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 6 2019-03
تولید صنعتی 4.2 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1 2019-02
تولید صنعتی 8.8 2019-03
تغییرات موجودی انبار 2078511 2018-09
سرعت اینترنت 10582 2017-03
آدرس های IP 1522517 2017-03
ثبت خودرو 3669329 2019-02
تولید سیمان 702 2019-03
شاخص رقابتی 61.8 2018-12
رتبه رقابتی 59 2018-12
تولید مس 40044 2019-03
شاخص فساد مالی 31 2018-12
رتبه فساد مالی 124 2018-12
آسانی کسب و کار 28 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 5.3 2019-03
استخراج معدن 2 2019-03
تولید فولاد 325 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 79 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 18.3 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.2 2019-03
هزینه های مصرف کننده 19373153 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 5356705 2019-02
قیمت گازوئیل 0.48 2019-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 103 2019-03
میزان ساخت و ساز 15.6 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قزاقستان - شاخص های اقتصادی.