قزاقستان

بازارها آخرین مرجع
پول 376 2019-02
بازار سهام 2369 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2018-09
نرخ بیکاری 4.8 2019-01
نرخ تورم 5.2 2019-01
نرخ بهره 9.25 2019-01
موازنه تجاری 3465 2018-12
حساب جاری 1413 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.4 2017-12
بودجه دولت -2.8 2017-12
اطمینان کسب و کار 1 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 79 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -60.6 2019-01
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2018-09
تولید ناخالص داخلی 159 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 58786 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7683 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 10857 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24056 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1659880 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2132903 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4652755 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 6254142 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 877860 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21362452 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3013862 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 806650 2018-09
تولید ناخالص ملی 51966817 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.8 2019-01
افراد بیکار 442 2019-01
نرخ بیکاری بلند مدت 2.2 2018-12
دستمزد 166111 2019-01
حداقل دستمزد 42500 2019-01
جمعیت 17.92 2017-12
افراد شاغل 8710 2018-12
هزینه زندگی خانواده 128600 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 85600 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 137400 2018-12
دستمزد در تولید 211448 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 73200 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 3.9 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.2 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 755 2019-01
اندازه اصل تورم 6.42 2019-01
قیمت تولید 1121 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2019-01
قیمت صادرات 99.9 2018-04
تورم مواد غذایی 5.5 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2017-12
قیمت واردات 99.6 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-01
تغییر قیمت تولید کننده 9.6 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9.25 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 10.25 2019-02
عرضه پول M0 2260157 2018-12
عرضه پول M1 5605009 2018-12
عرضه پول M2 14467059 2018-12
عرضه پول M3 20813372 2018-12
ترازنامه بانک 24538039646 2018-10
ذخایر ارزی 30592 2019-01
ترازنامه بانک مرکزی 8601553 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 3465 2018-12
حساب جاری 1413 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.2 2017-12
صادرات 6126 2018-12
واردات 2662 2018-12
بدهی خارجی 161461 2018-09
گردش سرمایه 460 2018-09
ذخایر طلا 350 2019-03
تولید نفت خام 1680 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5023 2018-09
حواله 113 2018-09
شاخص تروریسم 2.23 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.4 2017-12
بودجه دولت -2.8 2017-12
ارزش بودجه دولت -729188 2018-12
هزینه های دولت 3632435 2018-09
درآمدهای دولت 10808573 2018-12
بدهی های دولت 15702268 2018-12
ارزیابی اعتبار 61.25
هزینه های مالی 11346054 2018-12
مخارج نظامی 1184 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 11 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 1 2018-12
تولید صنعتی 1.9 2019-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) -13.2 2019-01
تولید صنعتی -5 2019-01
تغییرات موجودی انبار 2078511 2018-09
سرعت اینترنت 10582 2017-03
آدرس های IP 1522517 2017-03
ثبت خودرو 4047767 2018-11
تولید سیمان 291 2019-01
شاخص رقابتی 61.8 2018-12
رتبه رقابتی 59 2018-12
تولید مس 36787 2019-01
شاخص فساد مالی 31 2018-12
رتبه فساد مالی 124 2018-12
آسانی کسب و کار 28 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.9 2019-01
استخراج معدن 6.8 2019-01
تولید فولاد 380 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 79 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -60.6 2019-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.4 2019-01
هزینه های مصرف کننده 19373153 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 5302620 2018-12
قیمت گازوئیل 0.48 2019-01
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 103 2019-01
میزان ساخت و ساز 2.4 2018-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قزاقستان - شاخص های اقتصادی.