قزاقستان

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 376.27 383 385 388 390 395
بازار سهام 2348.95 2256 2234 2213 2191 2149
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 2.9 3.2 3.8 3.4 3.8
نرخ بیکاری 4.80 4.6 4.7 4.9 5 4.7
نرخ تورم 5.20 5.9 5.1 5.2 5.5 4.7
نرخ بهره 9.25 9.25 9.5 9.5 9.75 9.75
موازنه تجاری 3464.60 3063 3152 3208 1100 1000
حساب جاری 1413.10 -214 -347 -191 -284 -586
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.40 20 20 20 20 18
بودجه دولت -2.80 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.5
اطمینان کسب و کار 1.00 5 13 11 8 10
ضریب اطمینان مصرف کننده 79.00 79 81 83 85 87
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -60.60 0.5 1.5 1.8 1.65 2.9
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 2.9 3.2 3.8 3.4 3.8
تولید ناخالص داخلی 159.41 205 205 205 205 220
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 58785.74 11740 24639 40632 41230 42797
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7683.00 2212 4362 4375 4439 4608
تولید ناخالص داخلی سرانه 10857.38 10935 10935 10935 10935 11047
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24055.59 24483 24483 24483 24483 24563
تولید ناخالص ملی 51966817.40 52720336 52798286 52954187 53733689 55775569
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1659880.30 241545 615761 1691418 1716316 1781536
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2132903.00 404835 1179726 2213953 2205422 2289228
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4652754.90 1540800 3040258 4741157 4810949 4993765
تولید ناخالص داخلی از معادن 6254141.60 1937401 4323905 6491799 6466782 6712520
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 877859.90 214560 437252 911219 907707 942200
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21362451.60 6669259 13731303 21768338 22088775 22928148
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3013862.50 977271 2013624 3071126 3116334 3234755
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 806649.50 317345 561152 821976 834076 865770
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 4.80 4.6 4.7 4.9 5 4.7
افراد بیکار 442.50 436 436 436 436 434
نرخ بیکاری بلند مدت 2.20 2 2.1 2.2 2.2 1.9
دستمزد 166111.00 164000 159750 163000 168000 174000
حداقل دستمزد 42500.00 42500 42500 42500 42500 44000
جمعیت 17.92 18.8 18.8 18.8 18.17 18.42
هزینه زندگی خانواده 128600.00 118000 118000 118000 118000 120000
هزینه زندگی انفرادی 85600.00 86500 86500 86500 86500 87000
افراد شاغل 8709.70 8585 8590 8612 8600 8650
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 137400.00 152000 152000 152000 152000 156100
دستمزد در تولید 211448.00 186200 199100 187500 188800 200000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 73200.00 73500 73500 73500 73500 73700
نرخ بیکاری جوانان 3.90 4.3 4.3 4.2 4.3 4.1
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 5.20 5.9 5.1 5.2 5.5 4.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 755.40 769 769 775 781 817
اندازه اصل تورم 6.42 6.4 6.6 6.2 5.9 5.3
قیمت تولید 1120.87 1287 1345 1395 1400 1503
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.5 0.4 0.2 0.7 0.5
قیمت واردات 99.60 100 100 100 100 101
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105.60 105 105 102 102 113
تورم مواد غذایی 5.50 3.7 3.5 3.2 2.9 2.7
قیمت صادرات 99.90 101 101 99.8 98 96
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.40 117 115 113 110 116
تغییر قیمت تولید کننده 9.60 24.5 23.3 20.9 19.2 7.3
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 9.25 9.25 9.5 9.5 9.75 9.75
نرخ بهره بین بانکی 10.25 10.25 10.5 10.5 10.75 10.75
عرضه پول M0 2260157.00 2142000 2145000 2149000 2152000 2155000
عرضه پول M1 5605009.00 5508000 5511000 5516000 5519000 5525000
عرضه پول M2 14467059.00 15643000 15931000 16215000 16496000 17599000
عرضه پول M3 20813372.00 21380000 21480000 21530000 21590000 21680000
ذخایر ارزی 30592.00 31222 31360 31470 32400 35100
ترازنامه بانک 24538039646.00 23300000000 22900000000 24100000000 25200000000 24700000000
ترازنامه بانک مرکزی 8601553.00 6760000 6770000 6850000 7000000 8080000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 3464.60 3063 3152 3208 1100 1000
حساب جاری 1413.10 -214 -347 -191 -284 -586
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.7
واردات 2661.60 2721 2739 2582 2547 2510
صادرات 6126.20 5784 5891 5790 5641 5890
بدهی خارجی 161461.00 166500 167400 168000 168550 165774
گردش سرمایه 459.60 67.6 -644 -814 -707 -682
ذخایر طلا 350.40 329 333 340 343 349
تولید نفت خام 1680.00 1807 1825 1837 1859 1870
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5023.06 5774 5864 5858 6100 4300
حواله 113.27 94.2 98.3 99.5 100 98
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.40 20 20 20 20 18
بودجه دولت -2.80 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.5
ارزش بودجه دولت -729188.10 -4631868 -1946830 6472081 -710000 -680000
هزینه های دولت 3632435.30 1081241 2441781 2455977 2446513 2539480
درآمدهای دولت 10808572.90 993000 3550000 8280000 15590000 17700000
بدهی های دولت 15702268.00 19350000 19890000 19100000 19090000 19120000
مخارج نظامی 1183.84 1400 1400 1400 1400 1500
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 11.00 11 11 11 11 11
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.00 11 11 11 11 11
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 1.00 5 13 11 8 10
تولید صنعتی 1.90 3.8 4.5 4.26 6.2 5.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) -13.20 -0.6 -1.8 -2.6 0.2 0.6
تولید صنعتی -5.00 4.2 2.5 4.7 5.1 4.5
تغییرات موجودی انبار 2078511.00 490000 1185000 2220000 2620000 2700000
شاخص اقتصادی مقدم 2.90 4.2 3.9 4 4.2 6.5
ثبت خودرو 4047767.00 3780000 3775000 3760000 3750000 3745000
تولید سیمان 290.60 527 1158 1061 578 620
تولید مس 36787.00 33170 32140 31150 30900 32200
استخراج معدن 6.80 3.7 3.5 4.8 5.1 3.8
تولید فولاد 380.00 398 407 426 439 450
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 79.00 79 81 83 85 87
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -60.60 0.5 1.5 1.8 1.65 2.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.40 3.8 4.1 6.2 6.8 6
هزینه های مصرف کننده 19373153.10 5876494 12399896 12436510 12619580 13099124
تسهیلات اعتباری خریدار 5302620.00 4870000 4920000 4990000 5100000 5250000
قیمت گازوئیل 0.48 0.47 0.46 0.45 0.44 0.44
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص مسکن 103.20 104 104 104 105 106
میزان ساخت و ساز 2.40 -6.9 5.4 -0.8 1.3 10.1


قزاقستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.