ژاپن

بازارها آخرین مرجع
پول 112 2019-04
بازار سهام 22201 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.02 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.3 2018-12
رشد GDP سالانه 1.9 2018-12
نرخ بیکاری 2.3 2019-02
نرخ تورم 0.5 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-03
نرخ بهره -0.1 2019-03
موازنه تجاری 528 2019-03
حساب جاری 2677 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.02 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 253 2017-12
بودجه دولت -4.5 2017-12
اطمینان کسب و کار 12 2019-03
شاخص PMI تولید 49.5 2019-04
شاخص PMI خدمات 52 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 40.5 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2019-02
نرخ مالیات شرکت 30.86 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.3 2018-12
رشد GDP سالانه 1.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی 4872 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 535333 2018-12
تولید ناخالص ملی 556854 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 127703 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 48557 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39002 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4481 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29714 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 109204 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 232 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26260 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21996 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 25234 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9567 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.3 2019-02
افراد شاغل 67140 2019-02
افراد بیکار 1600 2019-02
استخدام تمام وقت 21774 2019-02
قسمت مدت زمان اشتغال 7413 2019-02
نرخ اشتغال 60 2019-02
نرخ مشارکت نیروی کار 61.4 2019-02
نرخ بیکاری جوانان 3.4 2019-02
بهره وری 107 2019-01
پست های خالی شغلی 997 2019-02
دستمزد 296402 2019-02
حداقل دستمزد 874 2018-10
رشد دستمزد -0.8 2019-02
دستمزد در تولید 330527 2019-02
جمعیت 127 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.5 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-03
اندازه اصل تورم 0.8 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2018-12
قیمت تولید 102 2019-03
قیمت صادرات 95.4 2019-03
قیمت واردات 97.3 2019-03
تورم مواد غذایی -0.3 2019-03
CPI مسکن آب و برق 99.6 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.2 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 1.3 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.1 2019-03
نرخ بهره بین بانکی -0.07 2019-04
عرضه پول M0 102119 2019-03
عرضه پول M1 781408 2019-03
عرضه پول M2 1012747 2019-03
عرضه پول M3 1351006 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 557034 2019-03
ذخایر ارزی 1291813 2019-03
وام به بخش خصوصی 465930 2019-03
نرخ بهره سپرده 0.32 2017-12
سرمایه گذاری سهام خارجی 528 2019-04
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 591 2019-04
میزان رشد وام 2.4 2019-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 229 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 528 2019-03
حساب جاری 2677 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.02 2017-12
صادرات 7201 2019-03
واردات 6673 2019-03
بدهی خارجی 442747 2018-12
رابطه مبادله 98 2019-03
گردش سرمایه 25305 2019-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10506 2019-02
درآمد گردشگری 15787000 2019-02
ورود توریست 2760100 2019-03
ذخایر طلا 765 2019-03
تولید نفت خام 3 2018-12
شاخص تروریسم 2.93 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 253 2017-12
بودجه دولت -4.5 2017-12
ارزش بودجه دولت -41094 2018-12
هزینه های دولت 107892 2018-12
درخواست پناهندگی 709 2018-06
ارزیابی اعتبار 77.62
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.05 2016-12
مخارج نظامی 46556 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30.86 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 8 2019-01
نرخ تامین اجتماعی 29.2 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.75 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.45 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 12 2019-03
شاخص PMI تولید 49.5 2019-04
شاخص PMI خدمات 52 2019-03
تولید صنعتی -1.1 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.7 2019-02
تولید صنعتی -1.1 2019-02
استفاده از ظرفیت 101 2019-02
میزان سفارشات جدید 984 2019-02
سفارشات ماشین آلات 1.8 2019-02
تغییرات موجودی انبار 1600 2018-12
ورشکستگی 662 2019-03
سود شرکت سهامی 19476 2018-12
شاخص همزمان 98.8 2019-02
بررسی ناظران اقتصاد 44.8 2019-03
تولید خودرو 677024 2019-01
ثبت خودرو 357254 2019-03
شاخص اقتصادی مقدم 97.4 2019-02
تمایلات کسب و کار کوچک 6 2019-03
سرعت اینترنت 20172 2017-03
آدرس های IP 43689566 2017-03
تولید سیمان 4796 2019-02
شاخص رقابتی 82.47 2018-12
رتبه رقابتی 5 2018-12
پی ام آی مرکب 50.4 2019-03
شاخص فساد مالی 73 2018-12
رتبه فساد مالی 18 2018-12
آسانی کسب و کار 39 2018-12
استخراج معدن -1.4 2019-02
پی ام آی غیر توليدی 21 2019-03
سرمایه گذاری خصوصی 5.7 2018-12
تولید فولاد 7743 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 40.5 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.4 2019-02
مخارج خانوار 1.7 2019-02
هزینه های مصرف کننده 300990 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 436 2019-02
پس انداز های شخصی 25.8 2019-02
نرخ وام بانکی 1 2019-02
تسهیلات اعتباری خریدار 332103 2018-12
قیمت گازوئیل 1.31 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.7 2018-09
مسکن سازی آخرین مرجع
خانه های مسکونی نوساز 4.2 2019-02
سفارشات ساخت و ساز -3.4 2019-02
شاخص مسکن 111 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 61.7 2013-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ژاپن - شاخص های اقتصادی.