ژاپن

بازارها آخرین مرجع
پول 111 2019-02
بازار سهام 21282 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.02 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0 2018-12
رشد GDP سالانه 1.4 2018-12
نرخ بیکاری 2.4 2018-12
نرخ تورم 0.3 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2018-12
نرخ بهره -0.1 2019-01
موازنه تجاری -55.29 2018-12
حساب جاری 453 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.02 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 253 2017-12
بودجه دولت -4.5 2017-12
اطمینان کسب و کار 19 2018-12
شاخص PMI تولید 50.3 2019-01
شاخص PMI خدمات 51.6 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 41.9 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.9 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30.86 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0 2018-12
رشد GDP سالانه 1.4 2018-12
تولید ناخالص داخلی 4872 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 534337 2018-12
تولید ناخالص ملی 555909 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 127536 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 48557 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39002 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4481 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29714 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 109204 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 232 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26248 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21996 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 25234 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9567 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.4 2018-12
افراد شاغل 66680 2018-12
افراد بیکار 1670 2018-12
استخدام تمام وقت 21973 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 7305 2018-12
نرخ اشتغال 60 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 61.4 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 3.3 2018-12
بهره وری 98.9 2018-11
پست های خالی شغلی 980 2018-12
دستمزد 692030 2018-12
حداقل دستمزد 874 2018-10
رشد دستمزد 1.8 2018-12
دستمزد در تولید 839280 2018-12
جمعیت 127 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.3 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2018-12
اندازه اصل تورم 0.7 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2018-12
قیمت تولید 101 2019-01
قیمت صادرات 93.9 2019-01
قیمت واردات 95.2 2019-01
تورم مواد غذایی -1.1 2018-12
CPI مسکن آب و برق 99.6 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.1 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 0.6 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.1 2019-01
نرخ بهره بین بانکی -0.09 2019-02
عرضه پول M0 102488 2019-01
عرضه پول M1 775954 2019-01
عرضه پول M2 1015093 2019-01
عرضه پول M3 1345722 2019-01
ترازنامه بانک مرکزی 556918 2019-01
ذخایر ارزی 1279297 2019-01
وام به بخش خصوصی 465922 2019-01
نرخ بهره سپرده 0.32 2017-12
سرمایه گذاری سهام خارجی -102 2019-02
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 992 2019-02
میزان رشد وام 2.4 2019-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 229 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -55.29 2018-12
حساب جاری 453 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.02 2017-12
صادرات 7024 2018-12
واردات 7079 2018-12
بدهی خارجی 446531 2018-09
رابطه مبادله 98.6 2019-01
گردش سرمایه 1839 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10091 2018-12
درآمد گردشگری 18906000 2018-12
ورود توریست 2631800 2018-12
ذخایر طلا 765 2019-03
تولید نفت خام 3 2018-08
شاخص تروریسم 2.93 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 253 2017-12
بودجه دولت -4.5 2017-12
ارزش بودجه دولت -60963 2018-09
هزینه های دولت 107932 2018-12
درخواست پناهندگی 759 2018-02
ارزیابی اعتبار 77.62
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.05 2016-12
مخارج نظامی 46556 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30.86 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 8 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 29.2 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.75 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.45 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 19 2018-12
شاخص PMI تولید 50.3 2019-01
شاخص PMI خدمات 51.6 2019-01
تولید صنعتی -1.9 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.1 2018-12
تولید صنعتی -1.9 2018-12
استفاده از ظرفیت 104 2018-12
میزان سفارشات جدید 1025 2018-11
سفارشات ماشین آلات -0.1 2018-12
تغییرات موجودی انبار 1157 2018-09
ورشکستگی 666 2019-01
سود شرکت سهامی 18285 2018-09
شاخص همزمان 102 2018-12
بررسی ناظران اقتصاد 45.6 2019-01
تولید خودرو 763078 2018-11
ثبت خودرو 217762 2019-01
شاخص اقتصادی مقدم 97.9 2018-12
تمایلات کسب و کار کوچک 14 2018-12
سرعت اینترنت 20172 2017-03
آدرس های IP 43689566 2017-03
تولید سیمان 5425 2018-12
شاخص رقابتی 82.47 2018-12
رتبه رقابتی 5 2018-12
پی ام آی مرکب 50.9 2019-01
شاخص فساد مالی 73 2018-12
رتبه فساد مالی 18 2018-12
آسانی کسب و کار 39 2018-12
استخراج معدن -6.4 2018-12
پی ام آی غیر توليدی 24 2018-12
سرمایه گذاری خصوصی 4.5 2018-09
تولید فولاد 8467 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 41.9 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.9 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.3 2018-12
مخارج خانوار 0.1 2018-12
هزینه های مصرف کننده 301522 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 850 2018-12
پس انداز های شخصی 54.3 2018-12
نرخ وام بانکی 1 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 332525 2018-09
قیمت گازوئیل 1.3 2019-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.4 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
خانه های مسکونی نوساز 2.1 2018-12
سفارشات ساخت و ساز -10.7 2018-11
شاخص مسکن 110 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 61.7 2013-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ژاپن - شاخص های اقتصادی.