ژاپن - نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

Japan GDP Annual Growth Rate
width
height
Forecast Data Chart

ژاپن تولید ناخالص داخلی آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.50 3.20 -4.80 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 0.30 9.40 -8.80 در صد
رشد GDP سالانه 2.20 1.80 12.90 -17.90 در صد
تولید ناخالص داخلی 4970.92 4859.95 6203.21 44.31 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 538161.60 535213.30 538161.60 255945.60 JPY - بیلیون
تولید ناخالص ملی 560558.10 556853.60 560558.10 260680.20 JPY - بیلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 128483.40 127798.00 141805.40 71463.10 JPY - بیلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 48919.60 48438.80 48919.60 8607.70 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39293.50 38907.40 39293.50 30582.40 USD
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4480.70 4557.40 6807.20 4480.70 JPY - بیلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29714.00 28529.80 41780.10 23962.20 JPY - بیلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 109203.90 105311.00 109203.90 77688.40 JPY - بیلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 231.70 207.90 922.10 207.90 JPY - بیلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26259.80 26267.00 26535.70 22255.00 JPY - بیلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21996.40 21860.70 26170.30 21860.70 JPY - بیلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 25233.60 24455.50 28606.50 23919.80 JPY - بیلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9567.30 8748.40 13902.30 8641.90 JPY - بیلیون


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ژاپن - نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه.