ژاپن - تولید ناخالص داخلی

Japan GDP
width
height
Forecast Data Chart

ژاپن تولید ناخالص داخلی آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.40 3.20 -4.80 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.80 0.20 9.40 -8.80 در صد
رشد GDP سالانه 2.10 1.60 12.90 -17.90 در صد
تولید ناخالص داخلی 4872.14 4949.27 6203.21 44.31 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 537613.00 534837.70 537613.00 255945.60 JPY - بیلیون
تولید ناخالص ملی 556853.60 554421.40 559758.80 260680.20 JPY - بیلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 127979.30 127678.30 141805.40 71463.10 JPY - بیلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 48556.93 47660.90 48556.93 8607.70 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39002.22 38282.50 39002.22 30582.40 USD
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4480.70 4557.40 6807.20 4480.70 JPY - بیلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29714.00 28529.80 41780.10 23962.20 JPY - بیلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 109203.90 105311.00 109203.90 77688.40 JPY - بیلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 231.70 207.90 922.10 207.90 JPY - بیلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26259.80 26267.00 26535.70 22255.00 JPY - بیلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21996.40 21860.70 26170.30 21860.70 JPY - بیلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 25233.60 24455.50 28606.50 23919.80 JPY - بیلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9567.30 8748.40 13902.30 8641.90 JPY - بیلیون


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ژاپن - تولید ناخالص داخلی.