ایتالیا - نرخ بیکاری

Italy Unemployment Rate
width
height
Forecast Data Chart

تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2019-04-01 08:00 AM نرخ بیکاری Feb 10.7% 10.5% 10.5%
2019-04-30 08:00 AM نرخ بیکاری Mar 10.2% 10.5% 10.7%
2019-06-04 08:00 AM نرخ بیکاری Apr 10.2% 10.2% 10.3%
2019-07-01 08:00 AM نرخ بیکاری May 9.9% 10.1% 10.3%
2019-07-31 08:00 AM نرخ بیکاری Jun 9.9% 10.3%
2019-08-30 08:00 AM نرخ بیکاری Jul
2019-09-30 08:00 AM نرخ بیکاری Aug


ایتالیا کار آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 9.90 10.10 13.10 5.80 در صد
افراد شاغل 23387.50 23320.70 23387.50 22108.70 هزار
افراد بیکار 2579.60 2630.20 3346.90 1410.20 هزار
قسمت مدت زمان اشتغال 36140.57 35938.62 36415.20 19609.13 صدها نفر
استخدام تمام وقت 141171.59 142720.63 148487.11 132977.43 صدها نفر
نرخ اشتغال 59.00 58.90 59.00 55.30 در صد
نرخ مشارکت نیروی کار 65.70 65.70 65.90 61.60 در صد
نرخ بیکاری بلند مدت 6.00 6.00 8.00 2.60 در صد
نرخ بیکاری جوانان 30.50 31.10 43.40 19.40 در صد
بهره وری 104.90 104.60 108.50 24.50 نقاط شاخص
هزینه های کار 111.20 108.70 111.20 44.50 نقاط شاخص
دستمزد 2434.00 2431.00 2434.00 1165.00 EUR / ماه
دستمزد در تولید 102.20 102.20 113.70 2.20 نقاط شاخص
رشد دستمزد 1.60 1.50 15.80 0.30 در صد
جمعیت 60.48 60.59 60.80 50.03 میلیون
سن بازنشستگی زنان 67.00 66.58 67.00 59.00
سن بازنشستگی مردان 67.00 66.58 67.00 59.00
هزینه زندگی خانواده 1440.00 1460.00 1460.00 1320.00 EUR / ماه
هزینه زندگی انفرادی 935.00 950.00 950.00 825.00 EUR / ماه
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2340.00 2500.00 2650.00 2340.00 EUR / ماه
تغییر اشتغال 0.10 -0.20 1.10 -0.90 در صد
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1130.00 1330.00 1390.00 1130.00 EUR / ماه


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ایتالیا - نرخ بیکاری.