ایتالیا - جمعیت

Italy Population
width
height
Forecast Data Chart

ایتالیا کار آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 9.70 9.80 13.10 5.80 در صد
افراد شاغل 23399.50 23405.60 23405.60 22108.50 هزار
افراد بیکار 2525.15 2554.46 3346.42 1410.40 هزار
قسمت مدت زمان اشتغال 36140.57 35938.62 36415.20 19609.13 صدها نفر
استخدام تمام وقت 141171.59 142720.63 148487.11 132977.43 صدها نفر
نرخ اشتغال 59.20 59.10 59.20 55.30 در صد
نرخ مشارکت نیروی کار 65.70 65.70 65.90 61.60 در صد
نرخ بیکاری بلند مدت 6.00 6.00 8.00 2.60 در صد
نرخ بیکاری جوانان 28.10 29.70 43.40 19.40 در صد
بهره وری 104.90 104.60 108.50 24.50 نقاط شاخص
هزینه های کار 111.20 108.70 111.20 44.50 نقاط شاخص
دستمزد 2434.00 2431.00 2434.00 1165.00 EUR / ماه
دستمزد در تولید 102.50 102.20 113.70 2.20 نقاط شاخص
رشد دستمزد 0.70 1.60 15.80 0.30 در صد
جمعیت 60.48 60.59 60.80 50.03 میلیون
سن بازنشستگی زنان 67.00 66.58 67.00 59.00
سن بازنشستگی مردان 67.00 66.58 67.00 59.00
هزینه زندگی خانواده 1440.00 1460.00 1460.00 1320.00 EUR / ماه
هزینه زندگی انفرادی 935.00 950.00 950.00 825.00 EUR / ماه
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2340.00 2500.00 2650.00 2340.00 EUR / ماه
تغییر اشتغال 0.10 -0.20 1.10 -0.90 در صد
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1130.00 1330.00 1390.00 1130.00 EUR / ماه


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ایتالیا - جمعیت.