ایتالیا

بازارها آخرین مرجع
پول 1.12 2019-04
بازار سهام 21957 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.59 2019-04
توجه داشته باشید عملکرد 2 سال 0.55 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0 2018-12
نرخ بیکاری 10.7 2019-02
نرخ تورم 1 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-03
نرخ بهره 0 2019-04
موازنه تجاری 3268 2019-02
حساب جاری 3253 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132 2018-12
بودجه دولت -2.1 2018-12
اطمینان کسب و کار 101 2019-04
شاخص PMI تولید 47.4 2019-03
شاخص PMI خدمات 53.1 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 110 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2019-02
نرخ مالیات شرکت 24 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 43 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی 1935 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 402822 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 74203 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 34878 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35220 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6996 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16387 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 70223 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 271485 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.7 2019-02
افراد شاغل 23211 2019-02
افراد بیکار 2771 2019-02
استخدام تمام وقت 142721 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 35939 2018-12
نرخ اشتغال 58.6 2019-02
نرخ مشارکت نیروی کار 65.7 2019-02
نرخ بیکاری بلند مدت 5.6 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 32.8 2019-02
هزینه های کار 109 2018-12
دستمزد 2434 2017-12
رشد دستمزد 1.7 2018-12
دستمزد در تولید 114 2018-12
جمعیت 60.48 2018-12
سن بازنشستگی زنان 67 2019-12
سن بازنشستگی مردان 67 2019-12
تغییر اشتغال -0.3 2018-09
هزینه زندگی خانواده 1440 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 935 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2340 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1130 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-03
اندازه اصل تورم 0.4 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 2018-12
قیمت تولید 105 2019-02
تغییر قیمت تولید کننده 3.1 2019-02
قیمت صادرات 109 2019-02
قیمت واردات 109 2019-02
تورم مواد غذایی 1.1 2019-03
CPI مسکن آب و برق 106 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-04
نرخ بهره بین بانکی -0.31 2019-03
عرضه پول M1 1166904 2019-02
عرضه پول M2 1537511 2019-02
عرضه پول M3 1546912 2019-02
ترازنامه بانک 3689019 2019-02
ذخایر ارزی 137723 2019-03
وام به بخش خصوصی 676955 2019-02
ترازنامه بانک مرکزی 980618 2019-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 169 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 3268 2019-02
حساب جاری 3253 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.5 2018-12
صادرات 37499 2019-02
واردات 34231 2019-02
بدهی خارجی 2113580 2018-12
رابطه مبادله 100 2019-02
گردش سرمایه -1557 2019-02
حواله 154 2018-12
ذخایر طلا 2452 2019-03
تولید نفت خام 85 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3912 2019-02
شاخص تروریسم 2.74 2017-12
درآمد گردشگری 1951 2019-02
فروش اسلحه 660 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132 2018-12
بودجه دولت -2.1 2018-12
ارزش بودجه دولت -27.22 2019-02
هزینه های دولت 78024 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2017-12
درآمدهای دولت 31.22 2019-02
بدهی های دولت 2363685 2019-02
هزینه های مالی 58.44 2019-02
درخواست پناهندگی 2220 2018-12
ارزیابی اعتبار 59.92
مخارج نظامی 28417 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 43 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 39.49 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 101 2019-04
شاخص PMI تولید 47.4 2019-03
شاخص PMI خدمات 53.1 2019-03
تولید صنعتی 0.9 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.8 2019-02
تولید صنعتی 1.3 2019-02
استفاده از ظرفیت 76.8 2019-03
سفارشات کارخانه -2.7 2019-02
میزان سفارشات جدید 110 2019-02
تغییرات موجودی انبار -1878 2018-12
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -16.8 2019-04
ثبت خودرو 193662 2019-03
سرعت اینترنت 9211 2017-03
آدرس های IP 13315518 2017-03
ورشکستگی 2170 2018-09
شاخص رقابتی 70.77 2018-12
رتبه رقابتی 31 2018-12
پی ام آی مرکب 51.5 2019-03
شاخص فساد مالی 52 2018-12
رتبه فساد مالی 53 2018-12
آسانی کسب و کار 51 2018-12
تولید الکتریسیته 22679 2019-02
استخراج معدن -1.5 2019-02
تولید فولاد 2046 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 110 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.9 2019-02
هزینه های مصرف کننده 242630 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 295366 2018-12
پس انداز های شخصی 7.6 2018-12
نرخ وام بانکی 2.01 2019-02
تسهیلات اعتباری خریدار 103750 2019-02
قیمت گازوئیل 1.87 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 40.9 2018-09
بدهی خانوار به درآمد 61.12 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 7.8 2019-02
شاخص مسکن 98.2 2018-12
پی ام آی ساخت و ساز 51.2 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 72.4 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایتالیا - شاخص های اقتصادی.