ایرلند

بازارها آخرین مرجع
پول 1.13 2019-02
بازار سهام 6042 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.84 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 2018-09
نرخ بیکاری 5.7 2019-01
نرخ تورم 0.7 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.7 2019-01
نرخ بهره 0 2019-01
موازنه تجاری 3601000 2018-12
حساب جاری 9104 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.5 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68 2017-12
بودجه دولت -0.3 2017-12
اطمینان کسب و کار 1 2018-09
شاخص PMI تولید 52.6 2019-01
شاخص PMI خدمات 54.2 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 98.8 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 12.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 2018-09
تولید ناخالص داخلی 334 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 78476 2018-09
تولید ناخالص ملی 63140 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 18952 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 74433 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67335 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 584 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2141 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25593 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7879 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8844 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.7 2019-01
افراد شاغل 2265 2018-09
افراد بیکار 144 2018-09
استخدام تمام وقت 1796 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 456 2018-09
تغییر نرخ بیکاری -42 2019-01
نرخ مشارکت نیروی کار 62.1 2018-09
نرخ بیکاری بلند مدت 2.1 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 14.2 2019-01
هزینه های کار 72.1 2018-09
حداقل دستمزد 9.8 2019-01
دستمزد در تولید 854 2018-09
جمعیت 4.84 2018-12
سن بازنشستگی زنان 66 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66 2018-12
درآمد متوسط ساعتی 22.62 2018-09
تغییر اشتغال 0.4 2018-09
نرخ اشتغال 69.1 2018-09
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 36758 2019-01
بهره وری 145 2018-09
دستمزد 740 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.7 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.7 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2019-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2019-01
اندازه اصل تورم 0.8 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 100 2018-09
قیمت تولید 94.4 2019-01
قیمت صادرات 96.3 2018-12
قیمت واردات 98.9 2018-12
CPI مسکن آب و برق 108 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.7 2019-01
تورم مواد غذایی -1.5 2019-01
تغییر قیمت تولید کننده -8.9 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-01
نرخ بهره بین بانکی -0.31 2019-01
عرضه پول M1 172643 2018-12
عرضه پول M2 213258 2018-12
عرضه پول M3 243644 2018-12
ذخایر ارزی 4565 2019-01
وام به بخش خصوصی 40885 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 97722 2019-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 382 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 3601000 2018-12
حساب جاری 9104 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.5 2017-12
صادرات 12213400 2018-12
واردات 8612700 2018-12
بدهی خارجی 2293949 2018-09
رابطه مبادله 97.3 2018-12
گردش سرمایه 9276 2018-09
ورود توریست 2413 2018-12
ذخایر طلا 6 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -9079 2018-09
شاخص تروریسم 3.05 2017-12
فروش اسلحه 13 2014-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68 2017-12
بودجه دولت -0.3 2017-12
ارزش بودجه دولت 4425 2018-12
هزینه های دولت 7674 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 26.1 2017-12
درآمدهای دولت 19214 2018-12
بدهی های دولت 214945 2018-06
هزینه های مالی 17638 2018-12
درخواست پناهندگی 235 2018-06
ارزیابی اعتبار 70.38
مخارج نظامی 1096 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 14.75 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.75 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 1 2018-09
شاخص PMI تولید 52.6 2019-01
شاخص PMI خدمات 54.2 2019-01
تولید صنعتی -17.8 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -7.5 2018-11
تولید صنعتی -18.9 2018-12
تغییرات موجودی انبار -246 2018-09
ثبت خودرو 22279 2019-01
سرعت اینترنت 15614 2017-03
آدرس های IP 1663376 2017-03
شاخص رقابتی 75.68 2018-12
رتبه رقابتی 23 2018-12
شاخص فساد مالی 73 2018-12
رتبه فساد مالی 18 2018-12
آسانی کسب و کار 23 2018-12
تولید الکتریسیته 2512 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 98.8 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.4 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.7 2018-12
هزینه های مصرف کننده 25542 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 233013 2017-12
پس انداز های شخصی 11.6 2018-09
اعتبار بخش خصوصی 169938 2018-12
نرخ وام بانکی 1 2019-01
تسهیلات اعتباری خریدار 13321 2018-12
قیمت گازوئیل 1.46 2019-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 44.3 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 147 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 107 2018-12
جواز ساختمان 1813 2018-09
میزان ساخت و ساز 12 2018-09
پی ام آی ساخت و ساز 54.6 2019-01
فروش خانه موجود 3438 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 69.5 2017-12
فروش خانه جدید 869 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایرلند - شاخص های اقتصادی.