اندونزی

بازارها آخرین مرجع
پول 14035 2019-04
بازار سهام 6507 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.58 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.69 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.18 2018-12
نرخ بیکاری 5.34 2018-09
نرخ تورم 2.48 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.11 2019-03
نرخ بهره 6 2019-03
موازنه تجاری 540 2019-03
حساب جاری -9148 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.8 2018-12
بودجه دولت -1.76 2018-12
اطمینان کسب و کار 105 2018-12
شاخص PMI تولید 51.2 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 124 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -7.7 2019-01
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.69 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.18 2018-12
تولید ناخالص داخلی 1016 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2638894 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 914309 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4131 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11189 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 46173 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 277872 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 553239 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 200377 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 48493 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 37882 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.34 2018-09
افراد شاغل 127067835 2018-12
افراد بیکار 6871264 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 69.2 2018-12
حداقل دستمزد 3.94 2019-01
دستمزد در تولید 2703981 2018-09
جمعیت 262 2017-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 58 2018-12
هزینه زندگی خانواده 2954800 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1456700 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5017000 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3427900 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.48 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.11 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 136 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 127 2019-03
اندازه اصل تورم 3.03 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 144 2018-12
قیمت تولید 166 2019-03
قیمت صادرات 159 2019-02
قیمت واردات 150 2019-02
تورم مواد غذایی 0.56 2019-03
CPI مسکن آب و برق 132 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 146 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 3.19 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6 2019-03
نرخ بهره بین بانکی 7.21 2019-04
عرضه پول M0 571120 2019-02
عرضه پول M1 1387055 2019-02
عرضه پول M2 5671215 2019-02
ذخایر ارزی 124539 2019-03
وام به بخش خصوصی 4586518 2019-02
نرخ بهره سپرده 5.25 2019-03
نسبت ذخیره نقدی 6.5 2018-09
نرخ وام 6.75 2019-03
میزان رشد وام 12.13 2019-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 540 2019-03
حساب جاری -9148 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2018-12
صادرات 14026 2019-03
واردات 13486 2019-03
بدهی خارجی 376839 2018-12
رابطه مبادله 106 2019-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 99 2018-12
حواله 2711 2018-09
ورود توریست 1270825 2019-02
ذخایر طلا 78.5 2019-03
تولید نفت خام 776 2018-12
شاخص تروریسم 4.54 2017-12
فروش اسلحه 102 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.8 2018-12
بودجه دولت -1.76 2018-12
ارزش بودجه دولت -259900 2018-12
هزینه های دولت 283404 2018-12
درآمدهای دولت 1894700 2018-12
هزینه های مالی 2202200 2018-12
ارزیابی اعتبار 46.31
مخارج نظامی 7911 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 9.74 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 105 2018-12
شاخص PMI تولید 51.2 2019-03
تولید صنعتی 5.2 2019-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0 2018-10
استفاده از ظرفیت 76.1 2019-03
تغییرات موجودی انبار 1646 2018-12
ثبت خودرو 90206 2019-03
سرعت اینترنت 7203 2017-03
آدرس های IP 2826875 2017-03
شاخص رقابتی 64.94 2018-12
رتبه رقابتی 45 2018-12
تولید مس 218028 2018-06
شاخص فساد مالی 38 2018-12
رتبه فساد مالی 89 2018-12
آسانی کسب و کار 73 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 124 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -7.7 2019-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.1 2019-02
هزینه های مصرف کننده 1441814 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 2373978 2019-02
قیمت گازوئیل 0.45 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17 2018-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 208 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اندونزی - شاخص های اقتصادی.