اندونزی

بازارها آخرین مرجع
پول 14020 2019-12
بازار سهام 6174 2019-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.22 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.06 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.02 2019-09
نرخ بیکاری 5.28 2019-09
نرخ تورم 3 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.14 2019-11
نرخ بهره 5 2019-11
موازنه تجاری 161 2019-10
حساب جاری -7665 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.8 2018-12
بودجه دولت -1.76 2018-12
اطمینان کسب و کار 105 2019-09
شاخص PMI تولید 48.2 2019-11
ضریب اطمینان مصرف کننده 124 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.6 2019-10
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.06 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.02 2019-09
تولید ناخالص داخلی 1042 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2818875 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 917893 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 4285 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11606 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 78603 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 280645 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 582944 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 204596 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 52525 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 38413 2019-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.28 2019-09
افراد شاغل 127067835 2018-12
افراد بیکار 6871264 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 69.2 2018-12
حداقل دستمزد 3.94 2019-01
دستمزد در تولید 2703981 2019-09
جمعیت 264 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 58 2018-12
هزینه زندگی خانواده 2954800 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1456700 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5017000 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3427900 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.14 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 139 2019-11
قیمت مصرف کننده اصلی 130 2019-11
اندازه اصل تورم 3.08 2019-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 144 2019-09
قیمت تولید 167 2019-11
قیمت صادرات 158 2019-10
قیمت واردات 149 2019-10
تورم مواد غذایی 4.97 2019-11
CPI مسکن آب و برق 133 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 133 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده -0.44 2019-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 2019-11
نرخ بهره بین بانکی 5.5 2019-12
عرضه پول M0 611081 2019-10
عرضه پول M1 1504156 2019-10
عرضه پول M2 6026908 2019-10
ذخایر ارزی 126600 2019-11
وام به بخش خصوصی 4844218 2019-10
نرخ بهره سپرده 4.25 2019-11
نسبت ذخیره نقدی 5.5 2019-11
نرخ وام 5.75 2019-11
میزان رشد وام 6.53 2019-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 161 2019-10
حساب جاری -7665 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2018-12
صادرات 14934 2019-10
واردات 14772 2019-10
بدهی خارجی 395634 2019-09
رابطه مبادله 106 2019-10
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 105 2019-09
حواله 2898 2019-06
ورود توریست 1354396 2019-10
ذخایر طلا 78.54 2019-12
تولید نفت خام 659 2019-08
شاخص تروریسم 5.07 2018-12
فروش اسلحه 15 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.8 2018-12
بودجه دولت -1.76 2018-12
ارزش بودجه دولت -259900 2018-12
هزینه های دولت 207796 2019-09
درآمدهای دولت 1894700 2018-12
هزینه های مالی 2202200 2018-12
ارزیابی اعتبار 58 2019-12
مخارج نظامی 7661 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 9.74 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 105 2019-09
شاخص PMI تولید 48.2 2019-11
تولید صنعتی 4.5 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.9 2019-09
استفاده از ظرفیت 75.42 2019-09
تغییرات موجودی انبار 35709 2019-09
ثبت خودرو 96001 2019-10
سرعت اینترنت 7203 2017-03
آدرس های IP 2826875 2017-03
تولید خودرو 1055774 2018-12
شاخص رقابتی 64.63 2019-12
رتبه رقابتی 50 2019-12
شاخص فساد مالی 38 2018-12
رتبه فساد مالی 89 2018-12
آسانی کسب و کار 73 2019-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 124 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.6 2019-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.6 2019-10
هزینه های مصرف کننده 1512644 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 2515920 2019-10
قیمت گازوئیل 0.46 2019-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.9 2019-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 211 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اندونزی - شاخص های اقتصادی.