اندونزی

بازارها آخرین مرجع
پول 14265 2019-06
بازار سهام 6339 2019-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.58 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.52 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.07 2019-03
نرخ بیکاری 5.01 2019-03
نرخ تورم 3.32 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.68 2019-05
نرخ بهره 6 2019-05
موازنه تجاری -2502 2019-04
حساب جاری -6966 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.8 2018-12
بودجه دولت -1.76 2018-12
اطمینان کسب و کار 102 2019-03
شاخص PMI تولید 51.6 2019-05
ضریب اطمینان مصرف کننده 128 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.4 2019-04
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.52 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.07 2019-03
تولید ناخالص داخلی 1016 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2625042 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 861835 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 4131 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11189 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 80036 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 265916 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 555288 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 199883 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 49677 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 36515 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.01 2019-03
افراد شاغل 127067835 2018-12
افراد بیکار 6871264 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 69.2 2018-12
حداقل دستمزد 3.94 2019-01
دستمزد در تولید 2653268 2019-03
جمعیت 264 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 58 2018-12
هزینه زندگی خانواده 2954800 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1456700 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5017000 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3427900 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.32 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.68 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 137 2019-05
قیمت مصرف کننده اصلی 128 2019-05
اندازه اصل تورم 3.12 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 144 2019-03
قیمت تولید 167 2019-05
قیمت صادرات 164 2019-04
قیمت واردات 152 2019-04
تورم مواد غذایی 4.14 2019-05
CPI مسکن آب و برق 132 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 146 2019-05
تغییر قیمت تولید کننده 2.08 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6 2019-05
نرخ بهره بین بانکی 7.17 2019-06
عرضه پول M0 583395 2019-03
عرضه پول M1 1451646 2019-04
عرضه پول M2 5744049 2019-04
ذخایر ارزی 120347 2019-05
وام به بخش خصوصی 4652218 2019-03
نرخ بهره سپرده 5.25 2019-05
نسبت ذخیره نقدی 6.5 2019-03
نرخ وام 6.75 2019-05
میزان رشد وام 11.05 2019-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2502 2019-04
حساب جاری -6966 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2018-12
صادرات 12597 2019-04
واردات 15099 2019-04
بدهی خارجی 387592 2019-03
رابطه مبادله 108 2019-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 108 2019-03
حواله 2761 2019-03
ورود توریست 1303808 2019-04
ذخایر طلا 78.5 2019-06
تولید نفت خام 768 2019-02
شاخص تروریسم 4.54 2017-12
فروش اسلحه 15 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.8 2018-12
بودجه دولت -1.76 2018-12
ارزش بودجه دولت -259900 2018-12
هزینه های دولت 153653 2019-03
درآمدهای دولت 1894700 2018-12
هزینه های مالی 2202200 2018-12
ارزیابی اعتبار 46.31
مخارج نظامی 7661 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 9.74 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 102 2019-03
شاخص PMI تولید 51.6 2019-05
تولید صنعتی 7.9 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 6.4 2019-03
استفاده از ظرفیت 76.1 2019-03
تغییرات موجودی انبار 61524 2019-03
ثبت خودرو 84056 2019-04
سرعت اینترنت 7203 2017-03
آدرس های IP 2826875 2017-03
شاخص رقابتی 64.94 2018-12
رتبه رقابتی 45 2018-12
تولید مس 197834 2018-09
شاخص فساد مالی 38 2018-12
رتبه فساد مالی 89 2018-12
آسانی کسب و کار 73 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 128 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.4 2019-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.7 2019-04
هزینه های مصرف کننده 1442320 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 2401318 2019-03
قیمت گازوئیل 0.45 2019-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 209 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اندونزی - شاخص های اقتصادی.