اندونزی

بازارها آخرین مرجع
پول 14139 2019-10
بازار سهام 6192 2019-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.14 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.05 2019-06
نرخ بیکاری 5.01 2019-03
نرخ تورم 3.39 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.27 2019-09
نرخ بهره 5.25 2019-09
موازنه تجاری -160 2019-09
حساب جاری -8443 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.8 2018-12
بودجه دولت -1.76 2018-12
اطمینان کسب و کار 109 2019-06
شاخص PMI تولید 49.1 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 122 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.1 2019-08
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.05 2019-06
تولید ناخالص داخلی 1042 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2735192 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 869896 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 4285 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11606 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 88694 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 267906 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 564982 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 198664 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 51156 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 36954 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.01 2019-03
افراد شاغل 127067835 2018-12
افراد بیکار 6871264 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 69.2 2018-12
حداقل دستمزد 3.94 2019-01
دستمزد در تولید 2653268 2019-03
جمعیت 264 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 58 2018-12
هزینه زندگی خانواده 2954800 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1456700 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5017000 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3427900 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.39 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.27 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 138 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 130 2019-09
اندازه اصل تورم 3.32 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 145 2019-06
قیمت تولید 167 2019-09
قیمت صادرات 157 2019-08
قیمت واردات 148 2019-08
تورم مواد غذایی 5.42 2019-09
CPI مسکن آب و برق 133 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 133 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده 0.9 2019-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.25 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 5.8 2019-10
عرضه پول M0 622452 2019-08
عرضه پول M1 1475199 2019-08
عرضه پول M2 5934216 2019-08
ذخایر ارزی 124300 2019-09
وام به بخش خصوصی 4775245 2019-08
نرخ بهره سپرده 4.5 2019-09
نسبت ذخیره نقدی 6 2019-07
نرخ وام 6 2019-09
میزان رشد وام 9.58 2019-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -160 2019-09
حساب جاری -8443 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2018-12
صادرات 14098 2019-09
واردات 14258 2019-09
بدهی خارجی 391828 2019-06
رابطه مبادله 106 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 105 2019-06
حواله 2898 2019-06
ورود توریست 1555346 2019-08
ذخایر طلا 78.54 2019-09
تولید نفت خام 736 2019-06
شاخص تروریسم 4.54 2017-12
فروش اسلحه 15 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.8 2018-12
بودجه دولت -1.76 2018-12
ارزش بودجه دولت -259900 2018-12
هزینه های دولت 209394 2019-06
درآمدهای دولت 1894700 2018-12
هزینه های مالی 2202200 2018-12
ارزیابی اعتبار 46.31
مخارج نظامی 7661 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 9.74 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 109 2019-06
شاخص PMI تولید 49.1 2019-09
تولید صنعتی 14.7 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 7.2 2019-08
استفاده از ظرفیت 75.42 2019-09
تغییرات موجودی انبار 59180 2019-06
ثبت خودرو 92938 2019-09
سرعت اینترنت 7203 2017-03
آدرس های IP 2826875 2017-03
تولید خودرو 1055774 2018-12
شاخص رقابتی 64.63 2019-12
رتبه رقابتی 50 2019-12
شاخص فساد مالی 38 2018-12
رتبه فساد مالی 89 2018-12
آسانی کسب و کار 73 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 122 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.1 2019-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.1 2019-08
هزینه های مصرف کننده 1467542 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 2477053 2019-08
قیمت گازوئیل 0.45 2019-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.9 2019-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 210 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اندونزی - شاخص های اقتصادی.