اندونزی

بازارها آخرین مرجع
پول 14235 2019-08
بازار سهام 6264 2019-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.34 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.05 2019-06
نرخ بیکاری 5.01 2019-03
نرخ تورم 3.32 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.31 2019-07
نرخ بهره 5.75 2019-07
موازنه تجاری -60 2019-07
حساب جاری -8443 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.8 2018-12
بودجه دولت -1.76 2018-12
اطمینان کسب و کار 109 2019-06
شاخص PMI تولید 49.6 2019-07
ضریب اطمینان مصرف کننده 125 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -6.5 2019-06
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.05 2019-06
تولید ناخالص داخلی 1042 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2735192 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 869896 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 4285 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11606 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 88694 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 267906 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 564982 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 198664 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 51156 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 36954 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.01 2019-03
افراد شاغل 127067835 2018-12
افراد بیکار 6871264 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 69.2 2018-12
حداقل دستمزد 3.94 2019-01
دستمزد در تولید 2653268 2019-03
جمعیت 264 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 58 2018-12
هزینه زندگی خانواده 2954800 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1456700 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5017000 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3427900 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.32 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.31 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 139 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 129 2019-07
اندازه اصل تورم 3.18 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 145 2019-06
قیمت تولید 168 2019-06
قیمت صادرات 159 2019-06
قیمت واردات 150 2019-06
تورم مواد غذایی 4.85 2019-07
CPI مسکن آب و برق 133 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 134 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده 1.93 2019-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.75 2019-07
نرخ بهره بین بانکی 6.35 2019-08
عرضه پول M0 635360 2019-06
عرضه پول M1 1523526 2019-06
عرضه پول M2 5918515 2019-06
ذخایر ارزی 125900 2019-07
وام به بخش خصوصی 4766613 2019-06
نرخ بهره سپرده 5 2019-07
نسبت ذخیره نقدی 6 2019-07
نرخ وام 6.5 2019-07
میزان رشد وام 9.92 2019-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -60 2019-07
حساب جاری -8443 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2018-12
صادرات 15451 2019-07
واردات 15514 2019-07
بدهی خارجی 387592 2019-03
رابطه مبادله 106 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 105 2019-06
حواله 2761 2019-03
ورود توریست 1454141 2019-06
ذخایر طلا 78.5 2019-06
تولید نفت خام 759 2019-04
شاخص تروریسم 4.54 2017-12
فروش اسلحه 15 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.8 2018-12
بودجه دولت -1.76 2018-12
ارزش بودجه دولت -259900 2018-12
هزینه های دولت 209394 2019-06
درآمدهای دولت 1894700 2018-12
هزینه های مالی 2202200 2018-12
ارزیابی اعتبار 46.31
مخارج نظامی 7661 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 9.74 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 109 2019-06
شاخص PMI تولید 49.6 2019-07
تولید صنعتی 2.6 2019-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.6 2019-05
استفاده از ظرفیت 77.18 2019-06
تغییرات موجودی انبار 59180 2019-06
ثبت خودرو 59548 2019-06
سرعت اینترنت 7203 2017-03
آدرس های IP 2826875 2017-03
شاخص رقابتی 64.94 2018-12
رتبه رقابتی 45 2018-12
تولید مس 197834 2018-09
شاخص فساد مالی 38 2018-12
رتبه فساد مالی 89 2018-12
آسانی کسب و کار 73 2018-12
تولید طلا 11112 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 125 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -6.5 2019-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.8 2019-06
هزینه های مصرف کننده 1467542 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 2445720 2019-05
قیمت گازوئیل 0.46 2019-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 210 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اندونزی - شاخص های اقتصادی.