اندونزی

Markets Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Currency 14580.00 15093 15145 15198 15252 15467
Stock Market 6169.84 5870 5796 5723 5650 5371
Government Bond 10Y 8.07 8.12 8.22 8.31 8.41 8.82
Overview Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Growth Rate 3.09 -1.2 -0.3 3.4 2.6 -0.8
GDP Annual Growth Rate 5.17 5.2 5.1 4.9 5.2 5.3
Unemployment Rate 5.34 5 5.4 5.4 5.4 5.3
Inflation Rate 3.23 3.6 3.8 3.9 4.2 3.8
Inflation Rate Mom 0.27 0.6 0.5 0.7 0.8 0.5
Interest Rate 6.00 6 6 6 6.5 5.75
Balance of Trade -1819.90 -200 -600 300 1500 300
Current Account -8846.10 -1400 -5660 -5000 -3900 -3100
Current Account to GDP -1.70 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3 -2.2
Government Debt to GDP 28.70 29.3 30.9 30.9 30.9 32.2
Government Budget -2.50 -2.3 -2.4 -2.4 -2.4 -2.3
Business Confidence 108.05 107 107 106 106 108
Manufacturing PMI 50.40 50.5 51 51.2 50.9 51.5
Consumer Confidence 122.70 123 123 122 122 128
Retail Sales MoM -1.60 5.1 3.6 6.4 -0.4 3.4
Corporate Tax Rate 25.00 25 25 25 25 25
Personal Income Tax Rate 30.00 30 30 30 30 30
GDP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Growth Rate 3.09 -1.2 -0.3 3.4 2.6 -0.8
GDP Annual Growth Rate 5.17 5.2 5.1 4.9 5.2 5.3
GDP 1015.54 1070 1126 1126 1126 1150
GDP Constant Prices 2684193.60 2639396 2626029 2731281 2739092 2921027
Gross Fixed Capital Formation 880777.29 907323 862440 869143 871628 1004137
GDP per capita 4130.66 4251 4332 4332 4332 4567
GDP per capita PPP 11188.74 11406 11733 11733 11733 12037
GDP From Agriculture 82332.00 46079 88891 88231 88484 50996
GDP From Construction 265600.00 276867 263880 265862 279411 306410
GDP From Manufacturing 559400.00 558020 561392 572849 588489 617562
GDP From Mining 200700.00 206251 204828 208990 211136 228259
GDP From Services 47654.30 46830 47308 48811 48950 51826
GDP From Utilities 36766.40 36735 35891 37386 37493 40655
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Unemployment Rate 5.34 5 5.4 5.4 5.4 5.3
Employed Persons 127067835.00 127067835 128000000 128000000 128000000 129000000
Unemployed Persons 6871264.00 6871264 6775000 6775000 6775000 6610000
Labor Force Participation Rate 69.20 69.2 69.3 69.3 69.3 69.1
Minimum Wages 3.60 3.6 3.8 3.8 3.8 4.1
Wages in Manufacturing 2703980.52 2630000 2740000 2740000 2850000 3100000
Population 261.90 264 266 266 266 271
Retirement Age Women 58.00 58 58 58 58 58
Retirement Age Men 58.00 58 58 58 58 58
Living Wage Family 2954800.00 3000000 3150000 3150000 3150000 3230000
Living Wage Individual 1456700.00 1740000 1820000 1820000 1820000 1890000
Wages Low Skilled 3427900.00 3200000 3270000 3270000 3270000 3330000
Wages High Skilled 5017000.00 5100000 5240000 5240000 5240000 5310000
Prices Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation Rate 3.23 3.6 3.8 3.9 4.2 3.8
Inflation Rate Mom 0.27 0.6 0.5 0.7 0.8 0.5
Consumer Price Index CPI 134.56 136 137 139 139 147
Core Consumer Prices 126.31 126 127 128 129 135
Core Inflation Rate 3.03 2.8 2.9 2.8 2.7 3.5
GDP Deflator 142.90 143 144 145 146 151
Producer Prices 165.83 170 174 176 178 189
Export Prices 172.80 170 171 173 175 182
Import Prices 151.51 152 153 155 156 162
Food Inflation 4.25 4.6 4 3.5 3.8 4
Producer Prices Change 5.06 6.9 7.1 6.8 6.5 5
CPI Housing Utilities 130.87 132 133 134 135 143
CPI Transportation 132.09 146 146 137 136 158
Money Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Interest Rate 6.00 6 6 6 6.5 5.75
Interbank Rate 7.70 7.71 7.71 7.71 8.21 7.46
Money Supply M0 581591.77 620000 634000 645000 582000 650000
Money Supply M1 1410498.00 1450000 1462000 1436000 1452000 1470000
Money Supply M2 5666500.00 5720000 5830000 5910000 5990000 6270000
Foreign Exchange Reserves 117200.00 116300 115900 115400 115800 172000
Loans to Private Sector 4523542.00 4510000 4620000 4690000 4750000 4950000
Deposit Interest Rate 5.25 5.25 5.25 5.25 5.75 5
Lending Rate 6.75 6.75 6.75 6.75 7.25 6.5
Loan Growth 13.35 6.8 6.4 5.9 5.7 5.9
Cash Reserve Ratio 6.50 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Trade Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Balance of Trade -1819.90 -200 -600 300 1500 300
Current Account -8846.10 -1400 -5660 -5000 -3900 -3100
Current Account to GDP -1.70 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3 -2.2
Imports 17620.00 13900 15100 13700 13200 16200
Exports 15800.00 15600 14500 14000 14700 16500
External Debt 359793.63 380000 410000 410000 410000 420000
Terms of Trade 114.07 112 112 112 113 112
Foreign Direct Investment 89.10 94.7 94.2 93.8 94.5 98.8
Remittances 2711.00 2530 2490 2450 2510 2610
Tourist Arrivals 1292118.00 1510000 1490000 1470000 1520000 1580000
Gold Reserves 80.60 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6
Crude Oil Production 787.00 787 791 794 797 805
Weapons Sales 102.00 99 97 97 97 95
Government Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Government Debt to GDP 28.70 29.3 30.9 30.9 30.9 32.2
Government Budget -2.50 -2.3 -2.4 -2.4 -2.4 -2.3
Government Budget Value -347356.70 -319636 -390000 -390000 -390000 -297086
Government Spending 205839.31 285134 153539 203104 203684 315559
Government Revenues 1656890.70 1670000 1700000 1700000 1700000 1720000
Fiscal Expenditure 2004247.20 2040000 2090000 2090000 2090000 2130000
Military Expenditure 7910.80 7930 7950 7950 7950 7980
Taxes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate Tax Rate 25.00 25 25 25 25 25
Personal Income Tax Rate 30.00 30 30 30 30 30
Sales Tax Rate 10.00 10 10 10 10 10
Social Security Rate 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74
Social Security Rate For Companies 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
Social Security Rate For Employees 4.00 4 4 4 4 4
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Business Confidence 108.05 107 107 106 106 108
Manufacturing PMI 50.40 50.5 51 51.2 50.9 51.5
Industrial Production 1.50 4.7 5.3 6 5.7 6.6
Industrial Production Mom -0.50 2.4 1.5 -0.6 0.7 1.8
Capacity Utilization 75.33 77.7 78.1 78.5 78.7 79.8
Changes in Inventories 45518.35 -26800 61500 48200 25400 -29600
Car Registrations 106050.00 98000 102000 75000 97000 109000
Copper Production 218520.00 280000 274000 269000 266000 268000
Consumer Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Consumer Confidence 122.70 123 123 122 122 128
Retail Sales MoM -1.60 5.1 3.6 6.4 -0.4 3.4
Retail Sales YoY 2.90 4.3 3.9 3.6 2.8 5.1
Consumer Spending 1440841.50 1443537 1443588 1463003 1467187 1597567
Consumer Credit 2312963.00 2290000 2310000 2330000 2350000 2460000
Households Debt To GDP 17.00 16.9 16.8 16.8 16.8 17
Gasoline Prices 0.44 0.41 0.41 0.4 0.39 0.36
Housing Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Housing Index 207.69 209 210 210 212 217


اندونزی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.