هند - جمعیت

India Population
width
height
Forecast Data Chart

هند کار آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 6.00 5.00 8.30 3.53 در صد
افراد شاغل 29579.00 28999.00 29579.00 17491.00 هزار
افراد بیکار 44.85 48.26 48.26 5.10 میلیون
نرخ مشارکت نیروی کار 49.80 50.40 63.70 49.80 در صد
جمعیت 1298.04 1283.60 1298.04 359.00 میلیون
سن بازنشستگی زنان 60.00 60.00 60.00 60.00
سن بازنشستگی مردان 60.00 60.00 60.00 60.00
هزینه زندگی خانواده 19400.00 19200.00 19400.00 19200.00 INR / ماه
هزینه زندگی انفرادی 10300.00 10100.00 10300.00 10100.00 INR / ماه
حداقل دستمزد 176.00 176.00 176.00 137.00 INR / روز
دستمزد 272.19 255.65 272.19 3.87 INR / روز
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 43200.00 46200.00 47300.00 43200.00 INR / ماه
دستمزد در تولید 347.30 322.07 347.30 4.86 INR / روز
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10900.00 11300.00 13500.00 10900.00 INR / ماه
نرخ بیکاری جوانان 23.70 23.10 23.70 22.90 در صد
نرخ اشتغال 46.80 47.80 50.80 46.80 در صد


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - هند - جمعیت.