مجارستان

بازارها آخرین مرجع
پول 284 2019-04
بازار سهام 42810 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.25 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.1 2018-12
نرخ بیکاری 3.6 2019-02
نرخ تورم 3.7 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-03
نرخ بهره 0.9 2019-03
موازنه تجاری 284000 2019-02
حساب جاری -349 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.6 2017-12
بودجه دولت -2.2 2018-12
اطمینان کسب و کار 12.1 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.7 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.9 2019-02
نرخ مالیات شرکت 9 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 139 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7377784 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1877569 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 15648 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26778 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 214793 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 306893 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1342380 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 979661 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3951228 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 319367 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.6 2019-02
افراد شاغل 4497385 2019-01
افراد بیکار 168150 2019-01
نرخ بیکاری بلند مدت 1.4 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 11.6 2019-01
هزینه های کار 121 2018-12
پست های خالی شغلی 83337 2018-12
دستمزد 343469 2019-01
حداقل دستمزد 464 2019-06
رشد دستمزد 10.6 2019-01
جمعیت 9.78 2018-12
سن بازنشستگی زنان 64 2019-12
سن بازنشستگی مردان 64 2019-12
تغییر اشتغال 0.5 2018-09
نرخ اشتغال 60.6 2019-01
استخدام تمام وقت 4227 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.87 2019-01
هزینه زندگی خانواده 221500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 144800 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 190 2018-12
بهره وری 122 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 281600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 140400 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.7 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1300 2019-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2019-02
قیمت مصرف کننده اصلی 439 2019-03
اندازه اصل تورم 3.8 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 158 2018-12
قیمت تولید 103 2019-02
تغییر قیمت تولید کننده 2.7 2019-02
قیمت صادرات 103 2019-01
قیمت واردات 104 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-03
تورم مواد غذایی 5.2 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.9 2019-03
نرخ بهره بین بانکی 0.16 2019-04
عرضه پول M0 7053 2019-03
عرضه پول M1 22065 2019-02
عرضه پول M2 25259 2019-02
عرضه پول M3 25384 2019-02
ترازنامه بانک 40460 2018-12
ذخایر ارزی 27475 2019-03
وام به بخش خصوصی 7317 2018-09
نرخ بهره سپرده -0.05 2019-03
نسبت ذخیره نقدی 1 2019-01
ترازنامه بانک مرکزی 10663 2019-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 132 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 284000 2019-02
حساب جاری -349 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-12
صادرات 2900000 2019-02
واردات 2616000 2019-02
بدهی خارجی 106220 2018-12
رابطه مبادله 99.04 2019-01
گردش سرمایه -574 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2085 2018-12
حواله 324 2018-12
ذخایر طلا 31.5 2019-03
تولید نفت خام 16 2018-12
شاخص تروریسم 0.36 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.6 2017-12
بودجه دولت -2.2 2018-12
ارزش بودجه دولت -209 2019-03
هزینه های دولت 742828 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.5 2017-12
درآمدهای دولت 948938 2019-02
بدهی های دولت 28623 2019-02
هزینه های مالی 1116514 2019-02
درخواست پناهندگی 45 2019-01
ارزیابی اعتبار 46.98
مخارج نظامی 1350 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 27 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 42 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 12.1 2019-03
تولید صنعتی 5.9 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.5 2018-12
تولید صنعتی 4 2018-11
میزان سفارشات جدید 106 2019-02
تغییرات موجودی انبار 258742 2018-12
ثبت خودرو 11227 2019-02
سرعت اینترنت 14814 2017-03
آدرس های IP 2456014 2017-03
شاخص رقابتی 64.31 2018-12
رتبه رقابتی 48 2018-12
شاخص فساد مالی 46 2018-12
رتبه فساد مالی 64 2018-12
آسانی کسب و کار 53 2018-12
تولید الکتریسیته 2378 2019-02
شاخص PMI تولید 52.4 2019-03
استخراج معدن 36.6 2018-11
تولید فولاد 156 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.7 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.9 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.4 2019-02
هزینه های مصرف کننده 4361107 2018-12
پس انداز های شخصی 12.12 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 6169 2019-02
نرخ وام بانکی 0.9 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 716 2019-02
قیمت گازوئیل 1.32 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 18.2 2018-09
بدهی خانوار به درآمد 33.39 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 48 2019-02
شاخص مسکن 135 2018-12
جواز ساختمان 1119 2019-02
نرخ مالکیت مسکن 85.3 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مجارستان - شاخص های اقتصادی.