هنگ کنگ

بازارها آخرین مرجع
پول 7.84 2019-08
بازار سهام 25734 2019-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.07 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.4 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.5 2019-06
نرخ بیکاری 2.8 2019-06
نرخ تورم 3.3 2019-06
نرخ بهره 2.5 2019-08
موازنه تجاری -55200 2019-06
حساب جاری 36570 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12
بودجه دولت 2.1 2018-12
اطمینان کسب و کار -8 2019-09
شاخص PMI تولید 43.8 2019-07
ضریب اطمینان مصرف کننده 100 2019-03
نرخ مالیات شرکت 16.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.4 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.5 2019-06
تولید ناخالص داخلی 363 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 657429 2019-06
تولید ناخالص ملی 699293 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 131070 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 38785 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57322 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 406 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33759 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6517 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 117824 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 598382 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 39028 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7936 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.8 2019-06
افراد شاغل 3871 2019-06
افراد بیکار 114 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 60.7 2019-06
بهره وری 107 2018-12
پست های خالی شغلی 79579 2019-03
دستمزد 16928 2019-03
حداقل دستمزد 34.5 2018-05
دستمزد در تولید 223 2019-03
جمعیت 7.48 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 5.2 2019-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.3 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 2019-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2019-06
قیمت تولید 113 2019-03
قیمت صادرات 104 2019-06
قیمت واردات 104 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-06
تورم مواد غذایی 5.6 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده 0.8 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.5 2019-08
نرخ بهره بین بانکی 2.38 2019-08
عرضه پول M0 482846 2019-06
عرضه پول M1 2428901 2019-06
عرضه پول M2 14536903 2019-06
عرضه پول M3 14594039 2019-06
ترازنامه بانک 24141236 2019-06
ذخایر ارزی 448500 2019-07
وام به بخش خصوصی 10131579 2019-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -55200 2019-06
حساب جاری 36570 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2018-12
صادرات 309607 2019-06
واردات 364794 2019-06
رابطه مبادله 100 2019-06
گردش سرمایه -5018 2019-03
ورود توریست 5143734 2019-06
ذخایر طلا 2.1 2019-06
بدهی خارجی 12695300 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16469 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12
بودجه دولت 2.1 2018-12
ارزش بودجه دولت -42722 2019-06
هزینه های دولت 67949 2019-06
درآمدهای دولت 67340 2019-06
هزینه های مالی 110062 2019-06
ارزیابی اعتبار 94.92
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 16.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -8 2019-09
شاخص PMI تولید 43.8 2019-07
تولید صنعتی 1.4 2019-03
تغییرات موجودی انبار -3713 2019-06
ورشکستگی 6159 2019-06
ثبت خودرو 3392 2019-06
سرعت اینترنت 21909 2017-03
آدرس های IP 3132077 2017-03
شاخص رقابتی 82.25 2018-12
رتبه رقابتی 7 2018-12
شاخص فساد مالی 76 2018-12
رتبه فساد مالی 14 2018-12
آسانی کسب و کار 4 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 100 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی -7.6 2019-06
هزینه های مصرف کننده 478982 2019-06
پس انداز های شخصی 0.13 2019-07
نرخ وام بانکی 5.13 2019-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 72.2 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -12.5 2019-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 185 2019-05
نرخ مالکیت مسکن 49.2 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هنگ کنگ - شاخص های اقتصادی.