تعطیلات - اطلاعات - شاخص های اقتصادی


Nov/14
Guinea Bissau Readjustment Movement Day
Nov/15
Palestine روز استقلال
Ivory Coast National Peace Day
Brazil روز جمهوری
Nov/17
Congo روز ارتش
Czech Republic روز آزادی و دموکراسی
Slovakia مبارزه برای آزادی و دموکراسی روز
Azerbaijan National Revival Day
Mali Prophet's Baptism
Nov/18
Morocco روز استقلال
Oman روز ملی
Mexico روز انقلاب
Latvia روز ملی
Haiti Vertières Day
Argentina National Sovereignty Day
Nov/19
Belize Garifuna Settlement Day
Oman Sultan's Birthday
Monaco The Fête du Prince
Puerto Rico روز کشف
Bhutan Descending Day Of Lord Buddha
Nov/20
Brazil روز آگاهی سیاه
Nov/21
Ukraine Dignity and Freedom Day
Myanmar روز ملی
Nov/22
Lebanon روز استقلال
Nov/23
Georgia St George's Day
Japan Labour Thanksgiving Day
Nov/25
Bosnia and Herzegovina روز ملی
Suriname روز استقلال
Nov/26
Mongolia روز جمهوری
Nov/28
Mauritania روز استقلال
Panama Independence from Spain Day
Republic of the Congo روز جمهوری
Puerto Rico روز شکرگزاری
United States روز شکرگزاری
Chad روز جمهوری
East Timor Proclamation of Independence Day
Albania Flag and Independence Day
Palau روز شکرگزاری
Northern Mariana Islands روز شکرگزاری
Nov/29
Palau روز خانواده
Vanuatu روز وحدت
Liberia William Tubmans Birthday
Albania روز رهایی
Nov/30
Barbados روز استقلال
Romania St Andrew's Day
Philippines Bonifacio Day
Yemen روز استقلال
Dec/01
Romania روز ملی
Portugal Restoration of Independence
United Arab Emirates Commemoration Day
Chad روز آزادی و دموکراسی
Central African Republic روز ملی
Dec/02
Kazakhstan Day of the First President
Laos روز ملی
United Arab Emirates روز ملی
Tonga روز توپو من
Chad روز آزادی و دموکراسی
Dec/03
United Arab Emirates روز ملی
Dec/05
Thailand Father's Day
Dec/06
Spain روز قانون اساسی
Iran تولد حضرت محمد
Finland روز استقلال
Ghana Farmers Day
Dec/07
East Timor روز یادبود
Dec/08
Argentina روز Imaculate مفهوم
East Timor روز مفهوم زناشویی
Austria مفهوم معصوم
Chile روز Imaculate مفهوم
Albania روز ملی جوانان
Andorra مفهوم معصوم
Italy مفهوم معصوم
Equatorial Guinea مفهوم معصوم
Liechtenstein مفهوم معصوم
Colombia روز Imaculate مفهوم
Macau جشن مفهوم بی نظیر
Monaco مفهوم معصوم
Portugal مفهوم معصوم
Panama روز مادر
Seychelles مفهوم معصوم
Nicaragua روز Imaculate مفهوم
Peru روز Imaculate مفهوم
Paraguay ویرجین Caacupe
Malta مفهوم معصوم
Spain مفهوم معصوم
Macedonia St Clement of Ohrid Day
San Marino مفهوم معصوم
Philippines Immaculate Conception of Mary
Uzbekistan روز قانون اساسی
Venezuela روز مفهوم زناشویی
Northern Mariana Islands روز قانون اساسی
Dec/09
Seychelles مفهوم معصوم
Monaco Immaculate Conception Holiday
Macedonia St Clement of Ohrid Holiday
Equatorial Guinea مفهوم معصوم
Albania National Youth Holiday
Tanzania روز جمهوری
Antigua and Barbuda روز قهرمانان ملی
Dec/10
Cambodia روز بین المللی حقوق بشر
Kiribati روز جهانی حقوق بشر
Thailand روز قانون اساسی
Namibia National Women's Day
Dec/11
Burkina Faso Proclamation of Independence Day
Sri Lanka Unduvap - پر شده - ماه - پویا - روز
Madagascar روز جمهوری
Dec/12
Turkmenistan روز خنثی
Mexico بانک تعطیلات
Mexico روز خدای بزرگ گوادالوپ
Kenya روز جمهوری
Dec/13
Malta روز جمهوری
St Lucia روز ملی
Dec/16
South Africa روز تطبیق
Kazakhstan روز استقلال
Bangladesh روز پیروزی
Bahrain روز ملی
Dec/17
Bahrain روز ملی
Bhutan روز ملی
Kazakhstan روز استقلال
South Africa روز تطبیق
Dec/18
Qatar روز ملی
Niger روز جمهوری
Romania Day of Ethnic Minorities
Dec/20
Maldives The Day Maldives Embraced Islam
Macau روز تأسیس
Dec/21
Sao Tome and Principe São Tomé Day
Dec/22
Hong Kong Winter Solstice Festival
Nepal Udhauli Parva
Macau Winter Solstice
Zimbabwe روز وحدت
Dec/24
Slovakia شب کریسمس
Macau شب کریسمس
Sweden شب کریسمس
Philippines شب کریسمس
San Marino شب کریسمس
Lithuania شب کریسمس
Finland شب کریسمس
Denmark شب کریسمس
Luxembourg شب کریسمس
Estonia شب کریسمس
Brazil شب کریسمس
Andorra شب کریسمس
Austria شب کریسمس
Bulgaria شب کریسمس
Czech Republic شب کریسمس
Latvia شب کریسمس
Iceland شب کریسمس
El Salvador شب کریسمس
Indonesia روز کریسمس
Liechtenstein شب کریسمس
Libya روز استقلال
Dec/25
Haiti روز کریسمس
Honduras روز کریسمس
Estonia روز کریسمس
Costa Rica روز کریسمس
Cape Verde روز کریسمس
Cayman Islands روز کریسمس
Central African Republic روز کریسمس
Chad روز کریسمس
Belize روز کریسمس
Belgium روز کریسمس
Benin روز کریسمس
Bermuda روز کریسمس
Bolivia روز کریسمس
Aruba روز کریسمس
Argentina روز کریسمس
Luxembourg روز کریسمس
Lithuania روز کریسمس
Denmark روز کریسمس
Djibouti روز کریسمس
Dominica روز کریسمس
East Timor روز کریسمس
Dominican Republic روز کریسمس
Australia روز کریسمس
Finland روز کریسمس
Germany روز کریسمس
Hungary روز کریسمس
Chile روز کریسمس
Brazil روز کریسمس
Brunei روز کریسمس
Andorra روز کریسمس
Albania روز کریسمس
Italy روز کریسمس
Kenya روز کریسمس
Kiribati روز کریسمس
Jamaica روز کریسمس
Ivory Coast روز کریسمس
France روز کریسمس
India روز کریسمس
Austria روز کریسمس
Antigua and Barbuda روز کریسمس
Angola روز کریسمس
Bahamas روز کریسمس
Bangladesh روز کریسمس
Barbados روز کریسمس
Belarus روز کاتولیک کریسمس
Cyprus روز کاتولیک کریسمس
Kosovo روز کاتولیک کریسمس
Liechtenstein روز کریسمس
Liberia روز کریسمس
Lesotho روز کریسمس
Lebanon روز کریسمس
Indonesia روز کریسمس
Greece روز کریسمس
Guatemala روز کریسمس
Grenada روز کریسمس
Guyana روز کریسمس
Guinea روز کریسمس
Guinea Bissau روز کریسمس
Equatorial Guinea روز کریسمس
Eritrea روز کریسمس
El Salvador روز کریسمس
Botswana روز کریسمس
Jordan روز کریسمس
Colombia روز کریسمس
Comoros روز کریسمس
Congo روز کریسمس
Ecuador روز کریسمس
Canada روز کریسمس
Ghana روز کریسمس
Croatia روز کریسمس
Cuba روز کریسمس
Cameroon روز کریسمس
Iceland روز کریسمس
Latvia روز کریسمس
Czech Republic روز کریسمس
Burundi روز کریسمس
Bulgaria روز کریسمس
Burkina Faso روز کریسمس
Fiji روز کریسمس
Hong Kong روز کریسمس
Gambia روز کریسمس
Gabon روز کریسمس
Isle of Man روز کریسمس
Ireland روز کریسمس
San Marino روز کریسمس
Pakistan Quaid-e-Azam Day
Greenland روز کریسمس
Bosnia and Herzegovina روز کاتولیک کریسمس
Iraq روز کریسمس
United States روز کریسمس
Macau روز کریسمس
Moldova روز کاتولیک کریسمس
Monaco روز کریسمس
Norway روز کریسمس
Pakistan روز کریسمس
Portugal روز کریسمس
Puerto Rico روز کریسمس
Singapore روز کریسمس
Tanzania روز کریسمس
Palestine روز کریسمس
Panama روز کریسمس
Papua New Guinea روز کریسمس
Mozambique روز کریسمس
Republic Of The Congo روز کریسمس
Slovakia روز کریسمس
United Kingdom روز کریسمس
Malaysia روز کریسمس
Paraguay روز کریسمس
South Africa روز کریسمس
Peru روز کریسمس
New Zealand روز کریسمس
Nicaragua روز کریسمس
Mauritius روز کریسمس
Ukraine روز کاتولیک کریسمس
Suriname روز کریسمس
Swaziland روز کریسمس
Sierra Leone روز کریسمس
Seychelles روز کریسمس
Mexico روز کریسمس
Rwanda روز کریسمس
Sao Tome And Principe روز کریسمس
Samoa روز کریسمس
Switzerland روز کریسمس
Syria روز کریسمس
Uganda روز کریسمس
Netherlands روز کریسمس
Philippines روز کریسمس
New Caledonia روز کریسمس
Senegal روز کریسمس
Malta روز کریسمس
Mali روز کریسمس
Sri Lanka روز کریسمس
Tonga روز کریسمس
Togo روز کریسمس
Trinidad and Tobago روز کریسمس
Slovenia روز کریسمس
Solomon Islands روز کریسمس
Spain روز کریسمس
South Korea روز کریسمس
South Sudan روز کریسمس
Poland روز کریسمس
Nigeria روز کریسمس
Niger روز کریسمس
Sweden روز کریسمس
Romania روز کریسمس
Namibia روز کریسمس
Madagascar روز کریسمس
Malawi روز کریسمس
Myanmar روز کریسمس
Uruguay روز کریسمس
Vanuatu روز کریسمس
Venezuela روز کریسمس
Zimbabwe روز کریسمس
Zambia روز کریسمس
Micronesia روز کریسمس
Palau روز کریسمس
Northern Mariana Islands روز کریسمس
St Kitts and Nevis روز کریسمس
St Lucia روز کریسمس
Dec/26
Myanmar Kayin New Year Day
St Kitts and Nevis روز بوکس
Zimbabwe روز بوکس
Vanuatu روز خانواده
Samoa روز بوکس
Switzerland روز سنت استفان
Uganda روز بوکس
Rwanda روز بوکس
Solomon Islands روز شکرگزاری
Slovenia روز استقلال و واحد
Trinidad and Tobago روز بوکس
Tonga روز بوکس
Netherlands روز بوکس
Nigeria روز بوکس
Poland روز سنت استفان
Malawi روز بوکس
Namibia روز خانواده
Romania روز 2 کریسمس
Sweden روز بوکس
Sierra Leone روز بوکس
Swaziland روز بوکس
Suriname روز بوکس
New Zealand روز بوکس
South Africa روز حبس
United Kingdom روز بوکس
Papua New Guinea روز بوکس
Tanzania روز بوکس
Pakistan Day After Christmas
Norway روز بوکس
San Marino روز بوکس
Lesotho روز بوکس
Liechtenstein روز سنت استفان
Botswana روز بوکس
Guyana روز بوکس
Grenada روز بوکس
Greece روز سنت استفان
Ghana روز بوکس
Canada روز بوکس
Latvia روز بوکس
Iceland روز بوکس
Croatia روز سنت استفان
Ireland روز سنت استفان
Isle of Man روز بوکس
Fiji روز بوکس
Bulgaria تعطیلات کریسمس
Czech Republic روز سنت استفان
Cyprus روز بوکس
Barbados روز بوکس
Bahamas روز بوکس
Antigua and Barbuda روز بوکس
Austria روز سنت استفان
Jamaica روز بوکس
Kiribati روز بوکس
Kenya روز بوکس
Italy روز سنت استفان
Andorra روز بوکس
Hungary روز بوکس
Germany روز بوکس
Finland روز بوکس
Australia روز بوکس
Dominica روز بوکس
Denmark روز بوکس
Lithuania تعطیلات کریسمس
Luxembourg روز سنت استفان
Aruba روز بوکس
Bermuda روز بوکس
Belize روز بوکس
Cayman Islands روز بوکس
Estonia روز بوکس
Dec/27
North Korea روز قانون اساسی سوسیالیست کره شمالی
Dec/28
South Sudan روز جمهوری
Swaziland روز روز
Dec/29
Mongolia روز استقلال
Dec/30
Philippines روز ریزال
Nepal Tamu Losar
Dec/31
Myanmar New Year's Eve Day
Sweden شب سال نو
Philippines شب سال نو
Thailand شب سال نو
Nicaragua شب سال نو
Paraguay شب سال نو
San Marino شب سال نو
Greenland شب سال نو
Costa Rica بانک تعطیلات
Bangladesh بانک تعطیلات
Japan بانک تعطیلات
Latvia شب سال نو
Iceland شب سال نو
Liechtenstein شب سال نو
Indonesia Trading Holiday
El Salvador شب سال نو
Armenia شب سال نو
Haiti شب سال نو
East Timor روز قهرمانان ملی
Azerbaijan World Azerbaijanis Solidarity Day
Chile بانک تعطیلات
Andorra شب سال نو
Venezuela شب سال نو