گواتمالا

Markets Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Currency 7.75 7.7 7.71 7.73 7.74 7.8
Overview Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Annual Growth Rate 3.30 2.8 2.6 3 3.2 3.4
Unemployment Rate 2.30 3.6 3.8 3.8 4 3.7
Inflation Rate 4.34 4.1 3.9 4.2 4.4 4.2
Interest Rate 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.5
Balance of Trade -764.90 -1025 -600 -890 -700 -1200
Current Account 105.60 70 420 310 -100 -300
Current Account to GDP 1.50 -0.3 -1.2 -1.2 -1.2 0.4
Government Debt to GDP 24.76 25 27.4 27.4 27.4 27
Government Budget -1.30 -1.6 -1.4 -1.4 -1.4 -1.3
Personal Income Tax Rate 7.00 7 7 7 7 7
Corporate Tax Rate 25.00 25 25 25 25 25
GDP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Annual Growth Rate 3.30 2.8 2.6 3 3.2 3.4
GDP 75.62 79.02 85.3 85.3 85.3 96.2
GDP Constant Prices 64367.50 69955 64077 66299 66427 74648
Gross Fixed Capital Formation 37197.60 38239 38165 38314 38388 40805
GDP per capita 3124.21 3190 3260 3260 3260 3340
GDP per capita PPP 7423.81 7500 7685 7685 7571 7770
GDP From Agriculture 8039.00 10840 8364 8280 8296 11567
GDP From Construction 1625.70 2332 1439 1674 1678 2488
GDP From Manufacturing 11100.50 11742 12027 11434 11456 12530
GDP From Mining 213.00 264 235 219 220 282
GDP From Public Administration 2950.70 3275 3055 3039 3045 3495
GDP From Transport 7406.00 7164 6727 7628 7643 7645
GDP From Utilities 2060.10 1954 1990 2122 2126 2085
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Unemployment Rate 2.30 3.6 3.8 3.8 4 3.7
Wages High Skilled 8230.00 8400 8400 7937 7937 8500
Wages Low Skilled 3180.00 3390 3390 3312 3316 3420
Living Wage Family 4850.00 4850 3660 4850 4850 3660
Prices Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation Rate 4.34 4.1 3.9 4.2 4.4 4.2
Consumer Price Index CPI 136.95 140 139 141 143 152
Inflation Expectations 4.39 4.4 4.3 4.4 4.5 4.6
Inflation Rate Mom 0.34 0.7 0.3 0.6 -0.2 0.6
Food Inflation 7.90 7.4 6.7 7.1 8.3 7.6
Cpi Housing Utilities 112.80 115 115 116 117 125
Money Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Interest Rate 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.5
Deposit Interest Rate 5.40 5.4 5.4 5.4 5.4 5.15
Trade Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Balance of Trade -764.90 -1025 -600 -890 -700 -1200
Current Account 105.60 70 420 310 -100 -300
Current Account to GDP 1.50 -0.3 -1.2 -1.2 -1.2 0.4
Exports 808.40 775 1000 860 880 770
Imports 1573.20 1800 1600 1750 1580 1970
Remittances 8192.20 9200 9500 9500 9500 9750
Foreign Direct Investment 244.10 276 288 251 260 285
Government Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Government Debt to GDP 24.76 25 27.4 27.4 27.4 27
Government Budget -1.30 -1.6 -1.4 -1.4 -1.4 -1.3
Government Budget Value 394.30 -5050 100 -1350 -1800 -4680
Government Spending 26287.20 27023 26971 27076 27128 28836
Government Revenues 6552.30 4650 5200 4700 4000 5120
Fiscal Expenditure 6158.00 9700 5100 6050 5800 9800
Taxes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Personal Income Tax Rate 7.00 7 7 7 7 7
Corporate Tax Rate 25.00 25 25 25 25 25
Sales Tax Rate 12.00 12 12 12 12 12
Social Security Rate 17.50 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
Social Security Rate For Companies 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
Social Security Rate For Employees 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Leading Economic Index 3.00 2.7 2.3 3.2 3.1 3.5
Consumer Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Consumer Spending 223095.10 229342 228896 229788 230234 244728
Gasoline Prices 0.89 0.88 0.86 0.85 0.83 0.77


گواتمالا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.