یونان

بازارها آخرین مرجع
پول 1.12 2019-10
بازار سهام 863 2019-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.84 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2019-06
نرخ بیکاری 16.9 2019-07
نرخ تورم -0.1 2019-09
نرخ بهره 0 2019-09
موازنه تجاری -1729 2019-08
حساب جاری 1280 2019-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 181 2018-12
بودجه دولت 1.1 2018-12
اطمینان کسب و کار 107 2019-09
شاخص PMI تولید 53.6 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.8 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.4 2019-07
نرخ مالیات شرکت 28 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2019-06
تولید ناخالص داخلی 218 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 48845 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5651 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 23558 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25141 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1870 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1542 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 5108 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9134 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 10005 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 16.9 2019-07
افراد شاغل 3918 2019-07
افراد بیکار 785 2019-07
استخدام تمام وقت 3594 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 362 2019-06
نرخ اشتغال 83.31 2019-07
نرخ بیکاری بلند مدت 12.5 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 33 2019-06
هزینه های کار 91.9 2019-06
پست های خالی شغلی 14343 2019-06
حداقل دستمزد 758 2019-12
جمعیت 10.74 2018-12
سن بازنشستگی زنان 67 2019-12
سن بازنشستگی مردان 67 2019-12
تغییر اشتغال 0.7 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 52.3 2019-06
هزینه زندگی خانواده 1070 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 595 2018-12
بهره وری 91.7 2019-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1510 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 717 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.1 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2019-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 98.4 2019-07
اندازه اصل تورم 0.2 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 96.8 2018-12
قیمت تولید 105 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده -2.6 2019-08
قیمت واردات 112 2019-08
CPI مسکن آب و برق 121 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 127 2019-09
تورم مواد غذایی -2.1 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 2.1 2019-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-09
نرخ بهره بین بانکی -0.42 2019-09
عرضه پول M0 27645 2019-08
عرضه پول M1 127435 2019-08
عرضه پول M2 183594 2019-08
عرضه پول M3 184143 2019-08
ترازنامه بانک 299893 2019-08
ذخایر ارزی 7537 2019-09
وام به بخش خصوصی 74790 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 103699 2019-07
میزان رشد وام -0.7 2019-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 123 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1729 2019-08
حساب جاری 1280 2019-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 2018-12
صادرات 2380 2019-08
واردات 4109 2019-08
بدهی خارجی 423049 2019-06
گردش سرمایه 979 2019-07
حواله 129 2019-07
ذخایر طلا 113 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 501 2019-07
شاخص تروریسم 4.29 2017-12
درآمد گردشگری 3645 2019-07
ورود توریست 3881844 2019-07
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 181 2018-12
بودجه دولت 1.1 2018-12
ارزش بودجه دولت 280 2019-08
هزینه های دولت 10101 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.7 2018-12
درآمدهای دولت 38531 2019-09
بدهی های دولت 356549 2019-06
هزینه های مالی 38644 2019-09
درخواست پناهندگی 4720 2019-05
ارزیابی اعتبار 9.78
مخارج نظامی 4934 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 41.06 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25.06 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 107 2019-09
شاخص PMI تولید 53.6 2019-09
تولید صنعتی -0.6 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.1 2019-07
تولید صنعتی -1.9 2019-07
استفاده از ظرفیت 73.7 2019-08
میزان سفارشات جدید -9 2019-08
ثبت خودرو 5899 2019-09
سرعت اینترنت 7862 2017-03
آدرس های IP 3133476 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1106 2019-06
شاخص رقابتی 62.58 2019-12
رتبه رقابتی 59 2019-12
شاخص فساد مالی 45 2018-12
رتبه فساد مالی 67 2018-12
آسانی کسب و کار 72 2018-12
تولید الکتریسیته 4980 2019-08
استخراج معدن -10.4 2019-07
تولید فولاد 40 2019-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.8 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.4 2019-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3 2019-07
هزینه های مصرف کننده 33116 2019-06
اعتبار بخش خصوصی 159777 2019-08
نرخ وام بانکی 4.08 2019-08
تسهیلات اعتباری خریدار 18053 2019-08
قیمت گازوئیل 1.76 2019-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 51.8 2019-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 64.4 2019-06
جواز ساختمان 1841 2019-07
نرخ مالکیت مسکن 73.5 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: یونان - شاخص های اقتصادی.