یونان

بازارها آخرین مرجع
پول 1.12 2019-04
بازار سهام 773 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.31 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2018-12
نرخ بیکاری 18.5 2019-01
نرخ تورم 0.9 2019-03
نرخ بهره 0 2019-04
موازنه تجاری -1653 2019-02
حساب جاری -990 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 181 2018-12
بودجه دولت 1.1 2018-12
اطمینان کسب و کار 101 2019-03
شاخص PMI تولید 54.7 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -31.6 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2019-02
نرخ مالیات شرکت 29 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی 200 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 47812 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4981 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 23027 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24574 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1946 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2382 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 4932 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9170 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8593 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 18.5 2019-01
افراد شاغل 3786 2019-01
افراد بیکار 925 2019-01
استخدام تمام وقت 3481 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 353 2018-12
نرخ اشتغال 80.37 2019-01
نرخ بیکاری بلند مدت 13.1 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 39.7 2019-01
هزینه های کار 93.5 2018-12
پست های خالی شغلی 13584 2018-09
حداقل دستمزد 758 2019-02
جمعیت 10.74 2018-12
سن بازنشستگی زنان 67 2019-12
سن بازنشستگی مردان 67 2019-12
تغییر اشتغال 0 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 51.7 2018-12
هزینه زندگی خانواده 1070 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 595 2018-12
بهره وری 93.1 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1510 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 717 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.9 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2019-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 97.5 2019-01
اندازه اصل تورم 0.2 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 96.8 2018-12
قیمت تولید 107 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 4.4 2019-03
قیمت واردات 103 2019-02
CPI مسکن آب و برق 121 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125 2019-03
تورم مواد غذایی 1.4 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 1.8 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-04
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2019-03
عرضه پول M0 27006 2019-02
عرضه پول M1 117862 2019-02
عرضه پول M2 172447 2019-02
عرضه پول M3 173104 2019-02
ترازنامه بانک 287334 2019-02
ذخایر ارزی 6517 2019-03
وام به بخش خصوصی 82767 2019-02
ترازنامه بانک مرکزی 109964 2018-11
میزان رشد وام -1.4 2019-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 132 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1653 2019-02
حساب جاری -990 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 2018-12
صادرات 2650 2019-02
واردات 4304 2019-02
بدهی خارجی 403411 2018-12
گردش سرمایه -615 2019-02
حواله 103 2018-11
ذخایر طلا 113 2019-03
تولید نفت خام 5 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 302 2019-01
شاخص تروریسم 4.29 2017-12
درآمد گردشگری 209 2019-02
ورود توریست 448274 2018-11
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 181 2018-12
بودجه دولت 1.1 2018-12
ارزش بودجه دولت -694 2019-02
هزینه های دولت 11112 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48 2017-12
درآمدهای دولت 12003 2019-03
بدهی های دولت 358949 2018-12
هزینه های مالی 12754 2019-03
درخواست پناهندگی 5065 2018-12
ارزیابی اعتبار 9.78
مخارج نظامی 4959 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 29 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 40.06 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.06 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 101 2019-03
شاخص PMI تولید 54.7 2019-03
تولید صنعتی 2.3 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.7 2019-02
تولید صنعتی 3.1 2019-02
استفاده از ظرفیت 70.3 2019-02
میزان سفارشات جدید -17 2019-02
ثبت خودرو 9517 2019-03
سرعت اینترنت 7862 2017-03
آدرس های IP 3133476 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1075 2018-12
شاخص رقابتی 62.1 2018-12
رتبه رقابتی 57 2018-12
شاخص فساد مالی 45 2018-12
رتبه فساد مالی 67 2018-12
آسانی کسب و کار 72 2018-12
تولید الکتریسیته 3958 2019-02
استخراج معدن 8.9 2019-02
تولید فولاد 120 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -31.6 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.3 2019-02
هزینه های مصرف کننده 32328 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 169732 2019-02
نرخ وام بانکی 4.45 2019-02
تسهیلات اعتباری خریدار 18406 2019-02
قیمت گازوئیل 1.78 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 53.6 2018-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 60.5 2018-12
جواز ساختمان 853 2019-01
نرخ مالکیت مسکن 73.3 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: یونان - شاخص های اقتصادی.