یونان

بازارها آخرین مرجع
پول 1.13 2019-02
بازار سهام 677 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.79 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2018-09
نرخ بیکاری 18.5 2018-11
نرخ تورم 0.4 2019-01
نرخ بهره 0 2019-01
موازنه تجاری -1697 2018-12
حساب جاری -1514 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 179 2017-12
بودجه دولت 0.8 2017-12
اطمینان کسب و کار 99.6 2019-01
شاخص PMI تولید 53.7 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده -28.3 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.8 2018-11
نرخ مالیات شرکت 29 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2018-09
تولید ناخالص داخلی 200 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 51452 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5171 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 23027 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24574 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1946 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1292 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 5152 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8970 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12300 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 18.5 2018-11
افراد شاغل 3794 2018-11
افراد بیکار 914 2018-11
استخدام تمام وقت 3557 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 337 2018-09
نرخ اشتغال 80.58 2018-11
نرخ بیکاری بلند مدت 13.1 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 39.1 2018-11
هزینه های کار 78.3 2018-09
پست های خالی شغلی 14466 2018-06
حداقل دستمزد 758 2019-02
جمعیت 10.74 2018-12
سن بازنشستگی زنان 67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 67 2018-12
تغییر اشتغال 0 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 52.2 2018-09
هزینه زندگی خانواده 1070 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 595 2018-12
بهره وری 98.5 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1510 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 717 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.4 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 99.1 2018-11
اندازه اصل تورم 0.1 2018-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 95 2017-12
قیمت تولید 103 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده -0.1 2018-12
قیمت واردات 99.08 2018-12
CPI مسکن آب و برق 120 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119 2019-01
تورم مواد غذایی 1.9 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-01
نرخ بهره بین بانکی -0.31 2019-01
عرضه پول M0 31761 2018-12
عرضه پول M1 123517 2018-12
عرضه پول M2 177746 2018-12
عرضه پول M3 178441 2018-12
ترازنامه بانک 292589 2018-12
ذخایر ارزی 6586 2019-01
وام به بخش خصوصی 82588 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 109964 2018-11
میزان رشد وام -1.8 2018-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 132 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1697 2018-12
حساب جاری -1514 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 2017-12
صادرات 2570 2018-12
واردات 4267 2018-12
بدهی خارجی 397352 2018-09
گردش سرمایه -1725 2018-12
حواله 103 2018-11
ذخایر طلا 113 2019-03
تولید نفت خام 4 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 287 2018-12
شاخص تروریسم 4.29 2017-12
درآمد گردشگری 326 2018-11
ورود توریست 448274 2018-11
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 179 2017-12
بودجه دولت 0.8 2017-12
ارزش بودجه دولت -4879 2018-12
هزینه های دولت 9607 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48 2017-12
درآمدهای دولت 53598 2018-12
بدهی های دولت 356034 2018-09
هزینه های مالی 55990 2018-12
درخواست پناهندگی 5585 2018-06
ارزیابی اعتبار 9.78
مخارج نظامی 4959 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 29 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 40.06 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.06 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 99.6 2019-01
شاخص PMI تولید 53.7 2019-01
تولید صنعتی 1.1 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.1 2018-12
تولید صنعتی -0.2 2018-12
استفاده از ظرفیت 71.5 2018-12
میزان سفارشات جدید -17 2018-12
ثبت خودرو 9198 2019-01
سرعت اینترنت 7862 2017-03
آدرس های IP 3133476 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1321 2018-09
شاخص رقابتی 62.1 2018-12
رتبه رقابتی 57 2018-12
شاخص فساد مالی 45 2018-12
رتبه فساد مالی 67 2018-12
آسانی کسب و کار 72 2018-12
تولید الکتریسیته 4805 2018-12
استخراج معدن -4.2 2018-12
تولید فولاد 85 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -28.3 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.8 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.2 2018-11
هزینه های مصرف کننده 32998 2018-09
اعتبار بخش خصوصی 170171 2018-12
نرخ وام بانکی 4.44 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 18507 2018-12
قیمت گازوئیل 1.7 2019-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 54.3 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 60.3 2018-09
جواز ساختمان 1562 2018-11
نرخ مالکیت مسکن 73.3 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: یونان - شاخص های اقتصادی.