یونان

بازارها آخرین مرجع
پول 1.11 2019-08
بازار سهام 828 2019-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.05 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-03
نرخ بیکاری 17.2 2019-05
نرخ تورم 0 2019-07
نرخ بهره 0 2019-07
موازنه تجاری -1526 2019-06
حساب جاری 301 2019-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 181 2018-12
بودجه دولت 1.1 2018-12
اطمینان کسب و کار 105 2019-07
شاخص PMI تولید 54.6 2019-07
ضریب اطمینان مصرف کننده -20.2 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-05
نرخ مالیات شرکت 28 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-03
تولید ناخالص داخلی 218 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 43999 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5488 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 23558 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25141 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1722 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1086 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 4801 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9016 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7500 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 17.2 2019-05
افراد شاغل 3958 2019-05
افراد بیکار 796 2019-05
استخدام تمام وقت 3462 2019-03
قسمت مدت زمان اشتغال 352 2019-03
نرخ اشتغال 83.26 2019-05
نرخ بیکاری بلند مدت 12.5 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 39.6 2019-03
هزینه های کار 93.2 2019-03
پست های خالی شغلی 8288 2018-12
حداقل دستمزد 758 2019-12
جمعیت 10.74 2018-12
سن بازنشستگی زنان 67 2019-12
سن بازنشستگی مردان 67 2019-12
تغییر اشتغال 0.6 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 51.8 2019-03
هزینه زندگی خانواده 1070 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 595 2018-12
بهره وری 88.9 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1510 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 717 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 99.6 2019-05
اندازه اصل تورم 0.1 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 96.8 2018-12
قیمت تولید 105 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده -1.8 2019-06
قیمت واردات 113 2019-06
CPI مسکن آب و برق 119 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 131 2019-07
تورم مواد غذایی -1.4 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -1.5 2019-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-07
نرخ بهره بین بانکی -0.4 2019-06
عرضه پول M0 27464 2019-06
عرضه پول M1 124904 2019-06
عرضه پول M2 180397 2019-06
عرضه پول M3 180978 2019-06
ترازنامه بانک 299863 2019-06
ذخایر ارزی 7000 2019-07
وام به بخش خصوصی 75539 2019-06
ترازنامه بانک مرکزی 103008 2019-03
میزان رشد وام -0.5 2019-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 132 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1526 2019-06
حساب جاری 301 2019-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 2018-12
صادرات 2763 2019-06
واردات 4289 2019-06
بدهی خارجی 404105 2019-03
گردش سرمایه 221 2019-05
حواله 103 2019-05
ذخایر طلا 113 2019-06
تولید نفت خام 5 2019-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 695 2019-05
شاخص تروریسم 4.29 2017-12
درآمد گردشگری 1605 2019-05
ورود توریست 495608 2019-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 181 2018-12
بودجه دولت 1.1 2018-12
ارزش بودجه دولت -927 2019-06
هزینه های دولت 8979 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.7 2018-12
درآمدهای دولت 28605 2019-07
بدهی های دولت 357694 2019-03
هزینه های مالی 30456 2019-07
درخواست پناهندگی 4455 2019-04
ارزیابی اعتبار 9.78
مخارج نظامی 4934 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 41.06 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25.06 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 105 2019-07
شاخص PMI تولید 54.6 2019-07
تولید صنعتی 0.3 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.3 2019-06
تولید صنعتی 1 2019-06
استفاده از ظرفیت 72.3 2019-06
میزان سفارشات جدید -12 2019-06
ثبت خودرو 8818 2019-07
سرعت اینترنت 7862 2017-03
آدرس های IP 3133476 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1135 2019-03
شاخص رقابتی 62.1 2018-12
رتبه رقابتی 57 2018-12
شاخص فساد مالی 45 2018-12
رتبه فساد مالی 67 2018-12
آسانی کسب و کار 72 2018-12
تولید الکتریسیته 4165 2019-06
استخراج معدن -0.4 2019-06
تولید فولاد 125 2019-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -20.2 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.4 2019-05
هزینه های مصرف کننده 31026 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 161131 2019-06
نرخ وام بانکی 4.19 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 18139 2019-06
قیمت گازوئیل 1.8 2019-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 52.6 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 61.6 2019-03
جواز ساختمان 1453 2019-05
نرخ مالکیت مسکن 73.5 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: یونان - شاخص های اقتصادی.