یونان

بازارها آخرین مرجع
پول 1.11 2019-12
بازار سهام 873 2019-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.04 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-09
نرخ بیکاری 16.7 2019-08
نرخ تورم -0.7 2019-10
نرخ بهره 0 2019-11
موازنه تجاری -1967 2019-10
حساب جاری 887 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 181 2018-12
بودجه دولت 1 2018-12
اطمینان کسب و کار 107 2019-11
شاخص PMI تولید 54.1 2019-11
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.8 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.5 2019-09
نرخ مالیات شرکت 28 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-09
تولید ناخالص داخلی 218 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 52844 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5326 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 23558 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25141 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1847 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1491 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 5130 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8751 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12823 2019-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 16.7 2019-08
افراد شاغل 3957 2019-08
افراد بیکار 781 2019-08
استخدام تمام وقت 3594 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 362 2019-06
نرخ اشتغال 83.52 2019-08
نرخ بیکاری بلند مدت 12 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 33.1 2019-06
هزینه های کار 77.7 2019-09
پست های خالی شغلی 14343 2019-06
حداقل دستمزد 758 2019-12
جمعیت 10.74 2018-12
سن بازنشستگی زنان 67 2019-12
سن بازنشستگی مردان 67 2019-12
تغییر اشتغال 0.7 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 52.3 2019-06
هزینه زندگی خانواده 1070 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 595 2018-12
بهره وری 100 2019-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1510 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 717 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.7 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2019-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2019-09
اندازه اصل تورم 0.2 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 96.8 2018-12
قیمت تولید 105 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده -4.6 2019-10
قیمت واردات 112 2019-09
CPI مسکن آب و برق 120 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 127 2019-10
تورم مواد غذایی -1.6 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2019-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-11
نرخ بهره بین بانکی -0.4 2019-10
عرضه پول M0 27986 2019-10
عرضه پول M1 129204 2019-10
عرضه پول M2 183665 2019-10
عرضه پول M3 184249 2019-10
ترازنامه بانک 317277 2019-10
ذخایر ارزی 7295 2019-11
وام به بخش خصوصی 74430 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 105851 2019-09
میزان رشد وام -0.8 2019-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 123 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1967 2019-10
حساب جاری 887 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.1 2018-12
صادرات 2865 2019-10
واردات 4832 2019-10
بدهی خارجی 423049 2019-06
گردش سرمایه 933 2019-09
حواله 140 2019-09
ذخایر طلا 113 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 101 2019-09
شاخص تروریسم 4.17 2018-12
درآمد گردشگری 2847 2019-09
ورود توریست 3063126 2019-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 181 2018-12
بودجه دولت 1 2018-12
ارزش بودجه دولت 1024 2019-10
هزینه های دولت 9522 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.7 2018-12
درآمدهای دولت 53022 2019-10
بدهی های دولت 353850 2019-09
هزینه های مالی 56796 2019-10
درخواست پناهندگی 6735 2019-09
ارزیابی اعتبار 36 2019-12
مخارج نظامی 4934 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 41.06 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25.06 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 107 2019-11
شاخص PMI تولید 54.1 2019-11
تولید صنعتی 1.2 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1 2019-09
تولید صنعتی 4.5 2019-09
استفاده از ظرفیت 73.7 2019-08
میزان سفارشات جدید -9 2019-08
ثبت خودرو 7276 2019-10
سرعت اینترنت 7862 2017-03
آدرس های IP 3133476 2017-03
تغییرات موجودی انبار 430 2019-09
شاخص رقابتی 62.58 2019-12
رتبه رقابتی 59 2019-12
شاخص فساد مالی 45 2018-12
رتبه فساد مالی 67 2018-12
آسانی کسب و کار 79 2019-12
تولید الکتریسیته 4019 2019-09
استخراج معدن -1.9 2019-09
تولید فولاد 135 2019-10
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.8 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.5 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.1 2019-09
هزینه های مصرف کننده 33453 2019-09
اعتبار بخش خصوصی 156502 2019-10
نرخ وام بانکی 4.16 2019-10
تسهیلات اعتباری خریدار 17029 2019-10
قیمت گازوئیل 1.76 2019-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 51.8 2019-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 64.4 2019-06
جواز ساختمان 1300 2019-08
نرخ مالکیت مسکن 73.5 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: یونان - شاخص های اقتصادی.