یونان

بازارها آخرین مرجع
پول 1.12 2019-06
بازار سهام 847 2019-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.43 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-03
نرخ بیکاری 18.1 2019-03
نرخ تورم 0.2 2019-05
نرخ بهره 0 2019-06
موازنه تجاری -1654 2019-04
حساب جاری -1503 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 181 2018-12
بودجه دولت 1.1 2018-12
اطمینان کسب و کار 101 2019-05
شاخص PMI تولید 54.2 2019-05
ضریب اطمینان مصرف کننده -29.5 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2019-02
نرخ مالیات شرکت 29 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-03
تولید ناخالص داخلی 200 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 43999 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5488 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 23027 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24574 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1722 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1086 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 4801 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9016 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7500 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 18.1 2019-03
افراد شاغل 3846 2019-03
افراد بیکار 844 2019-03
استخدام تمام وقت 3462 2019-03
قسمت مدت زمان اشتغال 352 2019-03
نرخ اشتغال 82 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 13 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 40.4 2019-03
هزینه های کار 93.2 2019-03
پست های خالی شغلی 8288 2018-12
حداقل دستمزد 758 2019-12
جمعیت 10.74 2018-12
سن بازنشستگی زنان 67 2019-12
سن بازنشستگی مردان 67 2019-12
تغییر اشتغال 0.6 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 51.8 2019-03
هزینه زندگی خانواده 1070 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 595 2018-12
بهره وری 88.9 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1510 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 717 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.2 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2019-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2019-05
قیمت مصرف کننده اصلی 99.6 2019-03
اندازه اصل تورم 0.3 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 96.8 2018-12
قیمت تولید 108 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 3.6 2019-04
قیمت واردات 106 2019-04
CPI مسکن آب و برق 119 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 127 2019-05
تورم مواد غذایی 0.5 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) -1.1 2019-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-06
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2019-04
عرضه پول M0 27120 2019-04
عرضه پول M1 121572 2019-04
عرضه پول M2 176838 2019-04
عرضه پول M3 177468 2019-04
ترازنامه بانک 286787 2019-04
ذخایر ارزی 6420 2019-05
وام به بخش خصوصی 75151 2019-04
ترازنامه بانک مرکزی 103008 2019-03
میزان رشد وام -0.5 2019-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 132 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1654 2019-04
حساب جاری -1503 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 2018-12
صادرات 2931 2019-04
واردات 4585 2019-04
بدهی خارجی 403411 2018-12
گردش سرمایه -1133 2019-03
حواله 90.6 2019-03
ذخایر طلا 113 2019-06
تولید نفت خام 4 2019-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 277 2019-03
شاخص تروریسم 4.29 2017-12
درآمد گردشگری 318 2019-03
ورود توریست 495608 2019-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 181 2018-12
بودجه دولت 1.1 2018-12
ارزش بودجه دولت -273 2019-04
هزینه های دولت 8979 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.7 2018-12
درآمدهای دولت 15954 2019-04
بدهی های دولت 357694 2019-03
هزینه های مالی 16997 2019-04
درخواست پناهندگی 5300 2019-02
ارزیابی اعتبار 9.78
مخارج نظامی 4934 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 29 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 40.06 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.06 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 101 2019-05
شاخص PMI تولید 54.2 2019-05
تولید صنعتی -0.8 2019-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.6 2019-04
تولید صنعتی -0.2 2019-04
استفاده از ظرفیت 70.3 2019-02
میزان سفارشات جدید -17 2019-02
ثبت خودرو 13828 2019-05
سرعت اینترنت 7862 2017-03
آدرس های IP 3133476 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1135 2019-03
شاخص رقابتی 62.1 2018-12
رتبه رقابتی 57 2018-12
شاخص فساد مالی 45 2018-12
رتبه فساد مالی 67 2018-12
آسانی کسب و کار 72 2018-12
تولید الکتریسیته 3183 2019-03
استخراج معدن -16.4 2019-04
تولید فولاد 130 2019-04
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -29.5 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.6 2019-03
هزینه های مصرف کننده 31026 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 161366 2019-04
نرخ وام بانکی 4.58 2019-04
تسهیلات اعتباری خریدار 18261 2019-04
قیمت گازوئیل 1.85 2019-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 52.6 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 61.6 2019-03
جواز ساختمان 1156 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 73.3 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: یونان - شاخص های اقتصادی.