یونان - تولید ناخالص داخلی از معادن

Greece GDP From Mining
width
height
Forecast Data Chart

یونان تولید ناخالص داخلی آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.20 3.20 -4.80 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 1.10 6.80 -10.20 در صد
تولید ناخالص داخلی 218.03 203.09 354.46 4.45 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 48845.00 43827.50 64999.80 36552.30 EUR - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5650.69 5518.73 17237.05 4741.85 EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 23558.10 23053.00 30054.90 6779.90 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25140.70 24601.70 32074.00 20600.50 USD
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1870.00 1721.67 2120.17 1282.17 EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1542.23 1095.64 4414.46 696.71 EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 5107.83 4826.10 7566.45 4330.25 EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9133.95 8938.57 11582.86 7607.63 EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 10004.87 7508.31 17098.91 6942.63 EUR - میلیون


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - یونان - تولید ناخالص داخلی از معادن.