غنا

بازارها آخرین مرجع
پول 5.27 2019-02
بازار سهام 2425 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.4 2018-09
نرخ بیکاری 2.4 2017-12
نرخ تورم 9 2019-01
نرخ بهره 16 2019-01
موازنه تجاری 52.74 2018-10
حساب جاری -586 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.5 2017-12
بودجه دولت -4.5 2017-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.4 2018-09
تولید ناخالص داخلی 47.33 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 38006 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 33745 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1814 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4228 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7210 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3587 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4737 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 6829 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1216 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14095 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1936 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 185 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.4 2017-12
جمعیت 28.8 2017-12
هزینه زندگی خانواده 1720 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 900 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2030 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 870 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 9 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 229 2019-01
قیمت تولید 599 2018-12
تورم مواد غذایی 8 2019-01
CPI مسکن آب و برق 331 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 373 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 1 2019-01
تغییر قیمت تولید کننده 4.4 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 16 2019-01
ترازنامه بانک 104831 2018-09
ذخایر ارزی 6352 2018-10
ترازنامه بانک مرکزی 61564 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 52.74 2018-10
حساب جاری -586 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.2 2017-12
صادرات 1214 2018-10
واردات 1162 2018-10
گردش سرمایه -91.79 2018-09
ذخایر طلا 8.7 2019-03
تولید نفت خام 174 2018-08
بدهی خارجی 18146 2018-09
شاخص تروریسم 0.16 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.5 2017-12
بودجه دولت -4.5 2017-12
درآمدهای دولت 4180 2018-09
ارزیابی اعتبار 31.25
هزینه های مالی 5300 2018-09
ارزش بودجه دولت -688 2018-09
هزینه های دولت 7679 2017-12
مخارج نظامی 186 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2019-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3368 2017-03
آدرس های IP 124915 2017-03
شاخص رقابتی 51.33 2018-12
رتبه رقابتی 106 2018-12
پی ام آی مرکب 51.6 2019-01
شاخص فساد مالی 41 2018-12
رتبه فساد مالی 78 2018-12
آسانی کسب و کار 114 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 3.1 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
نرخ وام بانکی 34.5 2018-05
قیمت گازوئیل 0.99 2019-01
مخارج خانوار 23.3 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: غنا - شاخص های اقتصادی.