آلمان - نرخ بیکاری

Germany Unemployment Rate
width
height
Forecast Data Chart

تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2019-07-01 06:00 AM نرخ بیکاری هماهنگ May 3.1% 3.1%
2019-07-01 07:55 AM نرخ بیکاری Jun 5% 5% 5%
2019-07-31 06:00 AM نرخ بیکاری هماهنگ Jun 3.1% 3.1%
2019-07-31 07:55 AM نرخ بیکاری Jul 5% 5% 5%
2019-08-29 06:00 AM نرخ بیکاری هماهنگ Jul 3.1%
2019-09-30 06:00 AM نرخ بیکاری هماهنگ Aug
2019-10-30 07:00 AM نرخ بیکاری هماهنگ Sep


آلمان کار آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 3.10 3.10 11.50 0.40 در صد
افراد شاغل 45077.00 45131.00 45131.00 37643.00 هزار
افراد بیکار 2275.46 2216.24 5288.25 84.97 هزار
تغییر نرخ بیکاری 1.00 0.00 264.00 -96.00 هزار
نرخ بیکاری بلند مدت 1.30 1.30 6.30 1.30 در صد
نرخ بیکاری جوانان 5.50 5.50 15.90 5.50 در صد
بهره وری 98.20 98.70 105.90 17.00 نقاط شاخص
هزینه های کار 116.69 115.73 116.69 78.67 نقاط شاخص
پست های خالی شغلی 799.08 797.62 891.70 57.80 هزار
دستمزد 3932.00 3938.00 3938.00 1832.00 EUR / ماه
دستمزد در تولید 117.70 115.20 186.60 7.70 نقاط شاخص
رشد دستمزد 1.20 1.40 6.00 -2.70 در صد
حداقل دستمزد 9.19 8.84 9.19 8.50 EUR / ساعت
جمعیت 82.85 82.52 82.85 72.54 میلیون
سن بازنشستگی زنان 65.67 65.58 65.67 65.00
سن بازنشستگی مردان 65.67 65.58 65.67 65.00
نرخ مشارکت نیروی کار 61.50 61.80 61.80 56.90 در صد
هزینه زندگی خانواده 1990.00 1960.00 1990.00 1770.00 EUR / ماه
هزینه زندگی انفرادی 1240.00 1210.00 1240.00 1060.00 EUR / ماه
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2050.00 2100.00 2100.00 1950.00 EUR / ماه
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3550.00 3550.00 3550.00 3400.00 EUR / ماه
قسمت مدت زمان اشتغال 11035.40 10915.80 11035.40 6330.60 هزار
تغییر اشتغال 0.30 0.30 1.00 -0.80 در صد
نرخ اشتغال 76.30 76.50 76.50 63.60 در صد
استخدام تمام وقت 29781.60 29985.00 30031.60 26748.40 هزار


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - آلمان - نرخ بیکاری.